intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát nóng khí cụ điện

Xem 1-20 trên 83 kết quả Phát nóng khí cụ điện
 • Bài viết xem xét các giải pháp khác nhau khi hình thành môi trường sống trong vùng mặt nước các nước châu Âu. Cơ sở kinh nghiệm tổ chức nhà ở của châu Âu và thế giới cần được quan tâm khi nghiên cứu vấn đề phát triển nhà ở thay thế tại các vùng mặt nước ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf8p vistephenhawking 26-04-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu này phát triển một phần mềm cho phép xác định nồng độ của một hợp phần khi biết nồng độ của một hợp phần còn lại và pH của dung dịch, trong đó có tính tới ảnh hưởng của lực ion. Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ C# với giao diện Windows Form trên công cụ Microsoft Visual Studio. Với nồng độ tính từ phần mềm đã phát triển, sự sai khác (|ΔpH|) giữa giá trị pH của các BGE thu được trong thực tế so với giá trị pH mong muốn đều nhỏ hơn 0,07, tương ứng với sai số dưới 2%.

  pdf6p princessmononoke 28-11-2021 10 1   Download

 • Bài báo tiến hành nghiên cứu tác động của điều kiện thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu với trọng tâm là giá trị độ lạnh hàng năm đến sản xuất cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện dưới dạng điều tra cơ bản sử dụng phương pháp chồng ghép các bản đồ thích nghi cùng với các kỹ thuật đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA), phỏng vấn người thạo tin (KIP), hệ thống thông tin địa lý (GIS).

  pdf8p caphesuadathemduong 11-10-2021 12 0   Download

 • (NB) Giáo trình Khí cụ điện trình bày các vấn đề được đề cập đến là cơ sở lý thuyết, kết cấu, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại khí cụ điện dùng trong ngành điện với những nội dung cơ bản sau: Chương 1: Khái niệm chung về khí cụ điện; Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt; Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ và điều khiển.

  pdf62p conbongungoc09 05-10-2021 19 7   Download

 • Bài giảng "Khí cụ điện hạ áp dùng trong dân dụng và công nghiệp" có nội dung trình bày về phân loại khí cụ điện; Tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện; Tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p despicableme36 09-09-2021 11 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về thúc đẩy HTX nông nghiệp ứng dụng CNC. Qua đó, bài viết gợi ý một số giải pháp nhằm thúc đẩy các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC bao gồm bổ sung căn cứ pháp lý giúp xác định HTX nông nghiệp ứng dụng CNC; Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt đề án nông nghiệp CNC tại các địa phương; Linh hoạt các hình thức thế chấp khi vay vốn; Nới lỏng hạn điền; Nâng cao nhận thức người sản xuất và người tiêu dùng về vai trò CNC và chú ý nâng cao năng lực cho Ban quản trị HTX cũng như bồi dưỡng kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp.

  pdf10p vining2711 05-08-2021 13 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ được thực trạng sử dụng đất và sinh kế của người dân tái định cư để có cơ sở đề xuất giải pháp bố trí đất đai hợp lý cho việc phát triển sinh kế của người dân tái định cư thủy điện Bình Điền. Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở khoa học cho việc qui hoạch bố trí đất nông nghiệp và các chính sách phát triển sinh kế cho người dân tái định cư, đồng thời là tài liệu tham khảo cho chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân để phát triển sinh kế thông qua việc bố trí đất đai hợp lý.

  pdf93p chienluocnga 01-07-2021 10 2   Download

 • "Ebook Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam" đáp ứng các mục tiêu cụ thể của thỏa thuận Paris và đẩy nhanh tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững SDGs; cơ hội giảm phát thải bổ sung trong lĩnh vực LULUCF, nông nghiệp và chất thải; chi phí năng lượng tái tạo giảm; chi phí thực tế của sản xuất điện bằng nhiên liệu hóa thạch...

  pdf44p trinhthamhodang12 28-06-2021 18 2   Download

 • Nguồn thải chứa lượng Nitơ (N) và Phốt pho (P) hữu cơ vào hồ chứa thủy điện sẽ chuyển hóa thành chất ô nhiễm NH4 + , NO2 - , NO3-, PO4 3-. Hồ thủy điện Sơn La có diện tích 225 km2 mặt nước và 10.850 km2 diện tích lưu vực cấp nước để sản xuất điện, nhà máy và đập thủy thủy điện Sơn La có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Sử dụng phương pháp tính toán phát thải với hệ số phù hợp, xác định được 10.323 tấn Nitơ/năm và 5.454 tấn Phốtpho/năm vào hồ qua các số liệu dân cư, vật nuôi, cá lồng, canh tác nông nghiệp bán ngập, sa lắng không khí xuống hồ năm 2019.

  pdf13p nguathienthan9 08-12-2020 20 1   Download

 • Nội dung bài viết nghiên cứu 5 mật độ trồng cho giống đậu tương ĐT34, ĐT35 trong vụ Xuân năm 2019 tại Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số diện tích lá và khối lượng chất khô của cây ở giai đoạn quả mẩy (R6) của cả 2 giống đạt giá trị cao nhất trong 3 giai đoạn (R1, R4 và R6). Chỉ số diện tích lá tăng khi mật độ trồng tăng từ 20 cây/m2 đến 40 cây/m2. Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 19 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ được thực trạng sử dụng đất và sinh kế của người dân tái định cư để có cơ sở đề xuất giải pháp bố trí đất đai hợp lý cho việc phát triển sinh kế của người dân tái định cư thủy điện Bình Điền. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng bao gồm: điều tra thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; phỏng vấn chuyên gia và người am hiểu thông tin; phỏng vấn hộ gia đình; phỏng vấn sâu và phương pháp xử lý số liệu.

  pdf12p vibeirut2711 20-08-2020 23 2   Download

 • Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ nghèo ở nông thôn vẫn cao và giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Vì vậy giảm nghèo bền vững đã được Chính phủ xác định là một định hướng quan trọng trong giảm nghèo và nghèo đói cũng đã được xác định là một trong những tiêu chí về nông nông mới ở Việt Nam . Trong bối cảnh mới, cụ thể là trong thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, v.v. giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

  pdf9p trinhthamhodang6 08-07-2020 42 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện ở thành phố Đà Lạt nhằm đánh giá thích hợp đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp và làm cơ sở cho quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững. Trên cơ sở chồng ghép 5 bản đồ gồm: loại đất, thành phần cơ giới, độ dốc, tầng dày, và tưới tiêu, chúng tôi đã xác định được 48 đơn vị bản đồ đất đai, trong đó 36 đơn vị bản đồ đất đai là đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 13.412,79 ha. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai cho thấy các loại hình sử dụng đất sản suất nông nghiệp thích hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu ở thành phố Đà Lạt.

  pdf16p nguathienthan6 01-07-2020 76 2   Download

 • Xây dựng nông thôn mới (NTM) 10 năm qua đã tạo ra những chuyển biến toàn diện, to lớn về diện mạo làng quê, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hiện cả nước đã có 4.665 xã (chiếm 52,4%) đạt chuẩn NTM (8 tỉnh đạt 100% xã NTM), bình quân mỗi xã đạt 15,32 tiêu chí NTM. So với năm 2010, khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, nông thôn nước ta không có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí NTM; số xã đạt 15-18 tiêu chí chỉ chiếm 0,8%, trong khi đó số xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm tới 44,3%; bình quân cả nước chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã.

  pdf4p nguyenminhlong19 04-05-2020 42 2   Download

 • Bài viết trích từ đề tài nghiên cứu “Nhận thức của người dân Bến Tre về sức khỏe cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu” tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Biến Tre. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng thông qua các yếu tố thuộc về hành vi lối sống của họ, cụ thể ở đây là những thói quen trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

  pdf20p angicungduoc2 03-01-2020 73 4   Download

 • Báo cáo này thể hiện các kết quả phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở hai tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Yên Bái và Điện Biên, dưới tác động của dự báo biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra các luận cứ nhằm mục đích xây dựng (các) đề xuất đầu tư vào Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu CSA, xây dựng khuôn khổ hoạt động của CSA cũng như các cơ chế tài chính cho các dự án CSA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc phối hợp thực hiện.

  pdf95p longphdtailieu 06-12-2017 107 9   Download

 • Giáo trình Khí cụ điện có cấu trúc gồm 18 chương được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành hệ thống điện, tự động hóa, thiết bị điện - Điện tử. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các kiến thức từ chương 1 đến chương 7. Mời các bạn tham khảo.

  pdf198p thangnamvoiva6 19-07-2016 169 78   Download

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 6: Sự phát nóng của thiết bị điện trình bày các khái niệm chung, các dạng tổn hao trong thiết bị điện, các phương pháp trao đổi nhiệt, quá trình phát nóng của vật thể đồng chất khi làm việc dài hạn, quá trình phát nóng của vật thể đồng chất khi làm việc ngắn hạn, quá trình phát nóng của vật thể đồng chất khi làm việc ngắn hạn lặp lại, quá trình phát nóng khi ngắn mạch.

  pdf37p nganga_09 26-10-2015 100 12   Download

 • Bài giảng chương 3 về sự phát nóng của thiết bị điện sẽ giúp người học hiểu được các khái niệm về sự phát nhiệt của các thiết bị điện, biết được các dạng tổn hao năng lượng, nắm bắt được chế độ làm việc dài hạn và ngắn hạn của vật thể đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nganga_07 12-10-2015 116 22   Download

 • NGỮ VĂN 8 – BÀI 14:.... LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH. VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG..Ngữ văn 8 –Tiết 54:.LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ.DÙNG A. Ôn tập lí thuyết. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:. 1. Thế nào là văn bản thuyết minh?. a. Là văn bản dùng để trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật theo một. trật tự nhất định dể dẫn đến một kết thúc nhằm thuyết phục người. đọc người nghe.. b. Là văn bản trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật,. con người một cách sinh động và cụ thể.. c. Là văn bản trình bày những ý kiến, quan điểm thành những luận. điểm..

  ppt19p binhminh_11 07-08-2014 463 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phát nóng khí cụ điện
p_strCode=phatnongkhicudien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2