intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển thương mại

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phát triển thương mại
 • Giáo trình Tiếng Anh thương mại giúp người học phát triển những kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, công ty, trình bày đơn giản về các hoạt động mua bán, doanh số, miêu tả sản phẩm, điện thoại,...từ những kiến thức đã học người học có thể tự trao dồi, bổ sung kiến thức nền để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh một cách cơ bản và phù hợp với từng ngữ cảnh khách nhau.

  pdf41p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn hoá doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp, khái niệm về đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quản trị học; Sự phát triển các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Ra quyết định trong quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phân tích được thực trạng, thấy được những hạn chế và tìm ra được những giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Vietcombank, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện đại hóa và hội nhập vào xu thế chung của thời đại.

  pdf8p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: phân tích được các hình thức kinh tế quốc tế, nguyên nhân và xu hướng phát triển của kinh tế quốc tế; giải thích được các hiện tượng kinh tế quốc tế trong thực tế đời sống kinh tế hiện đại ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng; phân tích, đánh giá, nhân xét thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế ấy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf117p bakerboys08 15-07-2022 11 6   Download

 • Dự thảo "Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030" được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020, đề ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hailitrang02111984 20-07-2022 69 1   Download

 • Bài viết Phân tích thực trạng và khuyến nghị để nguồn vốn FDI góp phần phát triển kinh tế tại Việt Nam tập trung phân tích những tác động tích cực của nguồn vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời nêu ra những tồn tại trong hoạt động của khu vực này, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thu hút và khai thác tốt hơn nữa thế mạnh của các doanh nghiệp này trong thời gian tới.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện toàn cầu hóa đề cập một số lợi ích và rủi ro đối với các khách sạn, nhà hàng nhượng quyền, từ đó đề xuất một số ý kiến trao đổi về phát triển hình thức nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và xu hướng tập trung phân tích và đánh giá sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam trong thời gian qua, làm rõ những rào cản cũng như xu hướng phát triển của lĩnh vực này.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 10 4   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương trình bày nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến cho trung tâm kinh doanh VNPT (TTKD VNPT) Bình dương, nhóm nghiên cứu đã dựa trên mô hình kinh doanh trực tuyến của Osterwalder, kết hợp với mô hình xây dựng và phát triển chiến lược của Fred R.David nhằm phân tích các yếu tố trong hoạt động kinh doanh hiện tại của Trung tâm kinh doanh VNPT Bình dương.

  pdf15p vichristinelagarde 11-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Luật Thương mại quốc tế" đi sâu phân tích các kiến thức pháp luật về thương mại quốc tế và cập nhật một cách đầy đủ sự phát triển của Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan Luật Thương mại quốc tế; các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản; các hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO; các thỏa thuận thương mại khu vực;...

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Luật Thương mại quốc tế" đi sâu phân tích các kiến thức pháp luật về thương mại quốc tế và cập nhật một cách đầy đủ sự phát triển của Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia với thương nhân; pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế; pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;...

  pdf283p ryomaechizen 01-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại (Business marketing management and technology)" được biên soạn trên cơ sở phát triển và cụ thể hóa các tri thức Marketing căn bản vận dụng vào tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thương mại theo tiếp cận quản trị marketing. Giáo trình kết cấu gồm 11 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: phân tích marketing; đối tượng và phương pháp môn học; hệ thống và chức năng marketing của công ty thương mại; nhu cầu và thị trường của công ty thương mại; quá trình nghiên cứu và phân tích marketing công ty thương mại;...

  pdf232p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại (Business marketing management and technology)" được biên soạn trên cơ sở phát triển và cụ thể hóa các tri thức Marketing căn bản vận dụng vào tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thương mại theo tiếp cận quản trị marketing.

  pdf285p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Giáo trình "Phát triển hệ thống thương mại điện tử" được biên soạn với mong muốn đem lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển hệ thống thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan phát triển hệ thống thương mại điện tử; phát triển dự án thương mại điện tử; phân tích yêu cầu thiết kế hệ thống thương mại điện tử;...

  pdf154p ryomaechizen 01-07-2022 16 1   Download

 • Giáo trình "Phát triển hệ thống thương mại điện tử" được biên soạn với mong muốn đem lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển hệ thống thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử; thiết kế kỹ thuật và xây dựng hệ thống thương mại điện tử; thử nghiệm và vận hành hệ thống thương mại điện tử;...

  pdf161p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes; lý thuyết kinh tế của các trường phái “chủ nghĩa tự do mới” ; các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; các học thuyết tăng trưởng kinh tế; các lý luận về thương mại quốc tế;...

  pdf170p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Chiến lược kinh doanh và hướng phát triển cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam" có nội dung gồm 2 chương đầu, trình bày về: một số luận cứ lý luận cơ bản phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam; một số luận cứ thực tiễn từ phân tích thực trạng phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p ryomaechizen 01-07-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển thương mại
p_strCode=phattrienthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2