Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề

Xem 1-9 trên 9 kết quả Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề
 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thuytinh_den 21-07-2010 88 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thuytinh_den 21-07-2010 75 5   Download

 • Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 84 17   Download

 • Mẫu số 2. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 65 8   Download

 • Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 112 15   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...

  ppt140p hoangminh19801212 25-09-2012 91 6   Download

 • Quyết định 977/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf23p thanhpham11 10-03-2014 24 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 47 5   Download

 • Quyết định 1412/QĐ-LĐTBXH năm 2013 phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf23p thuthum 15-04-2014 15 1   Download

Đồng bộ tài khoản