Phê duyệt hiệp định bổ sung

Xem 1-17 trên 17 kết quả Phê duyệt hiệp định bổ sung
 • Quyết định về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về giáo dục và giáo dục đại học trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

  pdf1p womanhood911_01 05-10-2009 59 3   Download

 • Quyết định 1488/QĐ-TTg về phê duyệt Hiệp định bổ sung về giáo dục và Hiệp định bổ sung về giáo dục đại học trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd1 04-11-2009 72 5   Download

 • Quyết định số 559/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 89 5   Download

 • Quyết định số 190/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liên doanh Việt – Xô "Vietsopetro" ngày 16 tháng 7 năm 1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành...

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 67 2   Download

 • Quyết định số 4477/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 60 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  pdf14p mualan_mualan 03-04-2013 36 4   Download

 • Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2010

  pdf9p nguyetnga 19-08-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 797/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhiệm kỳ 2008 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf9p truongvekien 10-10-2009 76 3   Download

 • Quyết định 1330/QĐ-BNV về cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf26p lawdn1 31-10-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 55/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ bổ sung của hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawvhxh12 19-11-2009 45 3   Download

 • Quyết định 1330/QĐ-BNV về cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf24p lawttnh1 11-11-2009 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

  pdf16p luatsuminhtri 19-06-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

  pdf8p luatsuminhtri 25-06-2013 17 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch...

  pdf15p luatsuminhtri 25-06-2013 36 2   Download

 • Quyết định số 762/QĐ-BNV phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội hữu nghị Việt Nam - Đức.

  pdf22p huongruoutinhnong123 25-03-2014 14 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf14p caytudang 20-04-2013 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP ĐỔI TÊN HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA HIỆP HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf21p duongphuongtim 23-04-2013 17 2   Download

Đồng bộ tài khoản