intTypePromotion=1
ADSENSE

Phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Xem 1-20 trên 21 kết quả Phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
 • Công văn 503/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 115 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Các loại phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  pdf4p vang_phanboi 31-07-2010 177 24   Download

 • Công văn 503/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

  doc2p quangdnt 13-08-2009 96 5   Download

 • Quyết định 20/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  doc7p tuuyen 17-08-2009 100 10   Download

 • Thông tư 77/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản).

  doc3p tuuyen 17-08-2009 106 4   Download

 • Quyết định số 20/2000/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawtm9 29-10-2009 68 2   Download

 • Rong mơ thuộc ngành rong nâu. Nó có vai trò rất lớn đối với tự nhiên cũng như đối với con người. Sự khai thác mang tính chất hủy diệt đang làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi này. Khi cả thế giới đều hướng biển trong mục tiêu phát triển của mình, không có lý gì Việt Nam lại lãng phí nguồn lợi sẵn có của mình. Bài luận trình bày sơ lược một số vấn đề liên quan đến nguồn lợi này. Rất mong nhận ý kiến phản hồi của những ai quan tâm....

  doc12p thanhxuan48ntu 01-06-2011 199 51   Download

 • (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 237 9   Download

 • Lợi dung bảo vệ nguồn lợi cá thiên nhiên trong sông hồ nuôi cá là một trong những biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm đóng góp vào việc nâng cao sản lượng cá trong cá sông hồ nuôi cá, đồng thời có thể giảm nhẹ chi phí về việc sx cá giống.

  pdf4p pencil_2 22-09-2011 50 5   Download

 • (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU, BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 103 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 32 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ KINH PHÍ MUA MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS) (đối với các đài trên tàu) Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 159 3   Download

 • Di truyền chọn giống trong nuôi trồng thủy sản đã thu được những thành tựu to lớn trên một số đối tượng cá nuôi như cá hồi ở Na Uy và cá chép ở nhiều nước châu Âu. Đối với cá rô phi, chương trình chọn giống thuộc dự án GIFT (Nâng cao chất lượng di truyền cá rô phi nuôi) đã được Trung tâm quốc tế về quản lý nguồn lợi thủy sản (ICLARM) tiến hành trong những năm cuối 1980 và đầu 1990. ...

  pdf7p kem3mau 11-06-2013 48 7   Download

 • Quyết định 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  doc8p dieucomet 14-08-2009 115 5   Download

 • Quyết định số 322/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt2 25-10-2009 53 2   Download

 • Thông tư số 77/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgtvt8 26-11-2009 76 2   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.

  doc6p cancer_em 20-11-2014 45 2   Download

 • Khái niệm nguồn lực: Có nhiều định nghĩa khác nhau về nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực thường được hiểu là các nguồn lực vật chất cho phát triển, ví dụ như tài nguyên thiên nhiên, tài sản vốn bằng tiền.....Theo nghĩa rộng, nguồn lực được hiểu gồm tất cả những lợi thế, tiềm năng vật chất và phi vật chất để phục vụ cho một mục tiêu phát triển nhất định nào đó. Tùy vào phạm vi phân tích, khái niệm nguồn lực được sử dụng rộng rãi ở các cấp độ khác nhau: quốc gia, vùng lãnh...

  pdf64p ngocdung 19-06-2009 1010 353   Download

 • Tiền công là một phạm trù kinh tế tổng hợp, nó luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền công có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động vì nó là nguồn thu nhập quan trọng giúp đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Đối với mỗi doanh nghiệp thì tiền công chiếm một phần đáng kể trong chi phí sản xuất, và đối với một đất nước thì tiền công là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của...

  doc46p xmasstree 22-05-2010 657 330   Download

 • Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn của ngân sách nhà nước được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ các nguồn thu trong nước, nước ngoài (bao gồm vay nước ngoài của chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước) để cấp phát và cho vay ưu đãi về đầu tư xây dựng cơ bản.

  pdf69p ngochanh 31-07-2009 618 274   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
p_strCode=phibaovenguonloithuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2