intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào Duy Tân

Xem 1-20 trên 86 kết quả Phong trào Duy Tân
 • Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Phong trào Duy Tân ở Nam kỳ những năm đầu thế kỷ XX (1905 - 1930). Luận văn trình bày về bối cảnh lịch sử và sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Nam kỳ những năm đầu thế kỉ XX (1905 - 1930); phong trào Duy Tân ở Nam kỳ những năm đầu thế kỉ XX (1905 - 1930); đặc điểm, tác động và bài học của phong trào Duy Tân ở Nam kỳ những năm đầu thế kỉ XX (1905 - 1930).

  pdf213p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 167 37   Download

 • Trần Chánh Chiếu không chỉ là một nhà văn, nhà báo mà còn là một nhà yêu nước ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX. Thông qua quá trình hoạt động trong phong trào Duy Tân, Trần Chánh Chiếu đã có những đóng góp nhất định đối với Nam Kì thời bấy giờ. Bài viết đề cập những đóng góp quan trọng của Trần Chánh Chiếu trong phong trào Duy Tân ở Nam Kì (1901 – 1908).

  pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 47 7   Download

 • Bài viết nghiên cứu các hoạt động góp phần làm phong phú cho cuộc vận động cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX, đồng thời làm nên đặc điểm, tính chất, diện mạo chủ đạo của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ.

  pdf10p kethamoi1 20-11-2019 24 2   Download

 • Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) là một chí sĩ nổi tiếng với tài năng, đức độ và lòng yêu nước, người dân Việt Nam thường nhắc đến ông với một tên gọi gần gũi: Cụ Huỳnh. Từ một người tham gia đắc lực trong phong trào Duy Tân, Huỳnh Thúc Kháng trở thành một nhà “Sử học”. Cụ Huỳnh đã ghi chép lại khá đầy đủ về những sự kiện, diễn biến và những nhân vật tiêu biểu trong phong trào Duy Tân, nhất là trong phong trào chống thuế Trung Kỳ năm 1908.

  pdf7p viconandoyle2711 03-09-2019 23 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu Quảng Nam với phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20 và phân tích, so sánh với Phong trào Cần Vương để đánh giá bước tiến lớn và đặc thù của phong trào Duy Tân.

  pdf9p vinhsolax 15-09-2019 11 0   Download

 • Bài viết cố gắng khái quát những nét nổi bật nhất trong tình hình và kết quả nghiên cứu phong trào Duy Tân ở Việt Nam từ trước đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf8p caygaolon 01-11-2019 10 0   Download

 • Bài viết gồm 2 nội dung chính: 1. Phân tích những đặc điểm của phong trào vận động Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Nhấn mạnh động cơ yêu nước, sự nhạy cảm và năng động của người Việt đã kịp thời hội nhập vào dòng chảy hướng về hiện đại, đã thức tỉnh cùng nhịp với cả châu Á thức tỉnh đầu TK XX. 2. Phân tích những bài học và kinh nghiệm của những hoạt động đổi mới hào sảng, sang chói của phong trào Duy Tân với đổi mới giáo dục hiện tại ở...

  pdf9p can_loc 27-07-2012 199 33   Download

 • Khoảnh khắc giao thời giữa hai thế kỷ (XIX và XX) ở vùng Đông Á lúc bấy giờ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, nhất là ở Nhật và ở Trung Quốc. Vận động duy tân ở Nhật Bản, bắt đầu tới Minh Trị Thiên hoàng, đưa đến kết quả rực rỡ. Nước Nhật tiến lên thành một cường quốc, đánh thắng được nước Nga.

  pdf9p emelikov 27-03-2014 126 25   Download

 • Bài viết nhằm cung cấp cho người đọc những tư liệu về thân thế và sự nghiệp của nhà yêu nước Lê Văn Huân, đặc biệt là những đóng góp của ông đối với phong trào Duy Tân, Đông Du, Phong trào chống thuế đầu thế kỷ XX ở Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

  pdf7p vivatican2711 12-02-2020 11 0   Download

 • Bài viết trình bày nhìn nhận về tư tưởng hậu dân sinh của các sỹ phu duy tân và hệ thống lại các hoạt động chấn hưng thực nghiệp trên cả phạm vi tỉnh Quảng Nam những năm đầu thế kỷ 20.

  pdf11p trinhthamhodang6 07-07-2020 5 0   Download

 • Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: "Đại Việt sử ký toàn thư" nghĩ về viết & học sử, Về các được gọi là Chiếu Cần Vương, Một ít tài liệu về phong trào Duy Tân ở Nam kỳ 1906-1907, Mộc thư Việt Nam, Nguyễn Trường Tộ một trí thức Công giáo thế kỷ XIX, Nguyễn Thế Truyền - một nhà trí thức đáng kính, Câu chuyện Võ Văn Kiệt với "Đại học sĩ" Phan Thanh Giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tathimu66 19-01-2017 108 16   Download

 • Tham khảo bài viết 'những người lãnh đạo phong trào duy tân ở quảng ngãi_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 22-07-2011 93 6   Download

 • Mối liên hệ gắn kết giữa sĩ phu Nho học với trí thức Tây học thể hiện rõ nét thông qua phong trào Đông du, phong trào Duy tân, thông qua hoạt động báo chí sôi nổi và thông qua những hoạt ñộng của Hội Trí Tri... Tất cả họ gặp nhau ở một điểm là giải quyết những yêu cầu lịch sử ñặt ra cho dân tộc Việt Nam: độc lập và Phát triển.

  pdf16p hulk1234 01-06-2018 47 5   Download

 • Tham khảo bài viết 'những người lãnh đạo phong trào duy tân ở quảng ngãi_1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 22-07-2011 86 4   Download

 • Dưới góc độ giáo dục, có thể nói rằng phong trào Duy Tân là một cuộc cách mạng về giáo dục ở nước ta đầu thế kỷ XX theo hướng khoa học và hiện đại. Chí sĩ yêu nước nhiệt thành Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy tân, đã nêu ra ba nội dung cơ bản của phong trào là: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

  pdf8p sieunhansoibac4 12-04-2018 28 3   Download

 • Kế thừa các giá trị đạo đức, luân lý truyền thống của dân tộc, Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - một trong số những người đứng đầu phong trào Duy tân, luôn nhấn mạnh vấn đề đạo đức, luân lý, bên cạnh các vấn đề về giáo dục, kinh tế, chính trị,... Bài viết tìm hiểu tư tưởng của Phan Châu Trinh về “Đạo đức và luân lý Đông Tây” - giá trị nhân văn nổi bật trong tư tưởng của ông, giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

  pdf6p vidakota2711 22-02-2021 16 2   Download

 • Nguyễn Văn Xuân là học giả, nhà văn và nhà giáo xứ Quảng. Trong nhiều công trình của mình, ông đã thể hiện tinh thần đề cao thực học và giáo dục toàn diện, phê phán lối học xa rời thực tế, “học để làm quan”. Ông khẳng định phong trào Duy Tân tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh vì thực học và giáo dục toàn diện. Ông phê phán biểu tượng đỗ đạt “Ngũ Phụng Tề Phi” của xứ Quảng vì họ yên tâm hưởng phú quý trong giai đoạn Pháp đã chiếm Nam Kỳ.

  pdf9p vimanama2711 28-07-2020 15 1   Download

 • Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng chính trị của mình, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bài viết này phân tích những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 27 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ thông qua các giai đoạn cụthể: Thế kỉ XVI–XVII, thế kỉ XVII–XVIII, và đặc biệt là từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XX. Qua đó có thể nhận xét được vai trò của chữ viết ngoại lai này đối với phong trào Duy Tân (cuối XIX) và sự biến đổi, phát triển của nền văn hóa Việt Nam đầu XX.

  pdf67p sonhalenh04 09-04-2021 8 1   Download

 • Thập niên đầu thế kỷ XX chứng kiến một bước ngoặt cơ bản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bởi các phong trào Duy tân, Đông du và Đông kinh nghĩa thục của các nhà Nho yêu nước có tư tưởng Canh tân, nhằm vào hai mục tiêu: Văn minh và Dân chủ, với các tên tuổi lớn như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can…

  pdf3p quaymax3 05-09-2018 34 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phong trào Duy Tân
p_strCode=phongtraoduytan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2