intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp cyclic voltammetry

Xem 1-6 trên 6 kết quả Phương pháp cyclic voltammetry
 • Cơ chế của quá trình oxi hóa điện hóa pirol thành polypirol chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề này, bài báo tập trung nghiên cứu động học phản ứng oxi hóa pirol tạo màng polypirol bằng phương pháp cyclic voltammetry.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 22 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả tổng hợp polyaniline (PANi) lên điện cực giấy bucky bằng phương pháp điện hóa, với quy trình tổng hợp đơn giản, thực hiện thí nghiệm tại nhiệt độ phòng. Các kết quả về đường cong cyclic-voltamtry đã chứng tỏ phản ứng điện hóa diễn ra trên bề mặt điện cực Pt oxy hóa hai giai đoạn.

  pdf13p baoanhlib 24-01-2017 57 6   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được quá trình khử DDT bằng phân cực vòng đa chu kì (Cyclic Voltammetry CV) trong hệ dung môi etanol-nước. Xác định động học quá trình khử DDT bằng phân cực thế tĩnh (Potentiostatic – PS). Xác định động học quá trình khử DDT bằng bột sắt.

  pdf28p phongtitriet000 08-08-2019 5 0   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium trình bày về các phương pháp để nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium bao gồm phương pháp quét thế vòng CV(Cyclic voltammetry), phương pháp đo phổ tổng trở, phương pháp đo đường cong phóng điện.

   

   

  pdf61p namhoang39 01-06-2015 134 50   Download

 • One of the subjects of Ni-MH batteries studies is justly the electrochemically active material for the positive electrode-hydroxide nickel. This hydroxide Ni(OH)2 has been prepared in laboratory by chemical sedimentation from NiCl2 and NaOH solutions. The obtained product has been examined using different techniques, such as X ray Diffraction (XRD), Scanning Electronic Microscope (SEM) and electrochemical polarisation (cyclic voltammetry CV). The obtained results of obtained Ni(OH)2 show -type crystal, with grains of about 15 µm.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 35 3   Download

 • Polyaniline has been utilised as an additive of the LaNi5 based negative electrodes which are activated using cyclic voltammetry. With GPES programme, exchange current i0, polarisation resistance Rp were determined. Variation of these parameters, and also of the currents at E = - 0.8 V and E = -1.2 V and of the charges quantities of charging process Qn and of discharging process Qp, as a function of PANi weight percentage x (wt%), have been studied, in order to estimate the effect of the ratios x on the negative electrodes activation.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
770 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp cyclic voltammetry
p_strCode=phuongphapcyclicvoltammetry

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2