intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội

Xem 1-20 trên 857 kết quả Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội
 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; hiểu và giải thích được một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội,… Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 13 1   Download

 • Học phần Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; hiểu và giải thích được một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội,… Cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc4p koxih_kothogmih1 03-08-2020 27 0   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu, nghiên cứu khoa học; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; nắm rõ và có khả năng thực hành thuần thục các phương pháp thu thập thông tin kinh tế xã hội, có hiểu biết cơ bản về các loại hình công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc8p koxih_kothogmih8 01-10-2020 15 0   Download

 • Học phần này trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; hiểu và giải thích được một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội,… Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc5p koxih_kothogmih1 03-08-2020 14 0   Download

 • Sách bài tập gồm các câu hỏi ôn tập về: Nhập môn phương pháp nghiên cứu kt-xh; nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội; thu thập thông tin kinh tế xã hội; tổ chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội; trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 18 1   Download

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà tập trung trình bày các vấn đề về vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt19p cuonghuyen0628 10-11-2015 156 52   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đổi mới kinh tế xã hội ở Việt Nam 1986-2000: Một cái nhìn tổng quan" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về phương pháp đổi mới kinh tế xã hội ở Việt Nam từ đó đưa ra một số kiến nghị. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 56 5   Download

 • Bài viết tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương tỉnh Bình Phước trong quá khứ để làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế, xã hội hiện tại bắt đầu từ việc xác định địa giới hành chính của Bình Phước qua các thời kỳ.

  pdf7p chauchaungayxua 16-10-2019 16 0   Download

 • Chương 1 - Nhập môn phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thông tin và dữ liệu, xử lý thông tin định lượng, xử lý thông tin định tính, kinh tế xã hội và phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p koxih_kothogmih1 03-08-2020 13 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc81p chovameo 29-04-2011 555 246   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại...

  doc27p buiduongson3 08-05-2010 641 144   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p hangimc 14-05-2011 549 136   Download

 • Thu thập dữ liệu: là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, xã hội.Vấn đề quan trọng của viêc thu thập dữ liệu là gì? Xác định rõ dữ liệu cần thu thập. Thứ tự ưu tiên của các dữ liệu khi tiến hành thu thập.

  ppt45p nguyenyen027 24-09-2010 412 111   Download

 • Chương 1 Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Địa lý Kinh tế i- Đối tượng nghiên cứu của Địa lý Kinh tế 1.1- Đối tượng nghiên cứu Hoạt động kinh tế là bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên xã hội loài người, hoạt động đó không thể xảy ra ngoài không gian sống của con người, đó chính là môi trường địa lý. Lãnh thổ và hoạt động kinh tế của con người luôn có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Bởi vậy hoạt động kinh tế không thể thiếu sự hiểu biết và nghiên...

  pdf4p ctnhukieu3 30-04-2011 473 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xã hội học đô thị - phương pháp nghiên cứu xã hội học', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p suatuoiconbo 25-07-2011 341 86   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học nhằm giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội …, trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

  pdf196p model_12 22-04-2014 249 70   Download

 • Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này....

  doc19p hotuanhdu 13-10-2011 249 51   Download

 • Các nội dung nghiên cứu của Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương III: Lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế đó là khái luận chung về kế hoạch tăng trưởng kinh tế và phương pháp lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế.

  ppt20p hungdaigia91 28-10-2014 243 42   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề khoa học, xã hội nhân văn trường ĐH Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Phương pháp và những vấn đề lý luận khi nghiên cứu lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới "

  pdf0p camlaichanh 12-11-2011 177 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'quá trình hình thành và phương pháp cấu tạo học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p 951847623 09-04-2012 131 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội
p_strCode=phuongphapnghiencuukinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2