intTypePromotion=3

Phương pháp phân cụm mờ

Xem 1-20 trên 85 kết quả Phương pháp phân cụm mờ
 • Luận văn được biên soạn với kết cấu nội dung được chia thành các phần sau: Chương 1/ Tổng quan về phân cụm dữ liệu; chương 2/ Giới thiệu bài toán phân cụm mờ và các phương pháp xác định số cụm trong gom cụm dữ liệu Chương này đề cập đến thuật toán phân cụm mờ Fuzzy C-Mean (FCM) và các phương pháp xác định số cụm trong gom cụm dữ liệu; chương 3/ Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin quản lý rủi ro thuế doanh nghiệp.

  pdf55p hanh_tv26 04-04-2019 17 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trong phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp. Một cơ sở dữ liệu mẫu về thông tin tờ khai thuế, báo cáo tài chính doanh nghiệp, mức độ rủi ro của 644 doanh nghiệp được sử dụng để làm đầu vào cho hệ thống phân tích rủi ro sử dụng phương pháp phân cụm mờ. Hệ thống phân tích sẽ được triển khai xây dựng và thử nghiệm kiểm chứng.

  pdf28p hanh_tv27 06-04-2019 7 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, dữ liệu ảnh rađa Sentinel-1A được sử dụng nhằm trích xuất thông tin đường bờ tại khu vực thành phố Phan Thiết. Ranh giới giữa đất và nước được xác định thông qua quy trình gồm hai bước: Phân cụm mờ và thiết lập ngưỡng.

  pdf6p hanh_tv23 27-03-2019 8 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, phương pháp phân cụm mờ fuzzy c-means (FCM) tích hợp với thông tin không gian của các điểm ảnh láng giềng (MFCM) áp dụng lên ảnh chỉ số nước (WIs)được sử dụngđể chiết tách nước mặt trên ảnh viễn thám. Phương pháp này được áp dụng cho ảnh Landsat 8 OLI chụp khu vực cửa sông Bạch Đằng thuộc thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

  pdf12p vivinci2711 20-08-2019 8 1   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh, phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa; các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p lovivivi000 22-12-2016 23 4   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh. Phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa. Các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 17 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhằm đề xuất phương pháp chia tầng cho hệ thống WBAN phân cụm để tránh ảnh hưởng 2 lần bởi việc truyền một gói tin, vì thế có thể tăng thông lượng của hệ thống, xét mô hình chia tầng trong điều kiện có lỗi bít, vì thế các công thức tính lỗi bít được đưa vào để phân tích thông lượng của hệ thống.

  pdf4p hanh_tv21 06-03-2019 4 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một mạng nơron min-max mờ cải tiến cho vấn đề phân cụm dữ liệu với phương pháp học bán giám sát. Mô hình đề xuất sử dụng phương pháp lan truyền nhãn trong quá trình huấn luyện gọi là MSS-FMM. Một số mẫu trong tập dữ liệu huấn luyện được gán nhãn là thông tin bổ trợ được sử dụng trong phương pháp phân cụm bán giám sát.

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 1 0   Download

 • Nếu cho rằng, điện tử và truyền thông chính là bản chất của khoa học điện tử, thì dữ liệu, thông tin, và tri thức hiện đang là tiêu điểm của một lĩnh vực mới để nghiên cứu và ứng dụng, đó là khám phá tri thức và khai phá dữ liệu. Thông thƣờng, chúng ta coi dữ liệu nhƣ là một chuỗi các bits, hoặc các số và các ký hiệu hay là các “đối tƣợng” với một ý nghĩa nào đó khi đƣợc gửi cho một chƣơng trình dƣới một dạng nhất định.

  pdf90p khanh1103 23-11-2012 151 73   Download

 • Tài liệu trình bày về phương pháp phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, sử dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân nhóm các tỉnh theo trình độ phát triển kinh tế xã hội, phân kiểu các tỉnh theo các nhóm chỉ tiêu nhân khẩu học, kinh tế và phát triển xã hội theo phương pháp phân cụm thứ bậc và không thứ bậc, ứng dụng các kết quả phân kiểu vùng trong phân vùng kinh tế xã hội.

  pdf188p muathu102 20-03-2013 100 43   Download

 • Tổng quan về phân cụm dữ liệu: Giới thiệu cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính nhằm phục vụ cho quá trình phân cụm, giới thiệu độ tương đồng giữa các đối tượng trong tập dữ liệu, các phương pháp phân cụm dữ liệu. Với mỗi phương pháp phân cụm sẽ trình bày một số thuật toán tương ứng.

  pdf4p banhbeovodung 20-06-2013 38 6   Download

 • Bài báo này nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu tiến hóa mờ do Pang, Wang, Zhou, và Dong (2004) đề xuất cho bài toán phân cụm mờ để xác định nghiệm tối ưu toàn cục cho bài toán phân tích nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng của thuật toán này có thể mở rộng không chỉ cho công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế mà còn có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất các mặt hàng khác.

  pdf15p thanhtrieung 04-09-2018 34 1   Download

 • Bài viết trình bày thuật toán cải tiến phân cụm mờ dựa vào sự kết hợp thuật toán phân cụm mờ dựa trên độ đo trọng số Entropy và chỉ số Calinski-Harabasz. Ưu điểm của phương pháp này là không những phân chia cụm hiệu quả, có độ chính xác cao mà còn có khả năng đo lường cụm, đánh giá cụm nhằm tìm ra được số cụm tối ưu đủ đáp ứng cho các nhu cầu thực tiễn.

  pdf11p vidanh95 15-12-2018 11 0   Download

 • Các hệ thống mờ có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng quá trình và điều khiển. Các hệ thống mờ có thể được thiết kế từ tri thức chuyên gia hoặc từ dữ liệu. Mỗi phương pháp thiết kế đều có những thuận lợi và hạn chế riêng của nó. Trong bài báo này chúng tôi trình bày quá trình xây dựng hệ luật mờ cho hệ mờ từ dữ liệu trong nhận dạng các hệ động lực học.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 15 1   Download

 • Mạng nơron mờ là một mạng nơron nhân tạo mà phối hợp của các khái niệm mờ, các luật suy diễn mờ với kiến trúc và việc học của các mạng nơron. Phân cụm dữ liệu là một công cụ quan trọng của khai thác dữ liệu và tìm ra tri thức trong một số lượng lớn dữ liệu. Fuzzy ART (Fuzzy Adaptive Resonance Theory) là một mạng nơron mờ mà giải quyết bài toán phân cụm dữ liệu tốt hơn các phương pháp phân cụm truyền thống.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 11 1   Download

 • Bài viết đề xuất xây dựng một mở rộng của histogram cho ảnh đa kênh dựa trên thuật toán phân cụm mờ FCM cơ bản. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng công cụ histogram mờ đề xuất là hiệu quả khi được áp dụng cho ba kỹ thuật cơ bản của xử lý ảnh gồm cân bằng histogram, ước lượng dải động mức xám và mờ hóa ảnh.

  pdf11p viengland2711 23-07-2019 1 0   Download

 • Phân vùng ảnh viễn thám là vấn đề được các nhà nghiên cứu viễn thám quan tâm. Ảnh viễn thám có thể có nhiều kênh, độ phân giải rất cao. Có nhiều kĩ thuật phân vùng khác nhau như K-Means, C-Means, Watersed, ... Trong đó, Fuzzy C-Means (FCM) được đánh giá rất cao về khả năng phân vùng bằng việc sử dụng logic mờ.Tuy nhiên, phương pháp này gặp vấn đề khi phân vùng ảnh có kích thước lớn như ảnh viễn thám.

  pdf7p vititan2711 13-08-2019 2 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tìm hiểu về những kiến thức tổng quan phân cụm, phân cụm đa mô hình. ngoài ra tổng hợp các phương pháp phân đoạn ảnh đa mô hình, với mỗi phương pháp đều đưa ra thuật toán, đánh giá trực quan về từng thuật toán. Từ đó cho tác giả có cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết các thuật toán đa mô hình trong phân đoạn ảnh viễn thám.

  pdf25p hanh_tv25 02-04-2019 4 0   Download

 • Bài viết tiếp cận phương pháp tra cứu ảnh tương tự dựa trên cây đa nhánh cân bằng lưu trữ các dữ liệu đặc trưng của hình ảnh dưới dạng chỉ mục nhằm mô tả hình dạng của đối tượng đặc trưng.

  pdf14p vicolor2711 15-07-2019 1 0   Download

 • Các phương pháp tăng cường ảnh dựa trên phân cụm mờ cho ảnh với chất lượng cao hơn rõ rệt so với các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, các phương pháp này mới chỉ xử lý trên từng kênh ảnh nên không bảo tồn được màu của ảnh sau tăng cường. Bài báo này trình bày một thuật toán tăng cường ảnh mới với sự kết hợp hai mức phân cụm mờ và mô hình hiệu chỉnh mức xám đa kênh có thể khắc phục được các nhược điểm trên.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phương pháp phân cụm mờ
p_strCode=phuongphapphancummo

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản