intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp quản trị

Xem 1-20 trên 11190 kết quả Phương pháp quản trị
 • Các phương pháp giáo dục là các cách tác động vào nhận thức và tình cảm của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong công việc thực hiện nhiệm vụ. Các phương pháp giáo dục có ý nghĩa to lớn trong quản trị kinh doanh vì đối tượng cuả quản trị là con người - một thực thể năng động, tổng hoà nhiều mối quan hệ. Tác động vào con người không chỉ có hành chính, kinh tế, mà còn tác động tinh thần, tâm lý – xã hội v.v......

  pdf30p phuongthanh1 29-10-2009 1068 300   Download

 • BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu AI AIS CNTT CMM CRM CSDL COBIT Control objected for information and related technology Deliver and Support Enterprise Resource Planning Capability Maturity Model Customer Relationship Management Giải nghĩa tiếng anh Acquire and Implement Accounting Information System Giải nghĩa tiếng việt Xây dựng và thực hiện Hệ thống thông tin kế toán Công nghệ thông tin Mẫu đánh giá khả năng Quản lý quan hệ khách hàng Cơ sở dữ liệu Quản trị, đánh giá hệ thống thông tin và giải pháp công nghệ. Triển khai và hỗ trợ Hoạch định tài nguyên doanh...

  pdf47p thiepmoi123 20-06-2013 245 85   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: phương pháp quản trị của steve jobs và thành công của apple', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ktouch_12 18-06-2013 446 72   Download

 • Tiểu luận: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro nhằm trình bày một số vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM.

  pdf27p fast_12 24-06-2014 285 70   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết quản trị kinh doanh" NXB Khoa học kỹ thuật ấn hành cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh doanh và quản trị kinh doanh, vận dụng các quy luật trong quản trị kinh doanh, các nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh; thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf156p thangnamvoiva20 13-09-2016 335 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp quản trị đa thương hiệu', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p fantailieu 17-08-2010 189 53   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Bài 2 Phương pháp quản trị nguồn nhân lực trình bày về các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực, phương pháp quản trị nguồn nhân lực và căn cứ lựa chọn phương pháp quản trị nguồn nhân lực.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 274 48   Download

 • Trong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại Bài 2 Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về quá trình hình thành, phát triển, các loại hình doanh nghiệp thương mại, đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp thương mại. Nội dung và phương pháp quản trị doanh nghiệp thương mại.

  ppt10p sms_12 06-05-2014 205 29   Download

 • Chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

  ppt33p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 211 18   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học của quản trị nông trại nêu lên khái niệm quản trị nông trại; các chức năng của quản trị nông trại; phương pháp quản trị nông trại; ra quyết định trong quản trị nông trại; quản trị các nguồn lực sản xuất của nông trại và một số nội dung khác.

  ppt57p cocacola_10 08-12-2015 124 14   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tieu_vu11 17-06-2018 48 6   Download

 • Kết cấu chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị kinh doanh nhằm trình bày về các nội dung chủ yếu: khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình QTKD, các nguyên tắc cơ bản trong QTKD, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

  pdf8p bad_12 04-07-2014 97 4   Download

 • Quản trị dự trữ là quản trị quá trình bảo đảm mức dự trữ tối ưu về nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và giảm tối đa chi phí dự trữ cho doanh nghiệp. Trong chương 5 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát chung, các phương pháp quản trị dự trữ cơ bản và bảo hiểm dự trữ trong lĩnh vực quản trị dự trữ. Mời tham khảo.

  pdf11p tangtuy19 22-07-2016 65 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, các lý thuyết về quản trị, các quy luật, các nguyên tắc trong quản trị, các phương pháp quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p abcxyz123_09 06-05-2020 23 4   Download

 • Bài viết này sẽ chỉ ra những đặc trưng trong phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh đến công tác hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đúc kết những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

  pdf6p viboruto2711 16-05-2019 51 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất" biên soạn bởi TS. Vũ Trọng Nghĩa với các kiến thức khái lược về quản trị quá trình sản xuất; kế hoạch hóa sản xuất; một số công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và hỗ trợ sản xuất; một số phương pháp quản trị quá trình sản xuất.

  pdf31p chauchaungayxua9 26-11-2020 17 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 2: Quản trị kinh doanh" cung cấp khái niệm và mục tiêu của quản trị kinh doanh; khái niệm và đặc điểm của nguyên tắc quản trị; đặc điểm phương pháp quản trị; các phương pháp quản trị chủ yếu và hình thức thể hiện của nó.

  pdf28p kethamoi11 24-03-2021 13 2   Download

 • Đầu tư nói chung, đầu tư tài chính ngắn hạn nói riêng là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của quản trị tài chính. Hơn thế nữa, quyết định đầu tư còn là một trong ba chức năng của một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản. Quyết định nên đưa chứng khoán ngắn hạn nào vào số lượng bao nhiêu vào danh mục đầu tư của công ty là một chức năng quan trọng trong quản trị tài chính.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 33 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 2: Quản trị kinh doanh" cung cấp đến các bạn sinh viên khái niệm và mục tiêu của quản trị kinh doanh; khái niệm và đặc điểm của nguyên tắc quản trị; khái niệm, đặc điểm phương pháp quản trị; phân tích được các phương pháp quản trị chủ yếu và hình thức thể hiện của nó.

  pdf9p nguathienthan9 10-12-2020 22 0   Download

 • Chương 5 - Khái lược về quản trị kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt17p lovebychance01 25-04-2021 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp quản trị
p_strCode=phuongphapquantri

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2