intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp sản xuất Axit Axetic

Xem 1-12 trên 12 kết quả Phương pháp sản xuất Axit Axetic
 • Để sản xuất axit axetic, người ta có thể đi từ những nguồn nguyên liệu khác nhau, bằng các phương pháp khác nhau như: phương pháp tổng hợp, phương pháp hoá học gỗ, phương pháp vi sinh. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng axit axetic ngày càng lớn thì hiện nay hướng chủ yếu để sản xuất axit axetic là bằng phương pháp tổng hợp. Hướng quan trọng nhất để tổng hợp axit axetic là:

  pdf8p meoancaran 11-03-2011 390 92   Download

 • Tiểu luận: "Tổng hợp axit axetic và sản xuất vinyl axetat" thuộc bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu. Nội dung tiểu luận trình bày tổng quan về axit axetic, các phương pháp sản xuất Axit Axetic và các phương pháp sản xuất Vinyl Axetat. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt29p ntchung8894 09-10-2014 216 31   Download

 • Đề tài: Công nghệ sản xuất Axetylen và Axit Axetic trình bày về tính chất nguyên liệu và phương pháp sản xuất Axit Axetic cũng như việc sản xuất VA. Tài liệu giúp các bạn hiểu thêm về các loại hóa chất này cũng như cách thức trình bày một đề tài khoa học.

  doc41p ntchung8894 10-10-2014 176 23   Download

 • Trong các phương pháp sản xuất Axit Axetic, việc lựa chọn nguyên liệu cũng như công nghệ sao cho phù hợp với điều kiện mà vẫn đảm bảo chất lượng yêu cầu đó là phương pháp oxy hoá Axetaldehyt. Phương pháp này góp phần vào việc giải quyết nhu cầu cấp bách về Axit Axetic nồng độ cao của nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài: Công nghệ sản xuất Axetandehit và Axit Axetic để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc61p thu0812993 21-03-2015 115 21   Download

 • Axit axetic là một trong những hợp chất hữu cơ quan trọng nhất được sản xuất lượng lớn trong công nghiệp hữu cơ và công nghiệp hóa dầu. Cho đến nay, công nghiệp sản xuất axit axetic vẫn dựa chủ yếu trên phản ứng oxy hóa axetalđehyt bằng oxy. Một trong những phương pháp sản xuất axetalđehyt là đehyđro hóa etanol.

  pdf6p heoxinhkute11 28-01-2011 170 32   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài thuyết trình "Tổng hợp Axit axetic và sản xuất vinyl axetat" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, các phương pháp sản xuất Axit axetic, các phương pháp sản xuất vinyl axetat, kết luận.

  ppt29p ntchung8894 10-10-2014 94 9   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình với đề tài Axetandehit và Axit Axetic nhằm giới thiệu đến người học các kiến thức tính chất lý hóa, ứng dụng và tình hình sản xuất Axetandehit và Axit Axetic, các phương pháp tổng hợp và công nghệ của quá trình, so sánh đánh giá các phương pháp sản xuất, lựa chọn công nghệ để xây dựng tại Việt Nam,...

  ppt41p thu0812993 21-03-2015 96 10   Download

 • Accu chì axit là nguồn điện thứ cấp. Sản phẩm của phản ứng phóng điện được hoàn nguyên thành chất hoạt động ban đầu nếu ta cho qua nó một dòng điện một chiều ngược chiều với dòng điện phóng.

  pdf14p caovanhuy666 30-03-2011 180 50   Download

 • Tỉ lệ các yếu tố trong giá thành sản phẩm hoá chất thay đổi tuỳ từng loại sản phẩm, nhưng trung bình khoảng: nguyên liệu 60-70% (sản phẩm hoá dầu 70%), năng lượng 10%, khấu hao 5-10%, lao động 4%. Nước chiếm tỉ lệ không lớn trong giá thành, nhưng việc xử lí nước trước và sau quá trình là quan trọng và phức tạp.

  pdf9p caovanhuy666 30-03-2011 99 25   Download

 • Năng suất thiết bị, phân xưởng hay nhà máy, ... là số lượng sản phẩm tạo ra (hay nguyên liệu chế biến) trên một đơn vị thời gian. Nếu G là trọng lượng, Vs là thể tích (sản phẩm hay nguyên liệu), τ là thời gian thì năng suất P bằng

  pdf13p caovanhuy666 30-03-2011 71 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3167:2008 về Sản phẩm dầu mỏ - Trị số kiềm - Phương pháp chuẩn độ điện thế bằng axit pecloric qui định phương pháp chuẩn độ điện thế bằng axit pecloric trong axit axetic băng để xác định các thành phần kiềm trong sản phẩm dầu mỏ.

  pdf20p thangnamvoiva13 17-08-2016 40 2   Download

 • Ở nhiệt độ thường amoniac là khí không màu, có mùi mạnh gây ngạt thở. Amoniac dễ hoà tan trong nước, ở nhiệt độ và áp suất thường 1 lít nước hoà tan được khoảng 750 lít khí amoniac.

  pdf4p caovanhuy666 30-03-2011 145 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp sản xuất Axit Axetic
p_strCode=phuongphapsanxuataxitaxetic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2