intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp SFA

Xem 1-8 trên 8 kết quả Phương pháp SFA
 • Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005 - 2011 theo phương pháp SFA (Stochatic Frontier Panel Data).

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 88 8   Download

 • Thông qua phỏng vấn trực tiếp 140 nông hộ sản xuất đậu phộng tại huyện Cầu Ngang, nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của nông hộ. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp SFA và hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất trung bình vụ 1 là 702,86kg/1.000m2 và mức hiệu quả kỹ thuật trung bình là 91,93%, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất là chi phí nông dược, lượng phân đạm nguyên chất, phân lân nguyên chất, kali nguyên chất và chi phí lao động thuê.

  pdf7p caplock2711 21-02-2019 20 0   Download

 • Những nghiên cứu của thế giới về lợi ích của uống chè đối với sức khoẻ con người trong thời gian gần đây đã đặt ra một cái nhìn mới đối với sản xuất chè toàn cầu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất của phương thức canh tác chè an toàn tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

  pdf4p cumeo2425 02-07-2018 123 4   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9556-2:2013 quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại có trong da bằng cách vô cơ hóa mẫu da sau đó xác định bằng phương pháp phổ phát xạ quang/plasma cặp cảm ứng (ICP/OES), hoặc phương pháp phổ khối/plasma cặp cảm ứng (ICP/MS), hoặc phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử (SFA).

  doc6p thangnamvoiva6 19-07-2016 24 4   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9556-1:2013 quy định phương pháp xác định các kim loại chiết được có trong da sử dụng phương pháp chiết mẫu da bằng dung dịch axit mồ hôi nhân tạo sau đó xác định bằng phương pháp phổ phát xạ quang/plasma cặp cảm ứng (ICP-OES), hoặc phương pháp phổ phát xạ nguyên tử/plasma cặp cảm ứng (ICP/AES), hoặc phương pháp phổ khối/plasma cặp cảm ứng (ICP/MS) hoặc phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử (SFA).

  doc6p thangnamvoiva6 19-07-2016 30 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu vai trò của yếu tố bất định chính trị đối với hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại tại 20 quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA (Stochastic Frontier Approach) để đo lường hệ số hiệu quả của ngân hàng, tác giả phát hiện rằng biến động của yếu tố bất định chính trị tại các cuộc bầu cử quốc gia có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại tại khu vực này.

  pdf15p danhnguyentuongvi 17-12-2018 23 1   Download

 • Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng tác giả đã sử dụng phương pháp tham số (SFA) với việc xác định đường biên hiệu quả. Trong phương pháp này, đường biên hiệu quả được xây dựng nhờ một hàm số mô tả mối quan hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra trong quá trình kinh doanh của ngân hàng. Khi xây dựng đường biên hiệu quả sử dụng phân tích SFA, tác giả sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của 30 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2015, trong đó hiệu quả kinh doanh là hiệu quả kỹ thuật.

  pdf11p vinaruto2711 06-04-2019 27 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

  pdf16p thanhtrieung 05-09-2018 27 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp SFA
p_strCode=phuongphapsfa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản