intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quá trình nhúng

Xem 1-20 trên 45615 kết quả Quá trình nhúng
 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (1975-2000), Tập 3" được biên soạn nhằm tái hiện quá trình lãnh đạo của Đảng bộ và những thành tựu đã đạt được trong những năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa kể từ khi đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, quê hương Quảng Trị hoàn toàn giải phóng, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf157p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử phong trào nông dân và hội nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930-2005) được biên soạn nhằm ghi lại quá trình phấn đấu, hy sinh của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Quảng Nam từ khi có Đảng đến 2005, rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf181p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ khối cơ quan dân-chính-đảng tỉnh Thái Nguyên (1954-2004) nhằm dựng lại quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành của đảng bộ; nêu rõ những thành tựu to lớn mà Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, đơn vị đạt được trong các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf92p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Tư tưởng của Montesquieu về thể chế nhà nước và những gợi mở đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay" góp phần làm rõ tư tưởng của Montesquieu về chính thể nhà nước và phân chia quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó, vận dụng phân tích những vấn đề có thể giải quyết và tham khảo trong quá trình dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.

  pdf111p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích tính triết lý trong ca dao, tục ngữ, tỉnh Khánh Hòa về các vấn đề: thế giới quan, nhân sinh quan của người dân tỉnh Khánh Hòa, luận văn "Một số vấn đề triết lý trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa" khẳng định những giá trị về văn hóa và xây dựng các giải pháp nhằm kế thừa, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Khánh Hòa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf94p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Quá trình xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam được nghiên cứu với mục đích tổng quan, đánh giá việc triển khai cả hai khía cạnh PTBV và xây dựng NTM của nước ta trong giai đoạn vừa qua cả về góc độ ban hành các mục tiêu, tiêu chí cũng như kết quả bước đầu nhằm chỉ ra những điểm tương đồng, phù hợp giữa việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu PTBV của Việt Nam, qua đó đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh tiêu chí cũng như những chính sách có liên quan để việc triển khai chương trình NTM hướng tới các mục tiêu PTBV cho khu...

  pdf10p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (BCMDT) thường đặc trưng với tình trạng tăng bạch cầu hạt mất kiểm soát nhưng lại giảm quá trình chết theo chương trình. Bệnh được gây ra bởi nhiễm sắc thể Philadelphia (t[9;22]), tạo điều kiện cho tổ hợp gen BCR-ABL hình thành.

  pdf8p visybill 22-03-2023 1 1   Download

 • "Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Gio Linh" sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức môn Sinh học chuẩn bị cho kì kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. Để làm quen và nắm rõ nội dung chi tiết đề thi, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo tại đây nhé.

  doc5p kimtuyen05 24-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời, tập trung lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền thắng lợi; đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam về tổ chức; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Gio Linh" sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức môn Toán chuẩn bị cho kì kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. Để làm quen và nắm rõ nội dung chi tiết đề thi, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo tại đây nhé.

  pdf4p kimtuyen05 27-03-2023 2 1   Download

 • Hi vọng "Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Gio Linh" chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

  doc4p kimtuyen05 27-03-2023 3 1   Download

 • Ngành logistics được coi là xương sống của nền kinh tế, tác động đến mọi lĩnh vực sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế số, các doanh nghiệp logistics phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 4 2   Download

 • Ebook Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tập 1-Kháng chiến chống thực dân Pháp): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quảng Nam-sơ lược về địa lý, hành chính, văn hoá và truyền thống chống ngoại xâm; lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam ra đời trong quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc; lực lượng vũ trang Quảng Nam trong hai năm đầu kháng chiến góp phần đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

  pdf118p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Điều kiện tự nhiên và quá trình xây dựng căn cứ, nơi đứng chân trong các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời, lựa chọn nơi đứng chân, lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1945); Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954);...

  pdf100p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Trần Nhuận Minh là gương mặt tiêu biểu của thơ Quảng Ninh và là một trong những nhà thơ hiện đại Việt Nam có nhiều thành tựu. Thơ của ông nổi bật ở cả phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật. Với hành trình sáng tác hơn sáu thập kỉ, thơ Trần Nhuận Minh đã chạm tới nhiều ngóc ngách của đời sống. Trong thơ ông, hình ảnh con người với muôn mặt phận đời hiện lên rất chân thật. Qua những phận đời đó, nhà thơ đã phản ánh một hiện thực rộng lớn với một thái độ và trách nhiệm tích cực mà sự cảnh tỉnh là một trong những điều tạo nên giá trị cốt lõi trong thơ ông.

  pdf7p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Phước Sơn (1975-2005): Phần 2 (Tập 2) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, tập trung xây dựng huyện vững mạnh vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bảng, dân chủ văn minh';những thành tựu bước đầu trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo đường lối đại hội VIII và IX của đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf224p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Sơn (1975-2000)" nhằm tập trung trình bày quá trình Đảng bộ lãnh đạo quân dân toàn huyện vượt qua những khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, từng bước đổi mới, làm thay đổi bộ mặt quê hương về mọi mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf224p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Thăng Bình (1930-1975) nhằm ghi lại trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân làm cách mạng và giành được thắng lợi to lớn; đồng thời tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf122p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Tham gia các hiệp định thương mại tự do: Những thách thức đối với việc giữ vững độc lập, tự chủ của Việt Nam" điểm lại quá trình tham gia các FTA của Việt Nam trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới, nêu bật những kết quả tích cực từ FTA, đồng thời chỉ ra những thách thức đối với việc giữ vững độc lập, tự chủ khi tham gia các FTA. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, hóa giải thách thức để triển khai hiệu quả các FTA mà Việt Nam tham gia.

  pdf8p kimtuyen05 27-03-2023 2 1   Download

 • Hi vọng "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Krông Bông" chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf3p kimtuyen05 24-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình nhúng
p_strCode=quatrinhnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2