intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm về ý thức

Xem 1-20 trên 1454 kết quả Quan điểm về ý thức
 • Bài giảng "Vật chất và ý thức" trình bày các nội dung như sau: Định nghĩa phạm trù vật chất; vật chất và vận động; không gian và thời gian. Để nắm bắt kiến thức chi tiết mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

  ppt86p trivien15 20-02-2011 546 98   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là tìm hiểu quan điểm về ĐT (kiến thức, thái độ, nguyên nhân kỳ thị ĐT), mục tiêu phụ là tìm hiểu trải nghiệm chứng kiến sự kỳ thị và giải pháp cải thiện sự kỳ thị ĐT của SVYTTC. Từ đó, có cái nhìn khoa học và nền tảng cơ bản để thực hiện những nghiên cứu sâu hơn về đề tài quan điểm của nhân viên y tế đối với ĐT.

  pdf5p hanh_tv5 20-12-2018 10 0   Download

 • Theo Khổng Tử phương pháp học tập gồm năm bước đó là: Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, biện minh chi, đốc hành chi. Tức là: Học cho rộng, học cho kỹ, nghĩ cho chín, xét cho sáng tỏ, dốc lòng thực hiện. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về quan điểm này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu tìm trong kho báu nhân loại "Quan điểm về phương pháp học tập của Khổng Tử ý nghĩa trong thời đại ngày nay". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc3p thuychungpt1984 03-11-2015 47 5   Download

 • Bài viết phân tích những trải nghiệm của trẻ khuyết tật tại gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ khuyết tật vận động trải nghiệm những khó khăn về đi lại, học tập nhiều hơn về mặt thái độ, kì thị xã hội. Trên cơ sở các kết quả thu nhận được, bài viết này đề xuất một vài hàm ý về phát triển các hoạt động đào tạo, tập huấn và xây dựng mạng lưới dịch vụ xã hội cho trẻ khuyết tật tại gia đình trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dựa trên các quan điểm về kiến tạo xã hội.

  pdf14p thuynguyen2994 13-08-2018 36 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm mô tả quan điểm về giáo dục rối loạn phổ tự kỷ của giáo viên mầm non tại Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 208 giáo viên mầm non tại Hà Nội. Sử dụng bảng câu hỏi về kiến thức, thái độ và quan điểm về giáo dục trẻ em mắc ASD.

  pdf10p vidoha2711 10-09-2020 4 1   Download

 • Trong quan điểm về giáo dục của mình, Phan Bội Châu không những chỉ rõ mục đích, đối tượng, nội dung giáo dục mà còn chỉ ra những phương pháp, nhằm mở mang trí thức, hoàn thiện nhân cách, nâng cao tinh thần và ý chí của người Việt Nam; để từ đó đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

  pdf6p vinobinu2711 03-03-2020 9 0   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất thế giới quan, phương pháp luật và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và quần chúng lao đọng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong hệ thống quan điểm của mình, các nhà kinh điển cũng chú ý nhiều đến quan điểm về quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội...

  pdf36p dellvietnam 23-08-2012 558 121   Download

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 do TS. Bùi Xuân Thanh biên soạn trình bày về chủ nghĩa duy vật biện chứng với những nội dung cơ bản như chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất với ý thức.

  ppt32p thuytrang_9 04-09-2015 143 51   Download

 • CHƯƠNG III DI SẢN ĐỘNG VẬT TÍNH TRONG TA 1. CON KHỈ TRONG TÂY DU KÍ Quan niệm của khoa sinh vật học trình bày ở chương trên giúp chúng ta nhận định được cái đẹp và cái tiết điệu của đời sống mà cũng cho ta thấy rằng năng lực của ta có hạn. Nhớ rằng mình là dòng dõi của giống người Néanderthal hoặc giống người Bắc Kinh, và xa hơn nữa, của loài vượn hình người1[1] thì chúng ta sẽ có một ý thức về cái hài kịch của loài người, nghĩa là thấy những tinh ranh của loài...

  pdf25p caott4 20-05-2011 79 22   Download

 • Quan điểm của thầy về thành công trong cuộc sống đời thường là gì? - tôi sợ thầy chống lại sự thành công! Tôi không chống cái gì mà cũng không ủng hộ cái gì. Bất kì cái gì xảy ra thì cứ xảy ra. Người ta không nên chọn lựa - bởi vì với chọn lựa là khổ. Nếu bạn muốn thành công bạn sẽ vẫn còn khổ.

  pdf5p hivu69 05-05-2011 117 20   Download

 • Với sự phong phú về số lượng và khả năng ứng dụng cao trong đời sống sinh hoạt, tục ngữ từ rất lâu đã được nhiều tác giả đề cập tới. Tuy nhiên đa phần các tác giả chủ yếu thiên về khai thác, nghiên cứu tục ngữ ở tư cách là một thể loại văn học dân gian. Do đó tục ngữ thường chỉ được tìm hiểu ở giá trị phản ánh đời sống, nhận thức, ở những đúc rút kinh nghiệm về tự nhiên, về xã hội. Cách tiếp cận ý nghĩa của tục ngữ từ phương diện ngôn ngữ học hầu như chưa được tìm hiểu một cách hệ thống.

  pdf11p chauchaungayxua 17-10-2019 25 4   Download

 • Công tác phòng chống thuốc lá nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, nhưng các chính sách và các văn bản pháp quy định về việc thực thi nơi công cộng không hút thuốc lá, đặc biệt tại các nhà hàng quán ăn, hiện nay chưa được triển khai thực hiện. Với sự hỗ trợ của Liên minh phòng ngừa và kiểm soát thuốc lá châu Á (SEATCA), Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu về khả năng thực thi chính sách quy định nhà hàng không khói thuốc tại Việt Nam.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 19 2   Download

 • Trí thức là lực lượng chủ yếu, nòng cốt sáng tạo ra tri thức và truyền bá tri thức, góp phần to lớn vào sự tiến bộ xã hội. Việc xây dựng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là chiến lược mang tính thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một hệ thống quan điểm về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng với yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng.

  pdf7p danhvi95 05-12-2018 25 1   Download

 • Bài viết cho thấy một số ý kiến ​​chính: ý nghĩa, sự bất lực và nội dung thiết yếu của quan điểm về giới trong tiến trình giải pháp phân chia giàu nghèo, trong quá trình tiến bộ của công nghiệp xã hội chủ nghĩa định hướng và Modemizafion trong đất nước ta.

  pdf3p gaunguyen6789 14-09-2019 11 1   Download

 • Bài viết tổng lược quan điểm về thức trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới; nêu rõ cách hiểu thức trong hai ngôn ngữ qua ngữ nghĩa, ý nghĩa tình thái phân định theo chân ngụy và chức phận; nêu lên một vài gợi ý về cách xử lý văn bản Anh – Việt trên khái niệm thức.

  pdf13p caygaocaolon1 12-11-2019 15 0   Download

 • Đề tài làm rõ quan điểm triết học Marxist về ý thức chính trị nói chung và vai trò định hướng của ý thức chính trị đối với HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội nói riêng. Từ đó, nêu lên một số giải pháp cơ bản để bồi dưỡng ý thức chính trị cho HS THPT trong giai đoạn hiện nay.

  pdf12p nanhankhuoctai7 01-07-2020 10 0   Download

 • Bài viết tìm hiểu về ý thức, quan điểm, thái độ và hành vi của người dân trong việc ô nhiễm môi trường các kênh tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua khảo sát người dân sinh sống, làm việc, kinh doanh, buôn bán xung quanh kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf13p trinhthamhodang1214 04-08-2020 39 0   Download

 • Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác - Lênin là đúng và đầy đủ đó là: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức, đồng thời ý thức tác động trở lại vật chất. Các bạn có thể tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

  pdf14p thainhatquynh 10-07-2009 15352 3213   Download

 • 1)Cơ sở hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc a)Tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng Dtộc,đại đoàn kết Dtộc đã hình thành và củng cố trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dtộc,tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào TT,tình cảm,tâm hồn của mỗi con người VN.Đối với mỗi người VN,yêu nước,nhân nghĩa và đoàn kết trở thành 1 tình cảm tự nhiên,1 triết lý sống,thành phép tư duy và ứng sử chính trị. Nhiễu điều phủ lấy giá gương… 1 cây làm chẳng nên non… Tất cả đã trở thành dấu ấn trong cấu...

  doc72p lehuuloi 21-04-2010 966 370   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p addition1122 17-04-2013 1734 318   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm về ý thức
p_strCode=quandiemveythuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2