intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ nhân quả

Xem 1-20 trên 5776 kết quả Quan hệ nhân quả
 • Bài viết trình bày tóm lược một số lập luận về quan hệ nhân quả trong câu điều kiện. Và từ góc độ này, tác giả đưa ra một vài bổ sung cho quan niệm chức năng về quan hệ giữa khung đề điều kiện và phần thuyết được trình bày trong Tiếng Việt: sơ thảo ngữ pháp chức năng của tác giả Cao Xuân Hạo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p yumimi1 10-02-2017 45 5   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chỉ đề cập đến 2 phương thức biểu hiện mối quan hệ nhân quả trong câu tiếng Việt, đó là: bằng phương tiện ngữ pháp (quan hệ từ) và bằng phương tiện từ vựng - ngữ nghĩa (động từ quan hệ). Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày phương thức biểu hiện mối quan hệ nhân quả bằng phương thức thứ hai, tức là bằng động từ quan hệ.

  pdf4p cumeo2008 02-07-2018 31 0   Download

 • Bài viết trình bày tóm lược một số lập luận về quan hệ nhân quả trong câu điều kiện. Và từ góc độ này, đưa ra một vài bổ sung cho quan niệm chức năng về quan hệ giữa khung đề điều kiện và phần thuyết được trình bày trong Tiếng Việt: sơ thảo ngữ pháp chứ năng của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf17p kaiyuan1121 21-08-2018 13 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và sự biến động của chỉ số VN30. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số VN30 và khối lượng cổ phiếu giao dịch ròng của NĐTNN theo thời gian với tần suất ngày được thu thập trong khoảng thời gian từ 06/02/2012 đến 22/07/2015. Kết quả kiểm định Granger cho thấy sự biến động của chỉ số VN30 có tác động đến khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN...

  pdf10p hanh_tv32 03-05-2019 28 1   Download

 • Bài viết đề cập đến các khái niệm nguyên nhân, kết quả, mối quan hệ và quan hệ nhân quả nhân quả. Các phân tích nội dung di truyền học. Các phân tích về quan hệ nhân quả trong di truyền học, Sinh học 12 ở trung học phổ thông.

  pdf6p vicolor2711 10-07-2019 10 0   Download

 • Hiện nay, hướng nghiên cứu các kiểu quan hệ ngữ nghĩa trong câu vẫn chưa được chú ý, một cách đầy đủ, nói riêng về cách biểu hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả, chúng tôi thấy đây, là một trong những mối quan hệ logic - ngữ nghĩa có tính chất phổ biến trong mọi ngôn ngữ và cả, trong tiếng Việt. Nhưng đến nay vẫn chưa có công trình chuyên sâu nghiên cứu về vấn đề này., Chính vì thế chúng tôi chọn “Cách biểu hiện mối quan hệ nhân quả trong câu tiếng Việt” làm, đối...

  pdf100p orchid_1 06-09-2012 150 41   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa sự biến động giá vàng và lạm phát tại Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm chuỗi chỉ số lạm phát và chỉ số giá vàng theo thời gian với tần suất tháng, được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2013.

  pdf5p bautroibinhyen17 13-02-2017 47 2   Download

 • Nội dung của chương 6 Mặt khách quan của tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm khách quan tội phạm, ý nghĩa của mặt khách quan của tội phạm, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự, những nội dung biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm.

  pdf35p slow_12 27-06-2014 151 21   Download

 • Bài giảng Mặt khách quan của tội phạm do GV. Trần Ngọc Lan Trang thực hiện bao gồm những nội dung về khái niệm; hành vi khách quan của tội phạm; hậu quả nguy hiểm cho xã hội; vấn đề quan hệ nhân quả; những biểu hiện khác thuộc mặt khách quan của tội phạm.

  ppt39p cocacola_07 10-11-2015 113 15   Download

 • Bài giảng: Rượu và HIV - Quan hệ nhân quả hay tương quan thì có thật sự quan trọng trình bày các nội dung về dịch tễ học về rượu, tính hợp lý sinh học giữa rượu và HIV, tác động của rượu tới mô hình phân tầng trong điều trị, sàng lọc, can thiệp ngắn, điều trị rượu.

  pdf45p qlngoc 17-05-2014 63 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo bài giải đề cương ôn thi môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những kiến thức, câu hỏi bài tập về mối quan hệ nhân quả, hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng phương sai sai số,...

  doc81p grintokyro 05-11-2015 1275 265   Download

 • Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23.1 Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ. Jan was worried because it had started to rain. Jan was worried because of the rain. We arrived late because there was a traffic jam. We arrived late because of a traffic jam. Có thể dùng because of thay cho on account of và due to và ngược lại. Nhưng thường dùng...

  pdf5p vantrungtran 02-02-2010 351 198   Download

 • Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23.1 Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ.

  pdf15p kuro113 28-03-2011 103 30   Download

 • Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23.1 Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ.

  pdf13p kuro113 28-03-2011 65 18   Download

 • Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 23.1 Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ. Jan was worried because it had started to rain. Jan was worried because of the rain.

  pdf16p kuro113 20-03-2011 69 14   Download

 • Bài báo này cố gắng miêu tả một số kiểu quan hệ ngữ nghĩa giữa các mệnh đề trong câu điều kiện tiếng Việt, chủ yếu là 3 kiểu: quan hệ nhân quả, quan hệ suy luận và quan hệ hành động ngôn từ. Lý thuyết "điều kiện đủ" do Van der Auwera khởi xướng được xem là cơ sở cho sự phân tích các quan hệ này. Trong các câu điều kiện nhân quả, các sự tình được miêu tả bởi mệnh đề điều kiện được coi là điều kiện đủ cho sự thi hành những sự tình...

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 67 10   Download

 • Bài viết sử dụng kiểm định quan hệ nhân quả Granger thông qua mô hình VAR với các biến tăng trưởng kinh tế và tốc độ thay đổi cơ cấu ngành ở Việt Nam trong giai đoạn 1987 - 2016. Mặc dù tốc độ thay đổi cơ cấu được tính bằng các cách khác nhau nhưng các kết quả thu được là đồng nhất. Ðó là chỉ tồn tại quan hệ nhân quả từ tăng trưởng đến thay đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf11p meolep2 10-12-2018 32 1   Download

 • Bài viết Phân tích mối liên quan nhân quả trong công thức viên nén phóng thích có kiểm soát bằng tọa độ song song trình bày: Việc nghiên cứu thăm dò và khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần công thức lên tính chất của sản phẩm là việc làm thường xuyên và rất quan trọng, bài báo giới thiệu một phương pháp hỗ trợ khảo sát mối liên quan nhân quả từ dữ liệu công thức viên nén phóng thích có kiểm soát một cách trực quan bằng tọa độ song song,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lauchiquay 21-04-2018 44 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán (TTCK) tại Việt Nam kể từ thời điểm TTCK bắt đầu giao dịch. Từ mối quan hệ này, nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ cũng như mức độ tác động của lạm phát tới thay đổi của TTCK trong thời gian dài.

  pdf8p visatori2711 17-04-2019 15 1   Download

 • Một công ty muốn thành công trên bình diện toàn cầu cần phải có sự chuyển hướng tận gốc những quy trình về kinh doanh. Về phương diện cá nhân, để trở thành một nhà quản lý toàn cầu thành công, bạn hãy phát triển "tầm nhìn toàn cầu" cho bản thân. Cuốn Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý toàn cầu sẽ giúp bạn có được tầm nhìn đó. Cuốn sách tập hợp những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thích ứng với những yêu cầu làm việc trong môi trường toàn cầu bao gồm việc xây dựng các mối quan hệ, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hoá.

  pdf72p namde01 21-03-2013 192 113   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ nhân quả
p_strCode=quanhenhanqua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2