intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ sở hữu

Xem 1-20 trên 1780 kết quả Quan hệ sở hữu
 • Chương 6 Quan hệ sở hữu trong bài giảng tư pháp quốc tế trình bày khái niệm chung về Quan hệ sở hữu và quyền sở hữu, quan hệ sở hữu do Tư pháp quốc tế điều chỉnh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf25p canon_12 27-03-2014 235 69   Download

 • Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu Để diễn đạt quan hệ sở hữu, ta đã học tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Tuy nhiên, nhiều khi quan hệ sở hữu không đơn giản chỉ là giữa các đại từ

  doc9p tranchau95 06-10-2011 150 36   Download

 • Nhiều khi quan hệ sở hữu không đơn giản chỉ là giữa các đại từ nhân xưng và danh từ mà nó còn có thể là giữa ngữ danh từ và danh từ. Bài này sẽ chỉ cho bạn thêm các cách còn lại để diễn đạt quan hệ sở hữu. Ngoài cách dùng tính từ sở hữu để diễn đạt quan hệ sở hữu, ta còn có các cách sau:

  pdf6p vetnangcuoitroi_2305 24-06-2011 103 19   Download

 • Ở các dân tộc thiểu số nước ta từ lâu đã hình thành nên những quy định về quan hệ sở hữu, chiếm hữu đối với của cải vật chất, trong đó có các tài nguyên thiên nhiên nơi họ sinh sống. Việc xác định quyền sở hữu và chiếm hữu đối với các nguồn tài nguyên này chính là cơ sở để cộng đồng có thể quản lý và sử dụng tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với các nguồn tài

  pdf6p dem_thanh 21-12-2012 85 10   Download

 • Bài viết Sự chuyển biến quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Việt Nam góp phần phân tích sự chuyển biến quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Việt Nam trong thời gian qua và tác động của nó đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 35 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu về tiến trình đổi mới quan hệ sở hữu ở nước ta từ năm 1986 đến nay; những thành tựu về quan hệ sở hữu ở nước ta đang từng bước hoàn thiện và phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất; góp phần tạo ra những thành tựu trong nền kinh tế.

  pdf8p kequaidan 09-10-2019 10 0   Download

 • Hiện nay trong các nước XHCN đàn tiến hành cải cách tổ chức, đang nghiên cứu một cách sâu sắc nguyên nhân của những tích cực và tioêu cực.Xét cả về mặt lý luận và thực tiễn, vấn đề sở hữu là một trong những đề then chốt, cơ bản nhất, đồng thời cũng rất phức tạp. Do đó việc cải tổ, đổi mới và phát triển các quan hệ sở hữu (QHSH) là khâu chủ yếu trong đổi mới lĩnh vực kinh tế, cũng như các lĩnh vực xã hội khác của xã hội XHCN.......

  doc23p diemanh 11-03-2009 249 32   Download

 • Trong tiếng Pháp, tính từ sở hữu không chỉ dùng để nói lên mối quan hệ sở hữu. Nó còn được dùng để chỉ những mối quan hệ khác như quan hệ xã hội, quan hệ biểu cảm, chỉ sự tôn kính hay diễn tả các sắc thái của lời nói. Khi xem xét hai câu diễn đạt cùng một ý nhưng bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, có sự khác biệt lớn về cách dùng từ loại này. Vì vậy, nghiên cứu sự những sự khác nhau này là cần thiết đối với tất cả những ai lưu tâm đến tính chính xác của lời nói.

  pdf7p chauchaungayxua 16-10-2019 42 2   Download

 • Tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp (Tài liệu tập huấn) - Phần 2 bao gồm các nội dung chuyên đề: Hệ thống hỗ trợ xác lập, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; xây dựng chiến lược về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; khai thác, sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf83p nanhankhuoctai1 06-05-2020 9 0   Download

 • Cần có sở hữu tư nhân đất đai Theo đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), dự thảo đã thống nhất đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong những năm tới, Đảng, Quốc hội vẫn nên chấp thuận sở hữu tư nhân về đất đai đối với một số trường hợp, vì thực tế hiện nay một số tổ chức, cơ quan được giao đất, sau đó họ gần như định đoạt, toàn quyền trên mảnh đất đó, chuyển nhượng tràn lan, tạo ra bức xúc trong dư...

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 93 12   Download

 • Để có những vật phẩm đó, con người phải tạo ra nó bằng sức lao động của mình. Sản xuất là nền tảng của mọi xã hội, con người tham gia vào các quan hệ sản xuất mà không phụ thuộc vào ý chí của con người trong xã hội đó. Trong các quan hệ cấu thành nên quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu chiếm vị trí trung tâm, là hạt nhân của các quan hệ sản xuất nói riêng và các quan hệ xã hội nói chung. Từ khi hình thành tư hữu, hình thành...

  pdf9p bravetocxu 26-04-2013 53 6   Download

 • Ebook khái quát về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hệ thống hỗ trợ xác lập, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp...

  pdf176p kequaidan3 02-03-2020 15 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo chuyên môn về sở hữu trí tuệ; li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng); các chương trình và sự hỗ trợ dành cho trường đại học và tổ chức nghiên cứu và triển khai...

  pdf45p kequaidan3 05-03-2020 9 2   Download

 • Cuốn sách Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ - Phần 2 gồm có những nội dung chính: Tiêu chuẩn và chứng nhận; pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo chuyên môn về sở hữu trí tuệ; nguồn tài trợ; định giá; li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng); sử dụng thông tin sáng chế và cung cấp dịch vụ thông tin kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p nanhankhuoctai1 06-05-2020 10 2   Download

 • Luận án "Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra" thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu phân tích thực trạng biến đổi quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay và những vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi đó. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p khanhnie 03-01-2017 41 1   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh tình hình biến động tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm và tình hình kết quả hoạt động trong kỳ của một nhóm các công ty có quan hệ sở hữu vốn lẫn nhau và BCTC trở thành một thực thể pháp lý duy nhất. Bài viết tập trung khái quát tình hình áp dụng IFRS của các nước trên thế giới cùng lộ trình dự kiến và các giải pháp triển khai lộ trình đưa IFRS vào Việt Nam.

  pdf7p vidili2711 08-07-2020 8 1   Download

 • Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vấn đề sở hữu tài sản được ghi nhận thống nhất với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Hiến pháp vẫn ghi nhận sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu - có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản này. Các quy định của Hiến pháp là nguyên tắc chủ đạo, quyết định đối với hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu ở Việt nam.

  pdf11p meolep4 02-01-2019 17 0   Download

 • Mùa hè với những kỳ nghỉ và các hoạt động sôi nổi khác là thời điểm lý tưởng để phát triển mạng lưới quan hệ của bạn. 6 chiến lược dưới đây sẽ giúp bạn có một mùa hè với những mối quan hệ mới, hữu ích cho sự nghiệp: Tận dụng các hoạt động ngoài trời để kết nối với những người có cùng sở thích Mạng lưới quan hệ không chỉ được tạo nên khi bạn mặc những bộ âu phục lịch sự trong các sự kiện liên quan tới công việc. Đôi khi, điều tuyệt vời lại đến...

  pdf3p bibocumi23 28-12-2012 183 97   Download

 • Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu về quyền liên quan trong sở hữu trí tuệ. Thông qua chương này, người đọc có thể hiểu được hệ thống pháp luật về quyền liên quan, đối tượng bảo hộ quyền liên quan, chủ thể quyền liên quan, nội dung quyền liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p namthangtinhlang_01 03-11-2015 54 6   Download

 • Bàn về sở hữu pháp nhân và đổi mới quan niệm sở hữu tài sản trong doanh nghiệp nhà nước Từ ngày 01/7/2011, cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có thể chọn để khiếu nại, hay khiếu kiện từ những giai đoạn rất sơ khởi để nhằm phản kháng quyết định hành chính, hành vi hành chính nếu có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hay hành vi hành chính đó là bất hợp pháp, xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình....

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 41 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ sở hữu
p_strCode=quanhesohuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2