intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quan hệ tín dụng

Xem 1-20 trên 13750 kết quả Quan hệ tín dụng
 • Bài viết "Nghiên cứu tác động của các yếu tố quản lý nguồn nhân lực khách sạn đến độ tin cậy của tổ chức và hiệu quả công việc" nhằm đạt được mục đích nghiên cứu bằng cách sử dụng tam đoạn luận suy diễn, bắt đầu từ hệ thống lý thuyết hiện có, thiết lập một giả thuyết dựa trên chủ nghĩa thực chứng logic, kiểm tra giả thuyết đã được thiết lập thông qua các phương pháp như quan sát, thử nghiệm và phân tích dữ liệu, sau đó rút ra một kết luận.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp kinh doanh - Chương 7: Sử dụng các phương tiện hỗ trợ, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Làm rõ các đoạn văn; làm đơn giản hóa các thông tin phức tạp; tập trung vào các điểm chính; tóm tắt các ý tưởng chủ đạo; tăng cường hiểu biết của khán giả; lôi cuốn sự chú ý; thêm sự tín nhiệm vào thông điệp; thống nhất văn bản và minh họa quan hệ của các ý tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết thảo luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa; cách tiếp cận và mục tiêu chuyển tải văn hóa trong dạy tiếng nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tin học ứng dụng" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin tài chính doanh nghiệp; quản trị dữ liệu tài chính (dựa trên visual VFP);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tin học ứng dụng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát về internet; thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay" đưa ra cơ sở lý luận về khái niệm kế toán môi trường và hệ thống kế toán kinh tế môi trường (SEEA) mà cụ thể là yếu tố chi phí môi trường. Bên cạnh đó bài viết cũng đánh giá tầm quan trọng của kế toán môi trường trong phát triển kinh tế, thực trạng áp dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển giả thuyết về mối quan hệ giữa chi phí thuê và nợ thuê hoạt động được vốn hóa trong hợp đồng cho vay tư nhân" nghiên cứu cách người cho vay tư nhân sử dụng thông tin về hợp đồng thuê hoạt động để xác định lãi suất cho vay và ảnh hưởng (nếu có) của chuẩn mực kế toán hợp đồng thuê (ASC 842) mới của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính Hoa Kỳ (FASB). ASC 842 chi phối cách các doanh nghiệp tư nhân hạch toán cho các hợp đồng thuê của họ trên cơ sở liên tục.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Ấn phẩm Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2021 (Gender statistics in Vietnam 2021) trình bày các bảng phân tích số liệu thống kê, đồ thị và số liệu thống kê giới theo các chủ đề: dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo quản lý. Các thông tin thống kê trong ấn phẩm được thu thập và tổng hợp từ các nguồn: hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước, các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện. Cấu trúc ấn phẩm gồm 3 phần, phần 1 là giới thiệu chung, phần 2 là số liệu thống kê giới theo từng lĩnh vực, phần 3 là các biểu số liệu.

  pdf78p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Một số giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức, cách thức đào tạo nghề trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0" nêu lên một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Các giải pháp đó liên quan đến quản lý nhà nước, đội ngũ giảng viên, giáo trình - bài giảng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, mối quan hệ với doanh nghiệp, hình thức và cách thức đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Xu hướng nghiên cứu bảo tồn, quản lý di sản kiến trúc đô thị trong phát triển du lịch" nhằm mục đích hệ thống hóa và phân tích nội dung các bài báo bằng tiếng Anh là các nghiên cứu di sản kiến trúc đô thị đã được công bố trên các tạp chí uy tín, từ đó hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo tồn di sản kiến trúc đô thị một cách bền vững và cũng cố nền tảng lý thuyết của vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được sử dụng làm học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Phân tích tài chính với thời lượng 2 tín chỉ trong khối kiến thức chuyên ngành, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu của các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở trong cũng như ngoài Học viện Tài chính quan tâm đến quản lý tài chính các tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf263p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Giáo dục văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Tây Nguyên" thông tin đến bạn đọc về việc nhận thấy vấn đề tạo điều kiện cho lớp trẻ các địa phương Tây Nguyên tìm hiểu VHNT dân tộc là vô cùng quan trọng, nên Bộ Giáo dục đã ban hành soạn thảo các tài liệu giáo dục địa phương từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tuy nhiên, các nội dung ấy chuyển tải những gì? Bao nhiêu? Tài liệu để giáo viên và học sinh tham khảo ở đâu? Như thế nào? còn là vấn đề phải bàn bạc và trao đổi.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị logistics và chuỗi cung ứng "Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị dịch vụ logistics; quản trị mua hàng và hệ thống thông tin logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Luận văn "Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thực thi chính sách GNBV tại cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

  pdf96p khanhchi2590 10-06-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của nhân lực đến quản trị quan hệ khách hàng tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội" được thực hiện dựa trên việc kế thừa dữ liệu thứ cấp và phỏng vấn một số chuyên gia, nhà quản trị, tiến hành khảo sát trực tiếp nhân viên của khách sạn 3-5 sao trên địa bàn Hà Nội; đồng thời sử dụng phương pháp diễn giải, phân tích, so sánh và suy luận để làm rõ sự ảnh hưởng của nhân lực khách sạn đến triển khai thành công hệ thống CRM.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chính sách tín dụng ứng phó biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế trên thế giới qua việc phân tích thực trạng mối quan hệ giữa các chính sách tín dụng, kênh truyền dẫn chính sách và biến đổi khí hậu tại các quốc gia; Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trong triển khai chính sách tín dụng ứng phó biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và rút ra bài học cho Việt Nam.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Thay đổi cổ tức (tăng, giảm) chi trả cho các cổ đông là một thông tin hữu ích và là tín hiệu được gửi có chủ ý đến các đối tượng liên quan về thu nhập hiện tại và dự báo triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Bài viết phân tích mối liên hệ giữa thay đổi cổ tức và lợi tức bất thường cổ phiếu từ đó đưa ra các hàm ý chính sách với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết tổng hợp các lý thuyết liên quan đến tín dụng thương mại, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp và các nghiên cứu thực nghiệm xoay quanh mối tương quan giữa tín dụng thương mại và khả năng sinh lợi; từ đó, nghiên cứu và kiểm định lại mối quan hệ tác động giữa chúng.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 2 0   Download

 • ‘Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2023-2024 - Trường THPT Quế Sơn, Quảng Nam’ sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p gaupanda036 05-06-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2023. Từ kết quả phân tích này tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới.

  pdf11p viamancio 04-06-2024 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2