intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ Việt - Trung

Xem 1-20 trên 3412 kết quả Quan hệ Việt - Trung
 • Bài viết Nghiên cứu thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt tiếng Việt tập trung nghiên cứu thu thập tự động và xây dựng một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ về chữ viết tắt tiếng Việt. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiến đến xây dựng một hệ thống quản lý và tra cứu chữ viết tắt tiếng Việt trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người sử dụng.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 4 0   Download

 • Ebook Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới: Phần 2 gồm có các bài viết, nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Quan niệm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Cấu trúc, phân loại hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Sự chuyển đổi giá trị trong văn hóa Việt Nam; Bảo tồn hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong phát triển xã hội; Điều kiện, giải pháp phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Hệ giá trị văn hóa và việc tôn vinh bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; Biểu hiện của hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời kì đổi mới.

  pdf97p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách “Lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam” là đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết để làm sáng tỏ thêm về nguồn gốc lịch sử và mối quan hệ của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới nước ta với các tộc người ở bên kia biên giới thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cuốn sách tập trung trình bày trong phạm vi 17 tộc người thuộc 3 nhóm ngôn ngữ: Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái, nhóm ngôn ngữ H’mông – Dao và nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến.

  pdf102p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng trình bày các khái niệm, kiến trúc về chứng thực tập trung và phân tích một số khiếm khuyết đặc trưng của phần mềm sử dụng dữ liệu riêng lẻ.

  pdf3p vikoenigsegg 29-09-2022 10 1   Download

 • Bài viết Tác động của định hướng nghề nghiệp thay đổi liên tục lên cân bằng công việc - cuộc sống của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất mối quan hệ giữa định hướng nghề nghiệp thay đổi liên tục và cân bằng công việc - cuộc sống với ảnh hưởng trung gian của vốn tâm lý và vai trò điều tiết của quan điểm toàn diện về cuộc sống.

  pdf14p vilexus 28-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tổng quan về nghiên cứu kinh tế tuần hoàn xem xét ba khía cạnh chính về những hiểu biết phát sinh từ các cuộc tranh luận về CE. Cụ thể, nghiên cứu sẽ xem xét các khái niệm của các trường phái tư tưởng khác nhau về CE từ đó đề xuất một số xu hướng, mô tả quy trình chuyển đổi hệ thống của CE vào hệ thống công nghiệp, nhấn mạnh vai trò của hiệu quả sinh thái để thúc đẩy các phương pháp tiếp cận “lấy doanh nghiệp làm trung tâm” đối với tính bền vững.

  pdf13p vikoenigsegg 26-09-2022 8 2   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa thành phần xơ dệt của vải may áo sơ mi nam – đồng phục giảng viên trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM và các yêu cầu của chúng về độ bền và tính dễ chăm sóc trình bày kết quả khảo sát các đặc trưng cấu trúc (khối lượng, mật độ sợi, độ dày của vải) và một số đặc trưng cơ học (độ bền kéo đứt, độ giãn dứt) và độ ổn định kích thước sau giặt của 3 loại vải để may áo sơ mi nam với mục đích sử dụng làm đồng phục.

  pdf7p vikoenigsegg 26-09-2022 31 1   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng với gắn bó công việc và trung thành của nhân viên: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ Tp. HCM nghiên cứu mối quan hệ giữa hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Attractiveness - EA) với gắn bó công việc (Work Engagemet- WE) và giữa gắn bó công việc với trung thành của nhân viên (Employee Loyalty - EL).

  pdf13p vikoenigsegg 26-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Vai trò của citrus fiber đến các tính chất cấu trúc của mayonnaise chay, ít béo được chế biến từ dịch đậu ván và dầu dừa trình bày xác định tỷ lệ đậu nước để thu nhận dịch đậu có các tính chất bọt cao; Khảo sát vai trò của citrus fiber đến tính chất cấu trúc của mayonaise; 3) Khảo sát hạn sử dụng của sản phẩm mayonnaise cuối cùng khi có và không có sử dụng chất bảo quản tự nhiên R10.

  pdf14p vikoenigsegg 26-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Thành phần các loài côn trùng gây hại trong không gian xanh đô thị ở thành phố Saint petersburg (Liên Bang Nga) và khu vực lân cận nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của quần thể côn trùng ăn lá trong môi trường đô thị và ảnh hưởng của chúng đến hiện trạng rừng trồng.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Thêm vài suy nghĩ về vai trò của Hoa Tiên trong Văn phái Hồng Sơn tập trung điểm lại Văn phái Hồng Sơn và nêu thêm vài ý kiến về người sáng tác, nhuận sắc Hoa Tiên và vai trò của tác phẩm này trong Văn phái Hồng Sơn. Từ các dữ liệu và phân tích, chúng tôi cho rằng Hoa Tiên là tác phẩm thể hiện rõ mối quan hệ văn chương giữa hai dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu và Nguyễn Tiên Điền trong Văn phái Hồng Sơn lúc bấy giờ.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 2)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu trong sách giáo khoa Quốc văn trung học ở miền Nam giai đoạn 1954 -1975; bảo tồn, phát huy và kết nối hệ thống di sản liên quan đến Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu từ Cố đô Huế đến Bến Tre;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf318p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Vai trò trung gian của hành vi công dân trong tổ chức trong mối quan hệ giữa động lực làm việc và kết quả làm việc được nghiên cứu nhằm khám phá mối quan hệ giữa động lực làm việc và kết quả làm việc của nhân viên bán hàng tư vấn dịch vụ qua vai trò trung gian của hành vi công dân tổ chức tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ lốp ô tô.

  pdf16p vihennessey 26-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tiền ảo và quản lý tiền ảo ở Việt Nam - Những khía cạnh pháp lý cần lưu tâm tập trung nghiên cứu những khía cạnh pháp lý về tiền ảo và quản lý tiền ảo ở một số quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tiền ảo ở Việt Nam. Để đảm bảo tính thống nhất, trong khuôn khổ nghiên cứu này, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain được nghiên cứu là crytocurrency (tiền mã hóa), không mở rộng đến các khái niệm khác.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoạch định chiến lược marketing các sản phẩm du lịch tại Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours" là nghiên cứu và hệ thống hóa các lý luận và những đặc trưng căn bản của hoạch định chiến lược marketing các sản phẩm du lịch nhằm tìm ra các chiến lược phù họp cho việc phát triển sản phẩm của một công ty du lịch,

  pdf130p unforgottennight04 14-09-2022 6 3   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bao gồm các bài viết viết về Thăng Long - Hà Nội với tôn giáo; tín ngưỡng dân gian (thờ cúng, giỗ chạp, bói toán, vàng mã); nghi lễ vòng đời người, hội hè trong năm, vui chơi, giải trí; giáo dục và khoa cử; quan hệ với Trung Quốc; quan hệ với các nước châu Á và các nước phương Tây;…Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf203p runordie8 05-09-2022 8 1   Download

 • Phân vùng văn hóa ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa như: Về vùng "thể loại" văn hóa; Sự phân bố địa lý và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở của các tộc người; Loại hình bữa ăn truyền thống và sự phân bố của nó trong các tộc người; Các sắc thái địa phương và tộc người của trang phục; Loại quan tài thân cây khoét rỗng và không gian phân bố của nó; Thuyền bè truyền thống Việt Nam; Sử thi, hiện tượng tiêu biểu của vùng văn hóa Tây Nguyên; Thống nhất - đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam.

  pdf158p runordie8 05-09-2022 10 2   Download

 • Cuốn sách "Xóm Rền – di tích đặc biệt quan trọng về văn hóa Phùng Nguyên" cung cấp được nguồn thông tin, tư liệu nghiên cứu của nhiều thế hệ khảo cổ học từ trước tới nay một cách trung thực, khách quan và có độ tin cậy lớn. Sách về xóm Rền đã tổng kết một cách đầy đủ nhất giai đoạn đầu tiên trong phổ hệ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun. Phần 2 của ebook này sẽ cung cấp cho bạn đọc danh sách tài liệu tham khảo cũng như phụ lục minh họa để bạn đọc có thể thuận tiện tra cứu, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của những ai quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa các thành tố trong hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở: Nghiên cứu tại thành phố Thủ Đức trình bài kết quả khảo sát mối quan hệ giữa các thành tố trong hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh trung học cơ sở giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trên 167 cán bộ quản lí và giáo viên các trường trung học cơ sở ở thành phố Thủ Đức.

  pdf5p vibentley 08-09-2022 17 2   Download

 • Luận văn "Dấu ấn văn hóa Tây Nguyên trong văn xuôi Trung Trung Đỉnh" đem lại một cái nhìn mang tính hệ thống, độc đáo về những nét đẹp về những nét đẹp văn hóa Tây Nguyên trong sáng tác của Trung Trung Đỉnh; từ đó khẳng định vị trí và đóng góp quan trọng của tác giả đối với văn xuôi sau 1975 cũng như đối với văn hóa Tây Nguyên qua những sáng tác viết về Tây Nguyên.

  pdf100p unforgottennight03 27-08-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ Việt - Trung
p_strCode=quanheviettrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2