intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý rủi ro tài chính

Xem 1-20 trên 1065 kết quả Quản lý rủi ro tài chính
 • Luận án luận giải những vấn đề lý luận về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết phi tài chính ở Việt Nam, kiểm chứng mối quan hệ giữa quản trị rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp; từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp niêm yết phi tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf209p sutihana 06-12-2016 589 143   Download

 • Luận án "Tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp Dược ở Việt Nam" nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro tài chính, quản trị rủi ro tài chính; phân tích, đánh giá đúng thực trạng quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp Dược ở Việt Nam, làm rõ các kết quả, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế trong quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp Dược ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp Dược ở Việt Nam.

  pdf287p change00 04-05-2016 175 52   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong giới khoa học ở Việt Nam, nhưng việc nhận thức tầm quan trọng của nó vẫn còn rất sơ sài trong doanh nghiệp nước ta. Nghiên cứu các mức độ rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và rủi ro thanh khoản vẫn còn nhiều điều chưa được lường tính hết và chưa có các công cụ đầy đủ cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên đó. Vì vậy, việc đưa ra những quyết định quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn là cần thiết.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 234 45   Download

 •  Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 3: Các nguyên lý định giá quyền chọn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khía niệm cơ bản và thuật ngữ, các nguyên tắc định giá quyền chọn mua, các nguyên tắc định giá quyền chọn bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_07 16-12-2015 113 17   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững quan hệ giữa rủi ro tín dụng của DN và của NH, vận dụng các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với DN và NH để xử lý tình huống minh họa.

  pdf5p dolalatien 27-11-2017 94 7   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 6 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Sử dụng các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá (sử dụng công cụ phái sinh, giải pháp khác) để quản lý tổn thất giao dịch cho DN, sử dụng các công cụ phát sinh trên thị trường ngoại hối để quản lý tổn thất kinh tế cho doanh nghiệp.

  pdf5p dolalatien 27-11-2017 94 7   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 5 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất, Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất trong hoạt động của khách hàng và của ngân hàng, tư vấn cho khách hàng cách thức quản lý rủi ro lãi suất thông qua các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng,...

  pdf4p dolalatien 27-11-2017 92 7   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM, quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đ với NHTM, phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn.

  pdf3p dolalatien 27-11-2017 103 6   Download

 • Doanh nghiệp hoạt động không thể tách rời khỏi môi trường kinh doanh, trong môi trường đó sự tương tác giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác với tần suất nhiều hay ít, phạm vi rộng hay hẹp, thời gian dài hay ngắn ngày càng phụ thuộc nhiều vào yếu tố niềm tin trong kinh doanh. Một trong những nhân tố làm gia tăng niềm tin của các chủ thể đối với hoạt động của doanh nghiệp đó chính là hoạt động quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

  doc5p lanxichen 22-04-2020 54 6   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần Vicem Hoàng Mai giai đoạn 2017-2019. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần Vicem Hoàng Mai.

  pdf23p nguyenkimanhmth 25-03-2021 5 0   Download

 • Bài 10 Phân tích và quản lý rủi ro tài chính nhằm trình bày về các loại rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. Phân tích nguồn gốc phát sinh, cách thức quản lý rủi ro.

  ppt26p top_12 21-04-2014 98 36   Download

 • Chương 2 : Các công cụ tài chính phái sinh - Công cụ quản lý rủi ro tài chính Chương này trình bày về các công cụ tài chính phái sinh có thể sử dụng như là những công cụ quản lý rủi ro tài chính. Chương này sinh viên có thể:Hiểu được khái niệm và những tính chất của từng công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn.

  doc19p thachduy90 13-03-2011 584 305   Download

 • Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng là rủi ro. Chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được xem là rủi ro. Bài giảng Các loại rủi ro tài chính trình bày và phân tích các loại rủi ro.

  pdf44p top_12 21-04-2014 185 39   Download

 • Phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty. Các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính.Giải thích các thuật ngữ và khái niệm sẽ được sử dụng xuyên suốt trong môn học.

  ppt49p impossible_1 11-11-2013 139 14   Download

 • Ngoài việc phản ánh độ nhạy cảm của công ty đối với rủi ro kiệt giá tài chính, bảng cân đối kế toán đôi khi còn cung cấp thông tin về lý do căn bản tại sao lại cần phải quản trị rủi ro.Phương pháp LIFO được sử dụng để định giá tất cả hàng tồn kho.

  ppt59p impossible_1 11-11-2013 100 12   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương cẩm nang quản lý rủi ro: Rủi ro tín dụng", tài liệu này sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số nội dung như: Khung quản lý rủi ro tín dụng, trao đổi thông tin về chiến lược, phương hướng hoạt động, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng,...

  doc35p digiworldhanoi 05-12-2009 1927 1426   Download

 • Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Mỗi một doanh nghiệp khi thực thi những chiến lược hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình không thể không tránh khỏi việc đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh. Đó có thể là rủi ro về tài chính, rủi ro về hoạt động, rủi ro về pháp luật... Để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp, mỗi Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 1183 530   Download

 • Mục đích của quản lý tài chính là để tăng cường lợi nhuận của các ngân hàng và tăng giá trị của ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên, chiến lược nhằm vào mục đích tăng lợi nhuận cũng có nghĩa là phải chấp nhận nhiều rủi ro, vì vậy những nhà quản lý phải theo đuổi mục đích lợi nhuận theo cách thức phải đảm bảo khả năng thanh toán và hạn chế được những rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, và rủi ro về kinh doanh ngoại tệ. Để đạt được cùng...

  pdf7p kimtuyen 24-12-2009 806 515   Download

 • Những phương pháp đơn giản để quản lý rủi ro.

  pdf3p angola 23-05-2009 1029 295   Download

 • Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ngoại Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

  pdf100p lanlan38 03-04-2013 618 284   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý rủi ro tài chính
p_strCode=quanlyruirotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2