intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý rủi ro tài chính

Xem 1-20 trên 2247 kết quả Quản lý rủi ro tài chính
 • Bài giảng "Đầu tư tài chính" Chương 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu những đặc điểm cơ bản của thị trường các công cụ phái sinh; hiểu các nguyên lý định giá các công cụ phái sinh; hiểu và vận dụng các công cụ phái sinh để thực hiện các chiến lược quản trị rủi ro, đầu tư, khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Fintech tại Việt Nam - Thực trạng và xu hướng phát triển, kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị chính sách" trình bày về bối cảnh Fintech ở Việt Nam là lĩnh vực mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức, việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển và quản lý Fintech trên thế giới sẽ đưa ra được những gợi ý cho công tác định hướng, thay đổi mô hình hoạt động, phương thức quản lý, giám sát của cả cơ quan quản lý, công ty Fintech và cả các TCTD, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá vai trò của kiểm toán nội bộ (KTNB) trong việc nâng cao hoạt động quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bằng cách điều tra quan điểm và nhận thức của 9 kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) thuộc 7 NHTM trên địa bàn thành phố Hà Nội, nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị về kinh nghiệm của KTVNB trên các khía cạnh khác nhau về vai trò của KTNB đối với quản lý rủi ro.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Công ty chứng khoán là một thành viên quan trọng và đóng góp lớn vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán. Tại Việt Nam, việc quản lý các công ty chứng khoán nói chung, quản lý hoạt động huy động vốn nói riêng đã được ban hành thông qua một hệ thống các quy định pháp luật, được sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Tuy nhiên, hiện các quy định này còn một số hạn chế dẫn đến giảm khả năng huy động vốn cũng như giám sát rủi ro của các công ty này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Để duy trì và gia tăng thị phần trong mảng dịch vụ đối với sản phẩm UPAS L/C các NHTM ngoài việc cạnh tranh với nhau sẽ còn phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ bên ngoài. Theo đó, đòi hỏi các ngân hàng sẽ phải dành những khoản đầu tư về nguồn lực nhất định cho hệ thống hạ tầng công nghệ, phát triển quan hệ đối tác, mở rộng tệp khách hàng, phát triển các sản phẩm, nghiệp vụ liên quan cũng như nâng cao khả năng quản lý, điều hành, quản trị rủi ro trong mảng dịch vụ thanh toán quốc tế. Tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf7p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tồn tại tất yếu khách quan trong hoạt động tín dụng. Duy trì nợ xấu ở mức độ an toàn là một trong các mục tiêu quan trọng của ngân hàng thương mại. Nợ xấu là nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn tài chính, làm gia tăng trích lập dự phòng rủi ro, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu từ đó gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 7: Tài chính doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như Mục tiêu tài chính doanh nghiệp; các quyết định tài chính doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tài chính doanh nghiệp; Nguồn vốn kinh doanh; Đầu tư quản lý tài sản doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Việc hợp tác, trao đổi thông tin trước khi hàng đến giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan Hải quan có thêm thời gian phân tích, xử lý kỹ càng các thông tin về hàng hóa nhập khẩu và phương tiện nhập cảnh trước khi hàng hóa, phương tiện cập bến, tránh bỏ sót các trường hợp rủi ro cao, và khi hàng hóa phương tiện đến nơi sẽ ra quyết định cho thông quan sớm để tạo thuận lợi thương mại hoặc sẽ chặn giữ ngay để đảm bảo an ninh quốc gia. Tham khảo bài viết "Trao đổi thông tin trước khi hàng đến" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Bài báo tập trung vào vai trò quan trọng của hiểu biết tài chính trong việc tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu trước những thách thức của thị trường đa dạng và biến đổi. Để thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế, các doanh nghiệp cần nắm vững các chiến lược tài chính, quản lý rủi ro và khai thác cơ hội tài chính. Hiểu biết tài chính giúp các doanh nghiệp phân tích tài chính hiệu quả, tối ưu hóa cơ cấu tài chính và định hình chiến lược phát triển thích hợp.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 3 2   Download

 • Hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu tác động rất lớn từ những biến động của tỷ giá hối đoái, nguy cơ rủi ro tỷ giá luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc nhận diện rủi ro tỷ giá và đưa ra các giải pháp nhằm quản lý rủi ro tỷ giá có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bài viết này sẽ phân tích về cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 1 Giới thiệu chung về Quản trị rủi ro doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khung kiểm soát nội bộ COSO (Committee of Sponsoring Organizations); Các yếu tố kiểm soát nội bộ COSO: Quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt7p nguyetminh0110 24-04-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản về Quản lý rủi ro, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các giai đoạn quản lý rủi ro; các loại rủi ro; rủi ro chiến lược; rủi ro vận hành; rủi ro tài chính; rủi ro về công nghệ và thông tin; rủi ro gián đoạn; các phương pháp xác định rủi ro phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p nguyetminh0110 24-04-2024 3 2   Download

 • Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 8 (số 245) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chính sách tiền tệ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính, Tình hình tài chính các công ty dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam, Tác động của rủi ro địa chính tr...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 4 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 5 (số 239) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Những ngộ nhận của nhà đầu tư cá nhân về rủi ro và hệ số beta trong mô hình CAPM; Lý thuyết về tính hợp pháp: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh n...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại NHTM; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

  pdf165p khanhchi0912 12-04-2024 9 4   Download

 • Luận văn "Chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư tiền ảo Bitcoin" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân loại và đánh giá chi tiết các rủi ro khi đầu tư vào tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam bao gồm: rủi ro biến động giá và rủi ro khác như rủi ro hệ thống, hợp pháp, tài chính và gian lận. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro cũng như các điều kiện thực hiện như: giáo dục, tư vấn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư

  pdf112p khanhchi090625 04-04-2024 9 4   Download

 • Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới hệ thống tổ chức và tăng cường quản lý tài chính, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cao vai trò của công tác kiểm toán nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gian lân, rủi ro làm thất thoát tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao đổi về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

  pdf3p viellison 28-03-2024 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ "Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện - Bộ Y tế" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Lý thuyết và thực tiễn về quản lý rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện - Bộ Y tế; Xác định, đánh giá rủi ro cho các dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện - Bộ Y tế; Giải pháp quản lý rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện - Bộ Y tế.

  pdf211p gaupanda019 21-03-2024 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013" bao gồm các nội dung: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng.

  pdf267p muasambanhan09 06-03-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2