Quản lý sử dụng pháo

Xem 1-20 trên 20 kết quả Quản lý sử dụng pháo
 • Nghị định này quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo. ...

  pdf13p emilynguyen 07-07-2009 484 59   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định chính phủ số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2009 về quản lý , sử dụng pháo

  doc8p mi_coi 13-09-2010 149 14   Download

 • CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 23 3   Download

 • Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

  pdf8p ngoctrang 17-08-2009 930 28   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP NGÀY 15/4/2009 VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

  pdf11p daumeoduoicop 29-03-2010 311 23   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

  pdf3p antromtraicay 29-04-2010 74 4   Download

 • Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành

  pdf8p tadinhphong 23-10-2009 137 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công điện số 1878/cđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 27 2   Download

 • Công điện số 58/CĐ-TTg về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép do Thủ tướng Chính phủ điện

  pdf2p lawvhxh5 16-11-2009 30 1   Download

 • Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích là khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bộ quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. Theo đánh giá của các chuyên gia, UCP là bộ quy tắc (thông lệ quốc tế) tư nhân thành công nhất trong lĩnh vực thương mại. Ngày nay, UCP là cơ sở pháp lý quan trọng cho các giao dịch thương mại trị giá hàng tỷ đô la hàng năm trên...

  ppt87p p5t_5prince 23-04-2011 550 277   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ; PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MANG PHÁO HOA VÀO, RA VIỆT NAM; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 118 11   Download

 • Oxidizers nhiệt (TOX) được sử dụng để phá hủy các hydrocarbon phản đối có trong dòng thải từ các nhà máy sản xuất. Các chất thải có thể là chất rắn, chất lỏng, hoặc hơi. Chúng thường được tạo ra liên tục - bãi chôn lấp nếu không kinh tế có thể được ưu tiên cho chất rắn và chất lỏng, trong khi pháo sáng khẩn cấp có thể được ưa thích để tiêu hủy nhiều khí thải.

  pdf9p tuongmatdo 13-12-2011 27 5   Download

 • Thông tư số 90/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 50 3   Download

 • Thông tư số 62/TT-LB về việc hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 84 3   Download

 • Yêu cầu triển khai toàn bộ các quân chủ lực đương nhiên phải hạn chế việc đi các Tốt cũng như Sĩ, Tượng. Thế nhưng cần lưu ý: các Mã muốn linh hoạt thì phải tiến các Tốt 3, 7 hoặc Tốt biên. Còn các Xe muốn thông, từ cánh mặt sang cánh trái hay ngược lại thì không vội gì lên Sĩ. Trong một số thế trận, như Đơn Đề Mã, Phản Công Mã muốn chuyển sang chơi Thuận Pháo hoặc Nghịch Pháo thì không nên vội lên Tượng. Cần nhận rõ các Tốt tiến lên làm cho...

  pdf6p mitsumi111 27-05-2011 314 150   Download

 • Bước sang thế kỉ XXI cùng với sự phát triển của một xã hội là sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo là phải đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục. Đổi mới phương pháo dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách giáo dục nói chung và của cải cách bậc trung học cơ sở nói riêng.

  pdf29p nhutretho 26-01-2013 108 49   Download

 • Về ghi nhớ có chủ định của học viên trường Đại Học quân sự Đỗ Mạnh Tôn Tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng hành động ghi nhớ có chủ định trong hoạt động học tập của học viên trường Sĩ Quan pháo binh nhằm góp phần đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả ghi nhớ tài liệu học tập cho học viên. Bài viết gồm 3 phần: Đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, đáng giá thực trạng, nguyên nhân, một số kiến nghị. ...

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 28 4   Download

 • Đúng như nhận định của Mác - Ăng-ghen trong tuyên ngôn Đảng cộng sản: “Đại công nghiệp taọ ra thị trường thế giới... Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương và các dân tộc tự cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc”. Hoặc như một suy tưỏng khác của các nha kinh tê kinh điển cho rằng: Giá rẻ của sản phẩm là những trọng pháo bắn thủng vạn lý trường thành của các quốc gia....

  pdf32p huemanvdoc 26-11-2009 169 80   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 193/2010/TT-BTC NGÀY 02/12/2010 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ; PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MANG PHÁO HOA VÀO, RA VIỆT NAM; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  pdf3p thanlannho 31-05-2011 55 3   Download

 • Đúng như nhận định của Mác - Ăng-ghen trong tuyên ngôn Đảng cộng sản: “Đại công nghiệp taọ ra thị trường thế giới... Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương và các dân tộc tự cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc”. Hoặc như một suy tưỏng khác của các nha kinh tê kinh điển cho rằng: Giá rẻ của sản phẩm là những trọng pháo bắn thủng vạn lý trường thành của các quốc gia.

  pdf34p tengteng4 19-11-2011 44 13   Download

Đồng bộ tài khoản