Quản trị CSDL

Xem 1-20 trên 2132 kết quả Quản trị CSDL
 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL Microsoft Access hướng đến trình bày các nội dung như: Nhập môn về ACCESS, khái niệm về CSDL; các bảng và các biểu mẫu: Thiết kế, tính chất, view, wizart; thông tin từ cơ sở dữ liệu: Các báo cáo và các truy vấn; cơ sở dữ liệu quan hệ; Các dữ liệu bên ngoài; Biểu đồ; Switchboard;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf133p nganga_09 27-10-2015 93 18   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL Oracle: Chương 1 - ThS.Nguyễn Thị Kim Phụng tập trung giới thiệu Oracle, các phiên bản; công cụ SQL*Plus; công cụ iSQLPlus; công cụ OEM; ngôn ngữ SQL (Các lệnh định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu, điều khiển dữ liệu, phân quyền users, roles);...

  ppt83p codon_02 21-11-2015 91 15   Download

 • Phát hành Hệ quản trị CSDL Firebird 2.5 Ngày ra mắt phiên bản mới của hệ quản trị CSDL nổi tiếng Firebird đã được chính thức ấn định vào ngày 4/10/2010. Tất cả những ai quan tâm tới sự kiện quan trọng này đều có thể tham gia hội thảo trực tuyến cùng ông Philippe Makowski, Chủ tịch Tổ chức Firebird và ông Dmitry Yemanov, trưởng nhóm phát triển hệ thống. Hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc 13:00 GMT ngày 4/10/2010.

  pdf5p robben1357 09-03-2011 62 13   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 1 - Làm quen với Visual FoxPro giúp người học nắm được khái niệm Visual FoxPro, tệp CSDL, khởi động Visual FoxPro, các chế độ làm việc, các loại cửa sổ của FoxPro, các thao tác cơ bản trên cửa sổ, ra khỏi FoxPro. Chúc các bạn học tốt.

  pdf18p missminh32 12-04-2014 79 12   Download

 • Tiểu luận Hệ quản trị CSDL: Tổng quan về Microsoft SQL Server giới thiệu tổng quan về Microsoft SQL Server; mô hình khách chủ và thao tác CSDL từ xa. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf14p hungpmtin44 15-07-2016 72 12   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 5 - Sửa đổi dữ liệu giúp học viên nắm được và thực hiện các tuỳ chọn trên một câu lệnh thao tác dữ liệu của Foxpro, các lệnh cập nhật dữ liệu, các lệnh bổ sung dữ liệu và các lệnh loại bỏ dữ liệu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf20p missminh32 12-04-2014 64 9   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008: Tạo và quản trị CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức về: Tổng quan SQL, CSDL trong SQL, quản lý CSDL, kiểu dữ liệu, quản lý table, toàn vẹn dữ liệu, chỉ mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt118p thangnamvoiva20 20-09-2016 29 8   Download

 • Chương 2 - Những thao tác ban đầu với tệp CSDL nằm trong tập Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro trình bày với học viên các thao tác thiết lập tệp CSDL, mở tệp và vào dữ liệu, đọc tệp, di chuyển con trỏ bản ghi, đóng tệp. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf10p missminh32 12-04-2014 64 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 9 - Thao tác với nhiều tệp CSDL giúp học viên nắm được các kiến thức về định vùng làm việc và gán bí danh, cập nhật từ một tệp CSDL khác, kết nối hai tệp CSDL, thiết lập mối liên kết giữa nhiều tệp CSDL và đóng các tệp CSDL đang mở.

  pdf20p missminh32 12-04-2014 60 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 11: Truy vẫn dữ liệu thông qua SQL trình bày các nội dung chính như sau: Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu, truy vấn dữ liệu đơn giản, kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bảng ghi trùng, các hàm SQL, tính tổng bộ phận, JOIN và UNION: liên kết dữ liệu, các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau, ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in.

  pdf21p missminh32 12-04-2014 64 7   Download

 • Kết xuất thông tin trong tệp CSDL là từ dữ liệu hiện có trong tệp CSDL đó ta lấy ra những thông tin mang tính thống kê như: Đếm số lượng các bản ghi thoả mãn một điều kiện nào đó; tính tổng hoặc giá trị trung bình của một hoặc nhiều trường kiểu số; tính tổng một hoặc nhiều trường kiểu số của từng nhóm bản ghi theo một trường khoá nào đó.

  pdf19p missminh32 12-04-2014 66 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương - Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable trình bày với người học khái niệm báo cáo dạng Report và dạng Label, cách tạo tệp khuôn báo cáo, sửa đổi tệp khuôn báo cáo, sử dụng lệnh Report, tạo tệp nhãn, sửa đổi tệp nhãn, sử dụng lệnh Lable.

  pdf11p missminh32 12-04-2014 72 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 10: Những thao tác khác với tệp CSDL trình bày với người học những nội dung về: Chọn thư mục hiện thời, đọc danh sách các tệp trên đĩa, sao chép tệp, đổi tên tệp, xóa tệp, sử dụng lệnh DOS.

  pdf10p missminh32 12-04-2014 70 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 3: Tìm kiếm dữ liệu trình bày những nội dung chính sau: Biểu thức logic, sử dụng List và Display với điều kiện tìm kiếm, tìm kiếm tuần tự và đặt chế độ chính xác khi tìm kiếm. Chúc các bạn học tốt.

  pdf8p missminh32 12-04-2014 65 5   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 4: Thao tác với cấu trúc tệp CSDL giúp học viên nắm được các kiến thức sau: Xem và in cấu trúc, sửa cấu trúc tệp, sao chép cấu trúc tệp, tạo một tệp CSDL từ tệp lưu cấu trúc. Chúc các bạn học tốt.

  pdf13p missminh32 12-04-2014 69 5   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 6 - Sắp xếp, chỉ số và tìm kiếm nhanh trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đối tượng, tiêu chuẩn và trình tự sắp xếp, sắp xếp bằng lệnh SORT, lập tệp chỉ số, tìm kiếm nhanh ( FIND * SEEK), dùng nhiều tệp chỉ số và phần bài tập.

  pdf9p missminh32 12-04-2014 61 5   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 5 là nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm giao tác; các vấn đề xảy ra khi nhiều người cùng khai thác cơ sở dữ liệu; các giải pháp cho các vấn đề trên; sử dụng giao tác trong SQL server.

  pdf65p cocacola_10 02-12-2015 17 3   Download

 • Bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 1 nêu lên tổng quan về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (các loại mô hình, phân loại các HQT-CSDL, kiến trúc của các hệ QT-CSDL). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf46p cocacola_10 02-12-2015 12 2   Download

 • Dưới đây là bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 2. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về tổ chức lưu trữ với những nội dung cụ thể như tổ chức cơ sở dữ liệu (tổ chức tập tin, tổ chức mẩu tin,...); chỉ mục (index); Triggers.

  pdf67p cocacola_10 02-12-2015 15 1   Download

 • Bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 3 - Lập trình với cursor sau đây bao gồm những nội dung về lập trình với con trỏ; quy trình xử lý con trỏ; các bước sử dụng con trỏ; truy xuất và duyệt con trỏ; Stored Procedure; Stored Procedure Syntax và một số nội dung khác.

  pdf29p cocacola_10 02-12-2015 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản