Quy chế cai nghiện ma túy

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy chế cai nghiện ma túy
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf37p mungtetmoi 21-01-2013 38 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH.

  pdf21p kt1987 28-01-2011 103 4   Download

 • Heantos là một bài thuốc nguồn gốc thảo dược của Việt Nam để hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy. Năm 1989 Heantos là bài thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện đầu tiên được Bộ Y tế thẩm định. Từ năm 1995 Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành các nghiên cứu khoa học để phát triển bài thuốc theo hướng nâng cao tính an toàn và hiệu quả cũng như tiêu chuẩn hóa các dược liệu và quy trình sản xuất của thuốc.

  pdf10p uocvong02 24-09-2015 23 3   Download

 • Nghị định 114/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

  doc4p hoangchau 19-08-2009 166 24   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf17p conduongmauxanh1234 24-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 31 0   Download

 • Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc13p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 4289/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc sở lao động-thương binh và xã hội.

  doc5p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY, MẠI DÂM; CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH.

  pdf2p kt1987 28-01-2011 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 24/2/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆP PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀ MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH...

  pdf2p mungtetmoi 21-01-2013 27 3   Download

 • Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf7p thanhpham11 11-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định 6049/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Khoản 2 Điều 5 Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện kèm theo Quyết định 40/2010/QĐ-UBND do tỉnh Đà Nẵng ban hành.

  pdf2p hoangphungphilong234 26-04-2014 13 0   Download

 • Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc4p bumbumkin 23-06-2014 18 0   Download

 • Quyết định số: 42/2015 /QĐ- UBND ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm ph...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 22 0   Download

 • Quyết định Số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf14p suti91 19-11-2015 13 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY, MẠI DÂM; CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH.

  pdf3p kt1987 28-01-2011 103 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀ MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf12p bachqua 19-04-2013 28 4   Download

Đồng bộ tài khoản