intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế công tác tuyên truyền

Xem 1-20 trên 23 kết quả Quy chế công tác tuyên truyền
 • Sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thành với một số biện pháp như: Công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực học đường; Nhà trường phải xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử văn hóa và chuẩn mực đạo đức trong nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, thầy cô mẫu mực;...

  pdf63p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 17 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện khảo sát 250 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc quản lý của Cục thuế Thanh Hóa. Kết quả hồi quy bội OLS cho thấy các nhân tố (1) Hình thức cưỡng chế thuế, (2) Tính minh bạch thông tin, (3) Công tác thanh kiểm tra, (4) Phương tiện cơ sở vật chất, (5) Công tác tuyên truyền hỗ trợ có mức độ ảnh hưởng giảm dần đến chất lượng quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Thanh Hóa.

  pdf11p viirene271 20-08-2021 12 1   Download

 • Sáng kiến được hoàn thành với các biện pháp sau: Thực hiện tốt công tác truyền thông: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành liên quan đến chính sách tinh giản biên chế; sắp xếp lại tổ chức bộ máy đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể.

  pdf31p ganuongmuoiot 02-08-2021 14 2   Download

 • Tiếp nối truyền thống bang giao với Trung Quốc, triều Nguyễn đã có sự kế thừa nhất định về thể thức đi sứ và tiếp sứ từ các triều đại phong kiến trước. Tuy nhiên, dưới triều Nguyễn, đi sứ và tiếp sứ đã được nâng lên ở một trình độ cao hơn với những quy định rất cụ thể về mục đích, nhiệm vụ, lộ trình đi sứ; phẩm hàm của sứ thần, chế độ thưởng phạt; công tác chuẩn bị, đón tiếp sứ Thanh và nghi thức của các đại lễ tuyên phong, dụ tế.

  pdf8p viguam2711 11-01-2021 49 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng gia tăng lũ quét và sạt lở đất ở Tây Nguyên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế lũ quét và sạt lở đất như: xây dựng công tác cảnh báo, dự báo sớm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; xây dựng thủy lợi, quy hoạch dân cư, bố trí sản xuất; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho dân nhân.

  pdf2p vhuyenthao 03-08-2020 47 0   Download

 • Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 5 0   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay.

  pdf4p quenchua5 11-05-2020 70 4   Download

 • Nhân viên bảo trì theo ca chịu trách nhiệm thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra,đông đốc các đơn vị trong Xí Nghiệp - thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ-VSCN; Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn và vệ sinh lao động của nhà nước và các nội quy, quy chế, chỉ thị về bảo hộ lao động của công ty, đến các cấp và người lao động. Đề xuất tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành.

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 39 0   Download

 • Vẽ giao tuyến của hai mặt là một vấn đề quan trọng cần giải quyết trong kỹ thuật. Trong các bề mặt gia công của thân vỏ cơ khí thường gặp các giao tuyến phức tạp. Tìm giao của các mặt thường gặp trong thực tế khi gia công các bề mặt cơ khí và là bài toán cơ bản trong Hình họa - vẽ kỹ thuật. Về nguyên tắc, để tìm giao ta cần tìm các hình chiếu của một số điểm cần thiết, sau đó nối giao tuyến theo dạng đã xác định.

  pdf5p sabiendo 06-02-2020 49 1   Download

 • Để ứng dụng được công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng công trình là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn các huyện, xã công tác quản lý sau cấp phép chưa được thường xuyên; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất nông nghiệp còn xảy ra và diễn biến phức tạp; trình độ lãnh đạo, cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp.

  pdf5p vihermes2711 02-10-2019 41 1   Download

 • Trong luận văn này, tác giả nhằm nghiên cứu sử dụng các Anchor là những node tin cậy được trang bị GPS nằm rải rác trong mạng WSN làm trung tâm trong quá trình xác minh thông tin vị trí các node có phần cứng hạn chế nằm trong phạm vi truyền tin của nó. Và nhằm đề xuất sử dụng phương pháp k- đường dự phòng thay vì chỉ chọn một đường duy nhất theo phương pháp quy tắc bàn tay phải. Giải pháp đề xuất này cung cấp ít nhất một con đường định tuyến tới đích ngay cả trong trường hợp các node trên biên bị tấn công.

  pdf24p hanh_tv25 02-04-2019 22 0   Download

 • Chăn nuôi gà của cả 5 xã phía Tây còn nhiều hạn chế.

  pdf7p cumeo2425 02-07-2018 58 5   Download

 • Quyết định 5919/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định công tác truyền nghề tiểu thủ công nghiệp thuộc Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội.

  pdf14p thuthum 15-04-2014 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2012/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH, CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH VÀ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ,...

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 51 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf7p mualan_mualan 03-04-2013 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG TẬP LUYỆN, BIỂU DIỄN ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf4p mualan_mualan 03-04-2013 56 4   Download

 • Mẫu số 06/TTHT-BC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT Quý...... năm 20... STT 1 1.1 Nội dung Tuyên truyền chính sách thuế Số bài viết của Cục thuế tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng + Số bài viết + Số tiểu phẩm Tuyên truyền trên panô, áp phích: + Số lượng đóng mới + Số lượng sửa chữa, thay thế Số lượng cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông Các chương trình phối hợp với cơ quan tuyên giáo để tuyên truyền về thuế Số lượng...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 491 13   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH: KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG; CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO; CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI...

  pdf8p noel_vui 13-11-2012 40 1   Download

 • Giới thiệu chương Trong chương này sẽ trình bày một cách khá chi tiết về thiết bị phát quang như LED, LD hay thiết bị thu PIN, APD cũng như nguyên tắc hoạt động của nó để từ đó chúng ta có thể lựa chọn được thiết bị phù hợp với hệ thống và yêu cầu thiết kế. 3.2 Thiết bị phát quang 3.2.1 Cơ chế phát xạ ánh sáng Giả thuyết có một điện tử đang nằm ở mức năng lượng thấp ( E1 ), không có điện tử nào nằm ở mức năng lượng mức cao hơn (...

  pdf66p iamvip01 04-05-2012 275 110   Download

 • Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tiêu cực phát sinh, xử lý kịp thời các sai phạm, thực hiện tốt các khâu kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay theo quy định cho vay tại quy chế cho vay đối với khách hàng của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện nguyên tắc " chất lượng tín dụng hơn mở rộng tín dụng", thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế mà Giám đốc Ngân hàng tỉnh đề ra. 6. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo. Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo những hoạt...

  pdf6p ttcao6 24-08-2011 133 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế công tác tuyên truyền
p_strCode=quychecongtactuyentruyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2