intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chính trị

Xem 1-20 trên 4255 kết quả Quy định chính trị
 • Minh bạch là một giá trị công quan trọng trong hoạt động quản trị nhà nước nói chung và quản trị tài nguyên quốc gia nói riêng, trong đó có dầu khí. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích quy định hiện hành về bảo đảm tính minh bạch trong quản trị dầu khí và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Đổi mới nhận thức của đảng về kinh tế tư nhân và sự vận dụng ở Hải Phòng" chỉ ra những mặt cần phải tháo gỡ và đề xuất, khuyến nghị với các nhà hoạch định những giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, đưa kinh ngày càng phát triển, xứng đáng với những tiềm năng, vị trí và con người Hải Phòng đang có. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng: Những rào cản và kiến nghị chính sách" việc xác định, phân tích những rào cản ảnh hưởng đến kinh tế tư nhân Hải Phòng và đưa ra được phương hướng phát triển đúng đắn, khẳng định vị trí của mình với kinh tế - xã hội địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Hợp tác xã năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về tài sản, tài chính; Quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và phá sản; Quy định về tổ chức đại diện; Quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quy định về điều khoản chuyển tiếp trong việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Để thực thi các quy định về quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng, bài viết phân tích các vấn đề sau: i) Đảm bảo bình đẳng thực chất thể hiện qua việc cung cấp các cách thức tiếp cận thông tin, cách thức giải quyết vấn đề pháp lý cho người phạm tội. ii) Không phân biệt đối xử giữa chủ thể bị tổn hại và chủ thể phạm tội.; iii) Được xét xử công bằng bởi Tòa án và cải cách tư pháp nhằm định tội danh đúng mức độ và hành vi.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Ước lượng băng thông đường truyền là một vấn đề quan trọng trong truyền phát video. Với mục đích nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dùng bằng cách điều chỉnh các thông số kịp thời theo sự biến đổi của băng thông, nhiều nghiên cứu đã xây dựng những mô hình nhằm dự đoán chính xác tốc độ băng thông tại một thời điểm nhất định.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về nội dung và quy trình xác định giá bán sản phẩm; chiến lược giá và phân biệt giá; các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf11p linyanjun_2408 23-04-2022 10 3   Download

 • Bài viết trình bày các quy định liên quan đến quyền tác giả trong các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết khái quát các hoạt động thư viện phù hợp các quy định pháp luật nói trên.

  pdf13p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển các mô hình spinoff/spinout, phân tích các quy định pháp lý hiện hành liên quan, trên cơ sở đó, đề xuất một số chính sách vừa để hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành, vừa nhằm thực hiện cơ chế thử nghiệm thúc đẩy thương mại hóa TSTT, KQNC tại Việt Nam.

  pdf14p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • Luận văn hướng tới mục đích làm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ phê chuẩn Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam trong phát triển quan hệ thương mại quốc tế và bối cảnh toàn cầu hoá, khu vực hoá trong những điều kiện khách quan và định hướng cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Luận văn chủ yếu nghiên cứu, đánh giá những tác động của PNTR đến quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ, từ đó đề xuất một số kiến nghị về giải pháp và chính sách nhằm tận dụng có hiệu quả những lợi ích mà PNTR mang lại.

  pdf96p badbuddy09 05-04-2022 20 2   Download

 • Trinh Quán Chính Yếu là bộ sử nổi tiếng, ghi lại kinh nghiệm trị nước của Đường Thái Tông, cách thức Đường Thái Tông huy động sức mạnh của dân, kích thích nhân tài phát huy hết năng lực, tạo nên thời đại thái bình và phát triển bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, để lại cho hậu thế những bài học kinh nghiệm quý báu. Nội dung sách được biên soạn thành 10 quyển và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm 4 quyển, bàn luận các vấn đề về đạo làm vua, bổ nhiệm người hiền, chọn quan, định phận thái tử và chư vương,... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf158p cucngoainhan9 07-04-2022 6 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các vấn đề pháp lí về Uỷ ban Nhân quyền và các quy định liên quan đến quy trình thực hiện báo cáo định kì về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của các quốc gia thành viên.

  pdf13p viplato 05-04-2022 4 0   Download

 • Khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing- IUU) là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng tới việc khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật, an ninh lương thực, kinh tế biển, quản trị biển, đồng thời nó cũng là nguyên nhân chính phá vỡ sự đa dạng sinh học biển trên toàn cầu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích kinh nghiệm phòng, chống IUU của Philippines và Thái Lan và rút ra một số kiến nghị nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thuỷ sản Việt Nam.

  pdf15p viplato 05-04-2022 13 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 13 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Viện công tố Pháp. Việt Nam là một quốc gia có hệ thống pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng của Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chế định công tố của Pháp sẽ đem lại nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam, trong quá trình phát triển và hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân dân.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là trình bày và phân tích ý nghĩa của việc ghi nhận các quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp; so sánh, đối chiếu các quy định về quyền dân sự, chính trị trong các bản Hiến pháp của Việt Nam với các tiêu chuẩn nhân quyền chung của thế giới thể hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế năm 1948 và Công ước về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; nêu một số ý kiến, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp, góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

  pdf159p badbuddy09 29-03-2022 1 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu, làm rõ thực trạng và đưa ra các đề xuất, phương hướng để nâng cao chất lượng THQCT và kiểm sát hoạt động điều các tra vụ án gây rối TTCC nói riêng và các vụ án hình sự nói chung. Qua đó góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội gây rối TTCC, pháp luật tố tụng hình sự trong THQCT và KSĐT các vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị đề ra.

  pdf119p badbuddy09 29-03-2022 4 1   Download

 • Bộ luật dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về pháp luật áp dụng với quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quy định này bộc lộ những hạn chế khi không thể điều chỉnh được nhiều quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đặc biệt là những quan hệ phát sinh trong môi trường internet như quan hệ về xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ trên internet...

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 4 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 21/2021 trình bày các nội dung chính sau: Thẩm quyền của tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức; Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn thiện các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian; Thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vinikolatesla 28-03-2022 5 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 22/2021 trình bày các nội dung chính sau: Một số khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực luật tư khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi, chuyển nhượng đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay; Hoàn thiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; Bảo đảm tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vinikolatesla 28-03-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chính trị
p_strCode=quydinhchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2