intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy định doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 5385 kết quả Quy định doanh nghiệp
 • Mời các bạn cùng tham khảo ài liệu tham khảo quy định về Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định của một công ty cổ phần cần có. Chúc các bạn thành công!

  doc3p hkquoc 13-08-2010 1220 571   Download

 • Lu t Doanh nghi p năm 2005 ra đ i đánh d u m t s thay đ ậ ệ ờ ấ ộ ự ổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Với việc ban hành Luật Doanh...

  doc5p kakashi1041990 30-11-2010 991 445   Download

 • LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH

  doc121p zoderhn 20-04-2011 177 90   Download

 • Áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực/Điều 170. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên quan/Điều 3. Bán doanh nghiệp/Điều 145. Ban kiểm soát/Điều 121. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con/Điều 148. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp/Điều 5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Điều 106. Biên bản họp Hội đồng quản trị/Điều 113. Biên bản họp Hội đồng thành viên/Điều 53....

  doc23p nguyenvananh0301 29-06-2013 105 10   Download

 • Nghiên cứu này phân tích 7 nhân tố tác động lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dệt may bao gồm: thuế, quy mô doanh nghiệp, chi phí nợ, chi phí vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, lá chắn thuế nhờ khấu hao. Số liệu phân tích được thu thập từ báo cáo tài chính năm 2009 của 28 doanh nghiệp ngành dệt may. Kết quả phân tích cho thấy, cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dệt may phụ thuộc bởi hai nhân tố là quy mô doanh nghiệp và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 36 3   Download

 • Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này trong nhiều năm qua. Định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ rừ ràng phải dựa trước tiên vào quy mô doanh nghiệp. Thông thường đó...

  pdf56p nhattruong 14-07-2009 4359 1716   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: - Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - Các loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp - Mục...

  pdf36p ntgioi120404 10-11-2009 1489 622   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 Số: 43/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ

  pdf38p bunbohue1810 18-06-2010 162 63   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành. Theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC, ngày 30/12/1999 của bộ trưởng...

  pdf83p inside33 08-12-2012 134 48   Download

 • Trong lịch sử của các nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn có vai trò , tác dụng rất lớn và ngày được coi trọng . Ở Việt Nam, trong những năm gần đây , các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và gia tăng với tốc độ khá mạnh . Các doanh nghiệp này đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế...

  pdf114p thienthanhomenh94 18-12-2012 122 45   Download

 • Định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ rõ ràng phải dựa trước tiên vào quy mô doanh nghiệp.

  pdf55p tengteng5 22-11-2011 173 33   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài :“doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đó đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bỡnh hàng năm không quá 300 người”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p carnation89 15-02-2012 113 29   Download

 • VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf2p xexucxich 26-04-2010 93 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 392/qđ-ubnd', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p xexucxich 26-04-2010 78 15   Download

 • Quả thực là như vậy. Một điều tra gần đây cho biết, có đến 80% số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có quy mô nhỏ (80% có vốn kinh doanh dưới 5 tỉ đồng và 87% sử dụng dưới 50 lao động). Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc đưa ra con số về quy mô doanh nghiệp tư nhân, quan trọng hơn như một chuyên gia kinh tế nhận định: “Khi khu vực doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự đủ lớn, việc trở thành động lực thực sự cho sự phát triển kinh tế Việt Nam...

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 97 14   Download

 • Bài viết Quy mô và hiệu quả doanh nghiệp với cấu trúc vốn: Nhìn từ góc độ tài chính hành vi được thực hiện nhằm tìm hiểu sự tương quan thái quá của ban lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định về cấu trúc vốn.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 52 11   Download

 • Khóa luận này tập trung đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nghiên cứu dưới đây: Quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn như thế nào? Khả năng sinh lời có tác động đến cấu trúc vốn như thế nào? Tài sản cố định hữu hình có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn như thế nào? Mối tương quan giữa nợ dài hạn và nợ ngắn hạn với cấu trúc vốn là gì?

  pdf63p luimotbuoc_3 03-11-2016 46 11   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 3/12/2004; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008;

  pdf6p conchokon 24-09-2012 116 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 16/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf18p bunbohue1810 18-06-2010 62 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 90 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định doanh nghiệp
p_strCode=quydinhdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2