Quy định thẩm quyền

Xem 1-20 trên 2802 kết quả Quy định thẩm quyền
 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH

  pdf16p oggianoel 08-01-2013 46 5   Download

 • Điều 1: Pháp lệnh này quy định thẩm quyền ban hành việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật

  pdf0p duypha 15-07-2009 210 74   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án. Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, phát hiện những điểm còn hạn chế, bất cập của pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf14p hannguyetti 09-04-2017 17 3   Download

 • "Quy định số 51/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định thẩm quyển, trình tự thủ tục bán đấu giá các loại tài sản Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 25 1   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf4p thanhdieutran 14-04-2014 42 0   Download

 • Thông tư liên tịch số:17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p meomun12340628 19-09-2015 61 0   Download

 • Mấy vấn đề về quy định cam kết hôn giữa những người cùng giới tính Luật nhấn mạnh nguyên tắc độc lập trong xét xử, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở thẩm phán, hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ (Điều 14), bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của toà án (Điều 21), quy định thẩm quyền của hội đồng xét xét xử trong việc tuyên hủy quyết định hành chính, buộc chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật (Điều 163), cũng như quy định r...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 30 7   Download

 • Để giúp người dân có thêm kiến thức về chế định này cũng như biết được hướng giải quyết trong trường hợp có di sản thừa kế, Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn sách "Quy định về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai" do Minh Trang biên soạn. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf79p lalala7 07-12-2015 48 6   Download

 • Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định thẩm quyền thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) thuộc về đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), được thực hiện thông qua bầu cử với phương thức bầu dồn phiếu. Tính hợp lí của phương thức bầu dồn phiếu thể hiện chủ yếu ở việc phương thức này bảo đảm cho tất cả các phiếu bầu đều có hiệu lực khi bầu các thành viên HĐQT, phù hợp với nguyên tắc biểu quyết đối vốn tại ĐHĐCĐ.

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 46 5   Download

 • Cuốn sách "Quy định về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai" sẽ là hành trang mang đến bạn những kiến thức cơ bản nhất về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai đã được Nhà nước quy định và ban hành,... Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 45 4   Download

 • Bài viết "Thẩm quyền tài phán của Tòa hình sự Quốc tế (International criminal court-ICC) theo quy chế Rôm (ROM statute)" tập trung làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý về thẩm quyền tài phán của ICC trong đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p khetien888 07-02-2017 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf11p voigiay 05-11-2011 25 1   Download

 • Quyết định số: 313/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 29 0   Download

 • Bài viết đề cập đến vướng mắc từ thực tiễn xác định thẩm quyền theo thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận tòa án từ quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010.

  pdf6p meolep4 02-01-2019 6 0   Download

 • "Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty" có tổng cộng 5 chương với các quy định như: tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc và các phòng nghiệp vụ công ty; tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc các xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc công ty; các mối quan hệ nội bộ công ty; quy định về việc ký các văn bản chứng từ của công ty; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p phucnguuson 15-03-2010 500 244   Download

 • Thể loại VB là tên gọi của từng loại VB, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của VB. Thể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB.

  ppt46p tieuboingoan 15-05-2010 1057 211   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... Cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc40p economy00 18-06-2010 372 157   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND cấp Huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan...

  doc3p phihung 21-08-2009 424 141   Download

 • Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

  doc23p angola 12-05-2009 1463 133   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy định về bảo vệ cơ quan(Ban hành kèm theo Quyết định số 1832 /QĐ-NNH ngày 9/12/2008 của Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Đông Hưng )

  doc19p lelugu 27-10-2010 842 96   Download


p_strKeyword=Quy định thẩm quyền
p_strCode=quydinhthamquyen

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản