intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật xã hội

Xem 1-20 trên 10104 kết quả Quy luật xã hội
 • Đề tài nghiên cứu "Cơ chế hình thành và phương pháp nhận thức các quan hệ và quy luật xã hội" đã tìm ra mối quan hệ giữa các khái niệm nhu cầu - lợi ích - động cơ - quan hệ xẽ hội - quy luật xã hội làm cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận thức và giải quyết các vấn đề xã hội đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf162p tsmttc_003 06-06-2015 84 16   Download

 • Khoa học xã hội là một lĩnh vực tri thức đặc thù, nghiên cứu tìm hiểu về con người và xã hội nhằm nắm bắt các quy luật xã hội. Các quy luật xã hội vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan, có vai trò quan trọng để hoạch định các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  pdf10p vihongkong2711 04-02-2020 49 1   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong "Chương 9: Xã hội và tự nhiên" gồm có: Xã hội- bộ phận đặc thù của tự nhiên; đặc điểm của quy luật xã hội; sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên; dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p tradaviahe17 17-03-2021 7 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Phạm trù Qui luật trong lịch sử triết học phương Tây, phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung chương 2 - Một số vấn đề cần làm sáng tỏ xung quanh những đặc trưng của quy luật và quy luật xã hội. Mời các bạn tham khảo.

  pdf70p tramnamcodon_09 18-05-2016 101 30   Download

 • Chính phủ Việt nam đang tìm kiếm những lựa chọn khác nhau để cắt giảm số lượng lớn các chính sách và văn bản pháp luật để cải thiện khả năng triển khai và hệ thống an sinh xã hội tại của Việt Nam. Một ví dụ về phương pháp hợp nhất các chính sách vào một khuôn khổ pháp lí chung là Bộ luật xã hội Đức. Đạo luật này là tổng hợp hầu hết các luật và quy định an sinh xã hội bao gồm định nghĩa của các quyền và nghĩa vụ chung, khuôn khổ rộng hơn cho các quy trình và quy định cũng như các luật về các chương trình an sinh xã hội.

  pdf9p trinhthamhodang8 02-11-2020 8 0   Download

 • Xã hội học là một bộ môn khoa học độc lập trong hệ thống các khoa học xã hội. Xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều trường đại học trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây l à môn học không thể thiếu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.Sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến gây những xáo trộn và biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội của các tầng lớp,......

  pdf0p orchid 18-03-2009 1715 513   Download

 • Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế tị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Quy luật giá trị quả là cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó đòi hỏi việc SX và trao

  doc7p chungdhtm09 01-12-2010 2874 410   Download

 • Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử; là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.

  pdf13p artemis10 08-10-2011 400 153   Download

 • Vấn đề đặt ra cho mỗi sinh viên là phải xây dựng cho mình một phương pháp học tập , rèn luyện phù hợp với bản thân và phù hợp với điều kiện sống đồng thời đáp ứng được những yêu cầu của nhà trường và xã hội đặc biệt

  doc23p letanthich993 20-12-2013 104 29   Download

 • Bài viết cho thấy quan niệm về việc sản xuất tri thức của truyền thống xã hội học. Đặc điểm của tri thức và tính quy luật của xã hội học được đề cập. Tính thực tiễn, phê phán và trung lập của xã hội học cũng là đề tài gây nhiều tranh luận. Và cuối cùng, bài viết phác họa vai trò và việc sản xuất ra tri thức xã hội học trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam.

  pdf9p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 70 5   Download

 • Quy luật dân số là quy luật xã hội, việc nghiên cứu sự vận động của quy luật này không dừng lại ở chổ xem xét các biện pháp hành chính, các nỗ lực y học, mà chủ yếu phải tính đến sự tác động của những yếu tố kinh tế, tâm lý, những quan niệm truyền thống đối với việc sinh con, kế hoạch hóa gia đình,... Tham khảo nội dung bài viết "Khi nhu cầu văn hóa tăng lên thì số con giảm xuống" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 42 4   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 9 trình bày nội dung của xã hội và tự nhiên như xã hội - bộ phận đặc thù của tự nhiên, đặc điểm của quy luật xã hội, sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên, dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội.

  ppt19p hoa_dai91 25-06-2014 72 2   Download

 • Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau phủ định học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, nhưng tựu chung lại những quan điểm này đều phủ định tính khách quan của quy luật xã hội, hoặc cho rằng thực tiễn đã đổi thay, nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là sai lầm. Bằng các luận cứ về mặt lý luận, về mặt thực tiễn và về thực tế lịch sử, bài viết khẳng định tính đúng đắn của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 38 2   Download

 • Bài viết tập trung đi sâu vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua đó bước đầu chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.

  pdf8p kinhdovanhoa 11-09-2019 18 0   Download

 • 1. Pháp luật XHCN là hệt thống các quy tắc xử sự có tính thống nhất nội tại cao - Tính hệ thống - Là hệ thống các quy phạm đồng bộ 2. Pháp luật XHCN thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân lao động - PL thể hiện ý chí của GCCN và ND lao động - PL thực sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

  ppt15p mrs_huongnguyen 04-10-2011 598 109   Download

 • 1. Khái niệm, đặc điểm của QPPL XHCN a. Khái niệm QPPL XHCN Là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do NN XHCN ban hành thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của GCCN, nhân dân lao động nhằm điều chỉnh các QHXH vì mục đích xây dựng CNXH

  ppt17p mrs_huongnguyen 04-10-2011 459 69   Download

 • QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NỘI DUNG I- KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- Các khái niệm liên quan 2- Khái niệm quy phạm pháp luật,

  pdf15p muaythai10 17-11-2011 240 34   Download

 • 1. Quy phạm xã hội Các quy tắc xử sự được sử dụng nhiều lần trong đời sống xã hội được gọi là quy phạm. Quy phạm xã hội là những quy tắc xử sự được hình thành trong quá trình hoạt động của con người được dùng để điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người như: hoạt động sản xuất, hoạt động quản lý sản xuất, hoạt động phân phối sản phẩm, hoạt động trao đổi…...

  doc6p zairozy20041992 28-12-2012 307 23   Download

 • Trong xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: "quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". Do vậy, Nhà nước ta đã ban hành được rất nhiều các Bộ luật, Luật, Nghị định và các văn bản QPPL trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các văn bản trên đã và đang từng bước đi vào...

  pdf82p intel1212 04-12-2012 99 17   Download

 • Tiếp thị bằng truyền thông xã hội đã tận dụng sức mạnh của nội dung để làm mở rộng một cách đáng kể đối tượng tiếp cận, qua đó mở rộng khách hàng cho các doanh nghiệp. Tuy thế, sử dụng phương pháp tiếp thị bằng truyền thông xã hội cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc của nó, nếu không các doanh nghiệp sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, dẫn tới thất bạn, hoặc thậm chí là phản tác dụng. Dưới đây là 10 nguyên tắc cốt lõi của nghệ thuật tiếp thị qua truyền thông xã hội,...

  pdf4p bibocumi14 11-11-2012 93 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật xã hội
p_strCode=quyluatxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2