intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật xã hội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quy luật xã hội
 • Giáo trình Lý thuyết thống kê giúp người học củng cố thêm các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Hiểu được các phương pháp thu thập, tổng hợp, trình bày các số liệu, phân tích các chỉ tiêu, các con số của những hiện tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên và kỹ thuật, mục đích để tìm hiểu và phản ánh bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu sự phát triển của văn hóa dân gian và văn hóa đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa - văn hóa dân gian và sự phát triển với quá trình đô thị hóa; Văn hóa dân gian và những biến đổi văn hóa - xã hội hiện nay; Về Folklore đô thị và nhận diện nó; Văn hóa đô thị Việt Nam trước xu thế hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf105p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu cấu trúc rừng phục hồi sau khoanh nuôi tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La" góp phần định lượng một số quy luật cấu trúc làm cơ sở đề xuất biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng tại địa bàn nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Bảo hiểm với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cách tiếp cận vấn đề: Các khái niệm cơ bản về bảo hiểm, Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro; trình bày về những kiến thức liên quan đến luật lệ, quy định về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf64p namkimcham25 19-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Năm phạm trù, mười quy luật phát triển du lịch đề xuất Năm phạm trù phát triển du lịch: Xa xưa, Gần gũi, Mới mẻ, Sâu sắc, Vui vẻ. Để khai thác du lịch theo năm phạm trù, mười quy luật này đòi hỏi ngành du lịch, những người tâm huyết với du lịch Việt Nam phải thật sự lăn lóc sâu vào tiềm năng du lịch Việt Nam để làm cho nó sống lại thì đấy là công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành du lịch.

  pdf4p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Giáo trình "Văn hóa Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức về văn hóa trên cơ sở phương pháp luận về văn hóa, những giá trị tiêu biểu của Việt Nam, của các vùng miền trong điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội. Phần 1 của giáo trình cung cấp những nội dung về: cơ sở lý luận văn hóa; diễn trình lịch sử và phát triển của văn hóa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vi mô I" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kinh tế học vi mô; cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng;...

  pdf148p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 10 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật; quy phạm pháp luật và Thực hiện pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 0   Download

 • Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của khởi nghiệp tại Đà Nẵng trên cả ba khía cạnh cá nhân, tổ chức và môi trường bên ngoài bao gồm sáu nhân tố: Kinh nghiệm; Nguồn vốn mối quan hệ xã hội; Vị trí kinh doanh; Nguồn vốn nhân lực của tổ chức; Môi trường ngành và Sự hỗ trợ từ bên ngoài.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ, các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p runordie4 27-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 8 4   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 19 1   Download

 • Nội dung cuốn sách Tổ chức học đại cương gồm có: Tổ chức và xã hội; các lý thuyết về tổ chức; tổ chức ảo; các quy luật cơ bản của tổ chức học; lợi ích xung đột và quyền lực trong tổ chức; văn hóa tổ chức; phân tích tổ chức và thiết kế tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p dongcoxanh25 22-06-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p britaikridanik 22-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng chương 8 "Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa" tập trung trình bày các nội dung: khái niệm văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, đặc trưng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt63p minhngoclam 20-06-2022 38 2   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mẫu giấy này nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

  doc4p thenthen19 15-06-2022 12 2   Download

 • ài viết phân tích thực trạng triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 từ ngày 01/7/2021 đến hết tháng 11/2021 của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, những hạn chế bất cập. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các quy định của Luật Cư trú năm 2020.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 10 1   Download

 • Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là vấn đề đang được xã hội quan tâm bởi những diễn biến phức tạp cũng như về quy mô ngày càng lớn. Hiện nay, pháp luật của Việt Nam đã có quy định cụ thể về lãi suất vay tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, cho phép các bên trong giao dịch dân sự được phép thỏa thuận nhưng có quy định mức lãi suất cao nhất. Tuy nhiên, việc vi phạm quy định này vẫn đang diễn ra. Để xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng thì phải xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thu lợi bất chính này.

  pdf8p vipatriciawoertz 02-06-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật xã hội
p_strCode=quyluatxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2