Quy trình ipo

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quy trình ipo
  • Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp và là phương thức đầu tư được ưa chuộng. Bên cạnh việc đ ầu tư trên thị..chứng khoán Việt Nam là một trong những kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp và là phương thức đầu tư được ưa chuộng. Bên cạnh việc đầu tư trên thị trường thứ cấp, thì đầu tư trên thị trường sơ cấp vào các đợt IPO cũng là một hình thức đầu tư được lựa chọn.

    doc81p vantrong 18-06-2011 332 138   Download

  • Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như giới đầu tư rất quan tâm tới các đợt IPO, đặc biệt là đợt IPO của Vietcombank, Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất Việt Nam hiện nay.

    pdf3p bibocumi12 02-11-2012 76 20   Download

  • Rất ít doanh nghiệp có khả năng phát hành cổ phiếu mặc dù IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) là một xu hướng thịnh hành và được xem như bước đi quyết định thành công cho doanh nghiệp. Chỉ có khoảng một chục công ty trong số hàng ngàn các công ty mới được thành lập ở Mỹ thực hiện IPO trong năm 2009.

    pdf3p bibocumi23 01-01-2013 48 13   Download

Đồng bộ tài khoản