Quy trình lập dự toán

Xem 1-20 trên 395 kết quả Quy trình lập dự toán
 • - Tháng 6 hàng năm cơ quan cấp trên giao nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho đơn vị - Tháng 7 đơn vị tiến hành lập dự toán ngân sách, sau đó chuyển cho đơn vị chủ quản tổng hợp, sau đó gửi cho cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính).

  ppt10p hien_dhbk 02-01-2013 567 105   Download

 • Tài liệu Lập dự toán xây dựng thật là đơn giản trình bày sơ đồ quy trình lập dự toán xây dựng hiện nay, phân tích các thông số đầu vào để hiểu rõ cách lập dự toán, những kỹ năng khi lập dự toán, những ai có thể lập dự toán. Đây là tài liệu bổ ích cho những ai đang muốn lập dự toán xây dựng.

  doc18p vnsth3 03-04-2014 112 42   Download

 • Tiểu luận: Lập dự toán tổng thể tại Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh, Đà Nẵng gồm có 3 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về cơ sở lí luận; phần 2 là về thực trạng về công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh, Đà Nẵng; phần 3 - một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán tại doanh nghiệp

  doc30p khoasinh91 24-06-2016 49 26   Download

 • Chương 5: Giới thiệu dự toán ngân sách. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, giải thích quy trình lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách. Mời các bạn tham khảo.

  pdf22p estupendo1 03-08-2016 18 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" trình bày tổng quan về dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán ngân sách, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p bautroibinhyen11 25-12-2016 21 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Lập dự toán ngân sách" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp; triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen27 09-05-2017 7 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nguoibakhong05 05-03-2018 1 0   Download

 • Mục tiêu của chương 4 là: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  pdf15p cobematxanh 05-12-2017 16 2   Download

 • Chương 4 Dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: mục đích dự toán ngân sách, trách nhiệm và quy trình lập dự toán, dự toán ngân sách, báo cáo tài chính, giám sát của quản lý được dễ dàng.

  pdf16p bad_12 03-07-2014 37 8   Download

 • Bài giảng Giám sát tài chính - Lập dự toán và thông qua dự toán bao gồm những nội dung về giám sát tài chính – dự toán ngân sách; quy trình ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương; Luật Ngân sách; quy trình ngân sách; quy trình ngân sách 1 tỉnh; quyền ngân sách và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  ppt24p cocacola_03 05-10-2015 39 6   Download

 • Chương 4 trình bày những nội dung liên quan đến lập dự toán ngân sách. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  pdf30p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 24 4   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về lập dự toán ngân sách. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  pdf15p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 19 1   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học do quỹ tài trợ trình bày về quy trình cấp, quyết toán kinh phí, lập dự toán kinh phí đề tài NCCB, sử dụng quyết toán kinh phí tại đơn vị theo từng hạng mục cụ thể.

  pdf21p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 31 1   Download

 • Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN bao gồm những nội dung về lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) (mục tiêu của lập dự toán NSNN, yêu cầu của dự toán NSNN, căn cứ lập dự toán NSNN, quy trình lập dự toán NSNN); chấp hành NSNN; quyết toán NSNN.

  ppt23p cocacola_08 19-11-2015 177 54   Download

 • Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp; giải thích quy trình lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp; nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  pdf22p bautroibinhyen11 25-12-2016 4 1   Download

 • Tài liệu tham khảo học tập môn Dự toán xây dựng cơ bản. Tài liệu hướng dẫn cách lập dự toán xây dưng cơ bản. Giáo trình được biên soạn bởi Giảng viên ThS.KS Lương Văn Văn Cảnh

  pdf21p nguyenhaian1411 14-09-2010 3154 1610   Download

 • tài liệu “Định mức dự toán công trình” được biên soạn với mục đích làm cơ sở để lập dự toán, tổng chi phí dự toán xây dựng công trình, tài liệu còn có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công

  pdf18p dongta02 21-12-2011 613 288   Download

 • Giáo trình Luật ngân sách nhà nước có cấu trúc nội dung trình bày gồm 6 chương: nhập môn luật ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý quỹ ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

  pdf273p namde02 21-03-2013 632 272   Download

 • Trong khi lập dự toán chúng ta gặp 1 số loại hệ số điều chỉnh ngay trong đơn giá dự toán, hệ số này nhiều khi do sử dụng phần mềm dự toán chạy sẵn trên máy tính mà người lập dự toán rất có thể sẽ quên đi! Vậy đó là những hệ số gì? Sau đây tôi muốn và các bạn thử rà qua định mức để tìm đến những hệ số đó

  doc16p chungp3 14-05-2013 210 48   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn stt thực hiện', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p inspiron1212 04-12-2012 54 13   Download

Đồng bộ tài khoản