intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình quản trị rủi ro

Xem 1-20 trên 144 kết quả Quy trình quản trị rủi ro
 • Bài viết có mục đích là giới thiệu những vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại bảng và xem xét quy trình quản trị rủi ro hoạt động ngoại bảng nhằm giúp cho các NHTM VN có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động này.

  pdf8p sieunhansoibac4 12-04-2018 266 7   Download

 • Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Thăng Long và chương 3 - Giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy3 08-03-2019 49 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các khái niệm về rủi ro và quản trị rủi ro, quy trình quản trị rủi ro. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p tieu_vu09 19-04-2018 114 6   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình bày tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Tìm hiểu thực trạng quản trị rủi ro tín tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Qua đó, đưa ra một số giải pháp cải thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.

  pdf106p pink_12 26-05-2014 823 333   Download

 • Bài giảng Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro nhằm: Làm rõ sự khác nhau giữa hai quan điểm truyền thống và hiện đại về khái niệm rủi ro, xác định những đặc trưng cơ bản của rủi ro để phân biệt nó với các khái niệm khác, phân loại rủi ro theo các tiêu chí cơ bản, liệt kê các nội dung chủ yếu của quy trình quản trị rủi ro hiện đại.

  pdf9p canon_12 31-03-2014 199 33   Download

 • Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

  pdf130p thangnamvoiva30 02-11-2016 72 10   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính" tìm hiểu chung về rủi ro mà các định chế tài chính có thể gặp phải và quy trình quản trị rủi ro của các tổ chức này; một số rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất...

  pdf17p kethamoi11 24-03-2021 2 0   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và thu hút đầu tư trong cũng như ngoài nước. Các dự án đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài, đặc biệt là các dự án xây dựng. Thế nhưng, bất kỳ một dự án đầu tư nào cũng luôn đi kèm với rủi ro, dù lớn hay nhỏ. Việc quản trị những rủi ro, và lên kế hoạch quản trị rủi ro kèm với kế hoạch dự án đầu tư là công việc quan trọng không thề thiếu. Bởi những rủi ro thì thường không lường trước...

  doc17p tui00biet 23-01-2013 781 208   Download

 • Kết quả chính của việc giám sát và kiểm soát rủi ro là điều chỉnh hoạt động, yêu cầu thay đổi dự án, cập nhật những kế hoạch mới Kiểm soát đối phó rủi ro liên quan đến việc chấp hành những quy trình quản lý rủi ro và kế hoạch rủi ro để đối phó với những sự kiện rủi ro.

  pdf8p nhutlele 19-05-2011 482 182   Download

 • CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 39 1 I. Môi trường pháp luật - Là một yếu tố thuộc môi trường bên ngoài tác động vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp - Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung (quy phạm pháp luật) do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. - Các nhà quản trị rủi ro càng phải chú trọng nghiên cứu môi trường pháp luật, bao gồm: quốc gia mình và quốc gia đối tác. 39 2 I. Môi trường pháp luật I.1 Các dòng luật - Mỗi quốc gia đều có...

  pdf39p meoheo5 19-05-2011 893 414   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  pdf0p cuong300 24-05-2014 545 228   Download

 • Đ ề tài: Quản trị rủi ro tạo ra lợi ích gì? Quy trình quản trị rủi ro 6 bước được thể hiện như thế nào? Hãy chọn 1 Dự án mà các bạn biết hoặc dự án của mình để tiến hành quản trị rủi ro theo quy trình 6 bước.

  doc13p minhhienphan 21-02-2012 478 95   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro dưới đây trình bày các nội dung cần nghiên cứu sau: Tổng quan, rủi ro và độ thỏa dụng (risk and utility), định giá công ty và đo lường tổn thất (measurement of loss), tài trợ sau tổ thất (post-loss financing), tài trợ trước tổn thất (pre-loss financing).

  pdf70p kevinle124 30-05-2014 252 63   Download

 • Tiểu luận: Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào chỉ tiêu “hệ số tiền nóng” nhằm trình bày về cơ sở lý luận về thị trường tiền tệ, phân tích và quy luật vận động của chỉ tiêu “ hệ số tiền nóng”. Đề xuất phương án đánh giá giá trị an toàn của chỉ tiêu “ hệ số tiền nóng”

  pdf33p green_12 14-05-2014 179 42   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị dự án Quản trị rủi ro nêu Rủi ro là sự đo lường xác suất và các hệ quả nếu không đạt được mục tiêu của dự án. Rủi ro liên quan đến “bất định”.

  pdf23p top_12 19-04-2014 98 28   Download

 • Bài tập lớn môn Quản trị Ngân hàng đề tài Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM Việt Nam trong giai đoạn gần đây (Yêu cầu 2) được nghiên cứu với các nội dung: Quy trình quản trị rủi ro trong ngân hàng, phân tích hoạt động quản trị thanh khoản của BIDV, phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư của BIDV. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  doc40p malumcute 03-10-2016 157 25   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Đo lường rủi ro trình bày một số nội dung: Các khái niệm cơ bản trong đo lường rủi ro, quản trị rủi ro các mức đánh giá rủi ro, phương pháp đánh giá rủi ro, quy trình chung của các phương pháp đánh giá rủi ro,...và một số nội dung khác.

  pdf4p namthangtinhlang_01 31-10-2015 136 20   Download

 • Bài viết phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua quy trình gồm: nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, các khía cạnh về thông tin và truyền thông liên quan tới rủi ro, mức độ tham gia của hội đồng quản trị và bộ phận kiểm soát nội bộ cũng được đề cập trong nghiên cứu.

  pdf9p hieutinhcotu 19-06-2017 80 15   Download

 • Bài giảng Lý luận cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro đầu tư; rủi ro và phân loại rủi ro trong dự án đầu tư; khái niệm quản lý rủi ro trong đầu tư; quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư; vai trò của quản lý rủi ro trong đầu tư.

  pdf13p dien_vi08 18-11-2018 51 11   Download

 • Nội dung chính của đề tài Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp - Lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm nêu các nghiên cứu liên quan, khuân khổ mô hình, phương pháp nghiên cứu và kết quả hồi quy. Phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến tối đa hóa giá trị công ty bằng việc giới hạn các khoản tổn thất vô ích của việc phá sản.

  pdf26p xuanlan_12 28-04-2014 81 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình quản trị rủi ro
p_strCode=quytrinhquantriruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2