intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền tố cáo

Xem 1-20 trên 2257 kết quả Quyền tố cáo
 • Quốc hội là chủ thể thực hiện giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và với công tác giải quyết tố cáo hành chính nói riêng. Việc giám sát bảo đảm cho các quy định của Hiến pháp, luật và các nghị quyết của Quốc hội về giải quyết tố cáo được thực hiện đúng đắn; đồng thời góp phần bảo đảm thực hiện quyền tố cáo của công dân.

  pdf5p viankanra2711 11-09-2020 7 1   Download

 • Tố cáo là một trong những quyền hiến định của công dân. Năm 2011, Quốc hội đã ban hành Luật Tố cáo nhằm bảo đảm quyền tố cáo của công dân. Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai thi hành, Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo năm 2011. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi, bài viết phân tích về vấn đề tố cáo nặc danh, mạo danh.

  pdf9p viankanra2711 11-09-2020 5 0   Download

 • Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo những điều luật dưới đây. Chúc các bạn thành công!

  doc32p khanhet 14-12-2009 3978 334   Download

 • Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong xã hội; đặc biệt khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước thực hiện cơ chế quản lý mới bằng việc trả lại đất đai những giá trị vốn có thì tranh chấp đất đai phát sinh có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp về mặt nội dung. Tính phức tạp của tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài không chỉ bắt nguồn từ những xung đột...

  doc31p kuteolaw 29-03-2013 224 81   Download

 • Những giáo án hay nhất được chọn lọc dành cho quý vị tham khảo bổ và nâng cao kiến thức mời các bạn xem qua bộ sưu tập bài: Quyền khiếu nạn tố cáo của công dân. Dựa vào nội dung bài học chúng ta biết được các quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật, thấy được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện hai quyền này. Mong rằng quý vị cùng các bạn sẽ hài lòng với những giáo án của chúng tôi.

  doc5p quocy2324 26-03-2014 425 18   Download

 • Bài viết phân tích những quy định của Luật Tố cáo năm 2018 về các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Từ các quy định chung về bảo vệ người tố cáo đến các quy định cụ thể bảo vệ người tố cáo như bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm cũng như tính mạng, danh dự nhân phẩm của người tố cáo.

  pdf9p vicoachella2711 22-10-2020 13 0   Download

 • Khiếu nai, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của Nhà nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện có thể Kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta nhận định đánh giá đúng...

  pdf28p paradise_12 04-01-2013 582 172   Download

 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định.

  doc46p nghoai76 21-09-2011 448 166   Download

 • Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. ...

  pdf1p truongdoan 10-07-2009 696 158   Download

 • Hiến pháp năm 1992 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CHXHCNVN) đã khẳng định: Khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một trong các quyền cơ bản của công dân, quyền này được sử dụng không hạn chế ở bất cứ lĩnh vực nào. Luật KNTC đã cụ thể hóa các quyền KNTC của công dân thành những chế độ được thực thi trên thực tế (Luật KNTC đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 2/2/1998, sửa đổi bổ sung năm 2004). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công dân thực hiện...

  pdf22p paradise_12 04-01-2013 751 157   Download

 • Khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là vấn đề luôn được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm. Có nhiều trường hợp, vụ việc có tính chất điển hình, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Những năm qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo củ các cơ quan Nhà nước đã thu được nhiều kết quả khả quan. Qua công tác này đã từng bước khôi phục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, cơ quan, tổ chức; đồng thời thông qua công tác xét...

  pdf17p paradise_12 04-01-2013 707 146   Download

 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và nhiều văn bản pháp luật. Khiếu nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân...

  pdf26p paradise_12 04-01-2013 664 136   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ về tất cả các mặt của cuộc sống. Sự phát triển quá nhanh này gắn với sự cũ kỹ của hệ thống hánh chính nhà nước cồng kềnh, vận hành kém hiệu quả, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về trình độ và việc đề ra những biện pháp để cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước là rất cần thiết. Trong các chức năng của Thanh tra Chính phủ thì giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng giúp duy...

  doc21p crystalheart115 23-01-2010 332 118   Download

 • Một trong những quyền cơ bản của công dân là quyền được khiếu nại, tố cáo, được ghi nhận tại Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật Khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999, được sửa đổi bổ sung năm 2004 - là văn bản pháp lý nhằm thể chế hoá quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại,...

  pdf21p paradise_12 04-01-2013 364 98   Download

 • Mẫu đơn tố cáo nhằm mục đích cho tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố cáo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố cáo, tố cáo ai, thông tin của người bị tố cáo,...

  pdf1p jindo2000 09-08-2010 1769 94   Download

 •  Bài giảng "Pháp luật khiếu nại – Tố cáo" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về khiếu nại; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, thủ tục giải quyết khiếu nại; khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện, tố cáo,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf34p sontungantv 16-05-2016 372 76   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 – 60 ngày làm việc...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 330 63   Download

 • Khiếu nại tố cáo là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quản lý nhà nước nói riêng không thể tránh khỏi tình trạng những vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích Nhà nước hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hay tổ chức, xã hội. Từ xưa tới nay, trong bất kì nhà nước nào, dù phát triển theo xu hướng chính trị nào đi chăng nữa, thì các giai cấp thống trị, các nhà cầm quyền đều muốn chế...

  pdf111p vinamilkvietnam 21-08-2012 167 57   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, góp phần vào việc đảm bảo quyền công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

  pdf28p vophongvouu 12-04-2017 190 48   Download

 • Chúng tôi chọn lọc được những bài giảng nói về quyền khiếu nạn tố cáo của công dân để làm tư liệu tham khảo giúp quý vị tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bài học. Qua đây giáo viên giúp các em củng cố kiến thức về bài học: Quyền khiếu nạn tố cáo của công dân môn giáo dục công dân 8 biết thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân, phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại tố cáo, biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại, tố cáo.

  ppt15p quocy2324 26-03-2014 556 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền tố cáo
p_strCode=quyentocao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2