intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1055

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định 1055
 • Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 25 1   Download

 • Quyết định 1055/QĐ-BHXH năm 2013 mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  pdf4p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 43 0   Download

 • Quyết định số 1055/2019/QĐ-UBND về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 71 3   Download

 • Quyết định số 1055/QĐ-LDTBXH về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội. Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;...

  pdf23p bachma47 22-12-2017 14 0   Download

 • Quyết định số 3242/2019/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của ubnd tỉnh về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf20p suadaunanh 21-07-2010 78 4   Download

 • Tình hình chung Sau khi Bộ luật Dân sự có hiệu lực thi hành, số vụ tranh chấp thừa kế mà Tòa án nhân dân các cấp thụ lý có phần giảm hơn trước. Theo số liệu thống kê thì: Năm 1998 toàn ngành thụ lý sơ thẩm 1055 vụ án thừa kế, đã giải quyết 633 vụ, trong đó đình chỉ, tạm đình chỉ, cho rút đơn 249 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền 34 vụ, hòa giải thành 112 vụ, xét xử 268 vụ.

  pdf25p phalinh20 25-08-2011 158 55   Download

 • Chương VI: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy rằng nếu tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 thì sẽ làm tổng lợi nhuận của toàn công ty tăng lên 200 triệu đồng: (1255 - 1055 = 200) (đơn vị triệu đồng).

  pdf22p xipo2thi 07-03-2011 62 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1055
p_strCode=quyetdinh1055

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2