intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1061

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 1061
 • Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế" do Ngân hàng Thế giới viện trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p minhquanmq 28-03-2014 42 0   Download

 • Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  doc6p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1061/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc6p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1061/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

  doc24p kieuvinha999 06-05-2020 1 0   Download

 • Quyết định số 1061/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh lộ giới tuyến đường vòng cung, trục đường Bắc Nam khu đô thị mới Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh10 12-11-2009 72 4   Download

 • Quyết định số 1061/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf1p quanglinh 23-10-2009 52 1   Download

 • Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của ban công tác người cao tuổi tỉnh hà giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

  pdf13p huongruoutinhnong123 25-03-2014 25 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NHIỆM KỲ 2011 - 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ HỌC NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM ĐẾN NĂM 2015” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p tymong_manh 19-11-2012 32 2   Download

 • YẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MẪU QUỐC PHỤC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p meoconbatbuom 28-05-2011 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
803 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1061
p_strCode=quyetdinh1061

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2