intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1166

Xem 1-15 trên 15 kết quả Quyết định 1166
 • Quyết định 1166/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 235 39   Download

 • Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 92 4   Download

 • Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ sở Tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định số 1166/2019/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1166/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1166/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  pdf10p lawtttotung1 29-10-2009 83 10   Download

 • Quyết định số 1166/QĐ-TTg về phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh3 11-11-2009 51 4   Download

 • Quyết định số 1166/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf180p lawbmhc4 24-11-2009 43 4   Download

 • Quyết định số 1166/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf5p lawvhxh6 16-11-2009 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI ẤP, TỔ NHÂN DÂN THUỘC CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  pdf2p kuckucucu 17-05-2012 36 1   Download

 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf10p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 62 6   Download

 • HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ ------Số: 1166/KH–HĐPH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  pdf4p shishomaru 11-06-2010 70 4   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------Số: 1166/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf4p gachienbo 18-07-2010 62 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1166/qđ-btc', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meocontreocay 30-05-2011 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf3p meocontreocay 30-05-2011 39 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1166
p_strCode=quyetdinh1166

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2