intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1225

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quyết định 1225
 • Quyết định 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2007 - 2010

  doc2p hasang 19-08-2009 51 1   Download

 • Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH năm 2013 Thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf2p nanghoong 31-03-2014 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf19p caucathadieu 27-04-2010 110 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf22p xexucxich 21-04-2010 75 4   Download

 • Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2007- 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 34 1   Download

 • Việt Nam Qua Các Thời Đại 3 * - Nhà Trần (1225 -1400) Trần Cảnh lên làm vua lúc 8 tuổi, hiệu là Trần Thái Tôn, mọi việc trong nước đều do Trần Thủ Độ quyết định. Trần Thủ Độ định lại việc việc cai trị, tổ chức một triều đình có nếp, ấn định thuế má, mở mang nông nghiệp, việc binh bị cũng được đặc biệt chú trọng để tránh hiểm họa phương Bắc. Văn học đã mở mang rộng rãi, Nho học, Phật giáo, Lão giáo đều được triều đình chú trọng. Nhiều nhà Nho, nhà văn nổi...

  pdf5p caott1 16-05-2011 85 19   Download

 • Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016, theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, với quy mô lớn liên quan đến hơn 17 triệu hộ điều tra ở nông thôn và hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản ở thành thị, 33.488 trang trại, 8.978 Ủy ban nhân dân xã. Kết quả tổng hợp nhanh cuộc Tổng điều tra cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta tiếp tục phát triển toàn diện song còn nhiều khó khăn, thách thức.

  pdf5p nguathienthan2 25-12-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1225
p_strCode=quyetdinh1225

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2