intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1579

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quyết định 1579
 • Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nghiên cứu rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 28 0   Download

 • Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc Trung tướng Nguyễn Chiến, nguyên Trưởng ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh16 13-11-2009 32 3   Download

 • Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh6 16-11-2009 28 2   Download

 • Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 64 2   Download

 • Quyết định số 1579/2019/QĐ-CTN ban hành về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  doc26p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  pdf2p noel_vui 14-11-2012 22 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

  pdf10p oggianoel 08-01-2013 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/2011/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1579
p_strCode=quyetdinh1579

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2