intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 829

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quyết định 829
 • Quyết định 829/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM

  doc4p hoangyen 17-08-2009 51 1   Download

 • Quyết định 829/QĐ-BHXH năm 2013 về phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS" do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 55 0   Download

 • Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định số 829/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc26p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 829/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc12p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 829/2019/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0). Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  doc68p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 829/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 848/QĐ-UBTDTT về việc đính chính Quyết định số 829/2006/QĐ-UBTDTT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 66 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p hoacuc_tim 17-07-2012 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p meocontreocay 30-05-2011 32 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 829/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nhanhoxihxih 01-11-2012 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 829
p_strCode=quyetdinh829

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2