Quyết định kiểm kê

Xem 1-20 trên 2054 kết quả Quyết định kiểm kê
 • Quyết định về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 337 59   Download

 • Quyết định ban hành Quy chế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thanh toán

  pdf34p lawktkt6 29-10-2009 119 44   Download

 • Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf3p tanhthanhthanh23 17-04-2014 24 1   Download

 • Quyết định 1586/QĐ-TTg năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf7p tanhthanhthanh23 17-04-2014 15 0   Download

 • Quyết định số 69/2003/QĐ-BCN về việc ban hành quy định kiểm kê than tồn kho do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf14p lawktkt3 25-10-2009 71 4   Download

 • Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy định trình tự thủ tục kiểm kê nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

  pdf23p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 28 2   Download

 • Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2013 Quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội.

  pdf4p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 19 1   Download

 • Biên bản kiểm kê vật tư

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3528 774   Download

 • Biên bản kiểm kê TSCĐ

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 1604 692   Download

 • ĐÂY LÀ BÀI VIẾT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DÀNH CHO CÁC BẠN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM KHẢO.

  doc465p tronghuunguyen 12-08-2010 923 483   Download

 • Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf58p lawktkt1 25-10-2009 941 461   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

  pdf39p lawktkt1 25-10-2009 825 441   Download

 • Biên bản kiểm kê quỹ

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 1436 439   Download

 • CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ...

  pdf57p misadu 06-07-2010 617 255   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc chớp cơ hội kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào thời điểm đưa ra các quyết định và điều đó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Để đưa ra các quyết định đặc biệt là quyết định ngắn hạn thì nhà quản trị phải có thông tin, trong khi đó thông tin trong và ngoài doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau.

  pdf33p minhtam 16-07-2009 511 221   Download

 • Quyết định sô 16/2007/QĐ-NHNN về ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf82p lawktkt1 25-10-2009 669 153   Download

 • Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

  pdf36p lawktkt6 29-10-2009 1108 128   Download

 • Quyết định 87/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

  doc73p sontinh 18-08-2009 455 126   Download

 • Quyết định 214/2000/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ tài chính ban hành

  pdf51p lawktkt5 25-10-2009 578 116   Download

 • Quyết định của Bộ Tài chính số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  doc57p huynhthanh1990 15-04-2010 261 115   Download

Đồng bộ tài khoản