intTypePromotion=3

Quyết định số 421

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quyết định số 421
 • Quyết định số 421/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (bổ sung) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawdvpl1 10-11-2009 69 4   Download

 • Quyết định số: 421/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 30 0   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-BKHCN về việc đính chính thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ khoa học và công nghệ.

  pdf1p bachma49 06-01-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-TTg ban hành chương trình công tác năm 2019 của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc14p sensacoolfree 26-04-2019 8 0   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 421/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀ NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...

  pdf3p shishomaru 07-06-2010 56 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 421/qđ-bnn-kh', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p cobetocroi 27-05-2011 29 1   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawgtvt4 26-11-2009 94 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 421/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p mitthai 26-05-2012 28 2   Download

 • Quyết định 421/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015;

  pdf3p luatsuminhtri 19-06-2013 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf20p coolandclean 21-05-2012 41 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ĐỢT 4) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p suadaunanh 21-07-2010 48 2   Download

 • KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU - TRẦN NGỌC THIỆN Công ty TNHH A có tình hình như sau: Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó: TK 4211 là 80.000.000đ TK 4212 là 20.000.000đ Trong năm N – 1, công ty có lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đã tạm chia lãi cho thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ. 1.

  pdf8p muaythai4 21-08-2011 196 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 421
p_strCode=quyetdinhso421

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản