intTypePromotion=3

Quyết định số 635

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định số 635
 • Quyết định số 635/2004/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 48 4   Download

 • Quyết định số: 635/QĐ-BYT quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf430p cuonghuyen0628 09-11-2015 37 3   Download

 • Quyết định số 635-KHKT/QĐ về việc ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 68 1   Download

 • Quyết định số 635/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc5p daoducmanh0410 05-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định 635/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc10p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p hoacuc_tim 17-07-2012 65 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
672 lượt tải

p_strKeyword=Quyết định số 635
p_strCode=quyetdinhso635

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản