Quyết định thanh tra thông tin truyền thông

Xem 1-20 trên 88 kết quả Quyết định thanh tra thông tin truyền thông
 • Quyết định 20/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 41/2012/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 37 0   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin Truyền thông. - Vụ Viễn thông nhận và thẩm tra. - Bộ Thông tin Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ (nếu cần). - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ quyết định phê duyệt phương án giá cước. - Doanh nghiệp ban hành giá cước.

  doc2p anhtuan 26-08-2009 86 7   Download

 • Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 45 3   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin Truyền thông. - Vụ Viễn thông nhận và thẩm tra. - Bộ Thông tin Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ. - Hết thời hạn quy định, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định phê duyệt phương án giá cước..

  doc3p anhtuan 26-08-2009 65 2   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

  pdf7p kimoanh13 31-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định 894/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 31 1   Download

 • Quyết định 896/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định 897/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 40 1   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf9p thuthum 16-04-2014 28 1   Download

 • Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020.

  pdf28p thuthum 16-04-2014 37 1   Download

 • Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf36p thuthum 16-04-2014 32 1   Download

 • Quyết định 1100/QĐ-BTTTT năm 2013 về việc thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 34 1   Download

 • Quyết định 898/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 38 0   Download

 • Quyết định 1956/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch triển khai chữ ký số trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf6p kimoanh13 31-03-2014 29 0   Download

 • Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 – 2015" do tỉnh An Giang ban hành.

  pdf14p kimoanh13 31-03-2014 20 0   Download

 • Quyết định 829/QĐ-BHXH năm 2013 về phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS" do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định 917/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 909/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Danh sách điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II thuộc dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf27p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 904/QĐ-BTTTT năm 2013 điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf5p kimoanh13 31-03-2014 37 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định thanh tra thông tin truyền thông
p_strCode=quyetdinhthanhtrathongtintruyenthong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản