Rơ mooc và sơ mi rơ mooc

Xem 1-20 trên 22 kết quả Rơ mooc và sơ mi rơ mooc
 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép vận tải liên vận cho phương tiện qua lại biên giới việt nam – campuchia ( phương tiện vận vận chuyển khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch, chuyển khách bằng taxi, phương tiện vận chuyển hàng : xe tải, rơmoóc, sơ mi rơ moóc đi theo xe tải )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 67 3   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học, xác định các yếu tố ảnh hưởng của đường như hệ số bám và kỹ thuật vận hành như cường độ phanh, vận tốc bắt đầu phanh, góc quay vô lăng đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc trên đường bằng phẳng, nhằm đề xuất phương án nâng cao hiệu quả phanh dưới góc độ sử dụng và góc độ kết cấu để giảm thiểu tai nạn giao thông do đoàn xe sơ mi rơ moóc gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p quangdaithuan78 13-01-2017 22 3   Download

 • Phạm vi, đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật chung trong sản xuất láp ráp các kiểu loại rơ mooc, sơ mi rơ mooc (sau đây gọi tắt xe) như định nghĩa tại TCVN 6211:2003, TCN327-05, tiêu chuẩn ngành GTVT

  pdf11p hieugtvt47 04-11-2011 66 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới _ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới _ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf8p ca_chepvang 28-10-2010 63 10   Download

 • 22TCN 224-2000 Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ. Ô tô con, ô tô con chuyên dùng, ô tô khách, ô tô tải, ô tô kéo moóc hoặc kéo sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng (Ô tô cần cẩu, ô tô chở nhựa đường nóng lỏng, ô tô cứu thương, ô tô thang, ô tô chở chất lỏng, ô tô chở bê tông tươi, ô tô đầu kéo, ô tô tải tự đổ ... ), các loại rơ moóc và sơ mi rơ moóc (Nửa rơ moóc)....

  pdf8p dinhlan05013 06-06-2011 85 32   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7477:2010 quy định các kích thước đặc trưng cần thiết đối với việc lắp đặt và tính lắp lẫn của mâm kéo được lắp trên bệ (mâm kéo tiêu chuẩn, Điều 4) hoặc lắp trực tiếp trên khung (mâm kéo lắp trực tiếp, Điều 5) của ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc được trang bị: Chốt kéo cỡ 50 được định nghĩa trong TCVN 7475:2005 (ISO 337) hoặc chốt kéo cỡ 90 được định nghĩa trong TCVN 7476:2005 (ISO 4086).

  doc7p thangnamvoiva28 01-11-2016 2 2   Download

 • Thông tư số: 88/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  pdf20p codon_09 29-03-2016 20 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7477:2005 quy định các kích thước đặc trưng cần thiết đối với việc lắp đặt và khả năng lắp lẫn của mâm kéo ở trên khung (khung phụ hay mặt đế) của ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc có trang bị: Chốt kéo cỡ 50 được định nghĩa trong TCVN 7475:2005, hoặc chốt kéo cỡ 90 được định nghĩa trong TCVN 7476:2005.

  doc4p thangnamvoiva28 01-11-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224:2000 về An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ áp dụng là các loại phương tiện cơ giới đường bộ sau đây: Ô tô con, ô tô con chuyên dùng, ô tô khách, ô tô tải, ô tô kéo moóc hoặc kéo sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng ), các loại rơ moóc và sơ mi rơ moóc (Nửa rơ moóc). Các loại phương tiện ba bánh gắn động cơ có hai bánh đồng trục (Các loại xe lam, xích lô máy...).

  doc7p bautroibinhyen17 17-02-2017 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 327:2005 về Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ rơ moóc và sơ mi rơ moóc yêu cầu an toàn chung quy định các yêu cầu kỹ thuật chung trong sản xuất, lắp ráp các kiểu loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc (sau đây gọi tắt là xe) như định nghĩa tại TCVN 6211:2003.

  doc8p bautroibinhyen17 17-02-2017 2 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p cauvong_khuyet 18-06-2010 58 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p ca_chepvang 28-10-2010 54 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN THÙNG CHỞ HÀNG Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC TẢI TỰ ĐỔ, Ô TÔ XI TÉC, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC XI TÉC THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  pdf3p caythongxinh 19-12-2012 46 4   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC National technical regulation on safety for trailer and semi-trailer Lời nói đầu QCVN 11 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011.

  pdf10p waduroi 15-11-2012 66 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7360:2008 quy định qui trình thử để thử các yêu cầu về đặc tính hoạt động của hệ thống phanh khí nén của xe được kéo loại 0 (rơ moóc, sơ mi rơ moóc, và rơ moóc có trục trung tâm, như được định nghĩa trong Phụ lục 7 của Nghị quyết thống nhất về cấu tạo xe cơ giới UN-ECE (R.E.3).

  doc49p thangnamvoiva28 01-11-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 315:2003 qui định yêu cầu kỹ thuật về khoảng trống lắp biển số sau của xe cơ giới có bốn bánh trở lên và vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 25km/h, rơ moóc và sơ mi rơ moóc (sau đây gọi tắt là xe) trừ các xe thực hiện những công việc có tính chất công cộng.

  doc2p thangnamvoiva14 21-08-2016 6 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2015/BGTVT quy định các yêu cầu để kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu các kiểu loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc như định nghĩa tại TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa” (sau đây gọi tắt là xe).

  pdf18p thangnamvoiva19 13-09-2016 9 0   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓCQCVN 11 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn ngành số hiệu 22TCN 32705 được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 06 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải....

  pdf16p hieugtvt47 21-05-2012 132 23   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Giao Thông Vận Tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Đường bộ

  pdf5p cauvong_khuyet 18-06-2010 55 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7463:2005 quy định phương pháp thử để xác định khả năng ổn định ngang của tổ hợp ô tô tải hạng nặng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc được định nghĩa trong TCVN 6211:2003, bao gồm cả tổ hợp ô tô tải với rơ moóc trục trung tâm và ôtô khách nối toa (sau đây gọi tắt là tổ hợp xe).

  doc18p thangnamvoiva28 01-11-2016 4 2   Download

Đồng bộ tài khoản