intTypePromotion=1
ADSENSE

Rủi ro môi trường

Xem 1-20 trên 1333 kết quả Rủi ro môi trường
 • phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường iso 14001,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p bautroibinhyen8 17-12-2016 352 99   Download

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf33p mnhat91 14-04-2014 311 80   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại, đánh giá rủi ro môi trường nước, đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf234p bautroibinhyen8 17-12-2016 233 64   Download

 • Bài viết Đánh giá sơ bộ rủi ro môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trình bày: Kho thuốc bảo vệ thực vật xóm 4, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được đưa vào sử dụng từ năm 1968 đến 1978, đến nay đã trải qua nhiều lần xáo trộn lớn do chiến tranh và hoạt động của con người. Hóa chất BVTV hiện còn tồn tại chủ yếu là DDT chôn lấp sau năm 1978,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lamducduy 05-05-2018 66 5   Download

 • Bài báo này trình bày các phương pháp đánh giá chất lượng và rủi ro môi trường giúp sử dụng hiệu quả thông tin và dữ liệu kinh tế - xã hội, môi trường nhằm đưa ra các nhận định về tình trạng tài nguyên – môi trường vùng đới bờ, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf6p meolep5 07-01-2019 57 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý", phần 2 trình bày các nội dung: Hóa chất nguy hại và môi trường đất, sự di chuyển các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất, đánh giá rủi ro môi trường đất và các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf137p tsmttc_004 17-06-2015 310 117   Download

 • nội dung giới thiệu về thành phố Đà nẵng, trình bày các phương pháp đánh giá rủi ro và đánh giá hồi cổ rủi ro về tài nguyên, sinh cảnh, chất dinh dưỡng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất để khắc phục những rủi ro đã nêu trên.

  pdf139p roongkloi10 11-08-2017 91 10   Download

 • Các nút thắt rủi ro “Hầu hết các tổ chức tài chính chưa có chính sách và quy trình hay hệ thống chính thức để quản lý các rủi ro về môi trường - xã hội của khách hàng. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về đánh giá và quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động tín dụng”, bà Nguyễn Thục Quyên, chuyên gia IFC nhấn mạnh. Cũng theo khảo sát của IFC, DN hoạt động trong ngành khai khoáng chịu mức độ rủi ro môi trường...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 85 9   Download

 • Kết quả nghiên cứu cho kết quả nước thải công nghiệp có độ độc cao, dao động từ độc nhẹ đến rất độc đặc biệt là ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc. các kết quả cho thấy rằng "chỉ số tiềm năng gây độc môi trường" là công cụ phù hợp trong việc kết hợp các thử nghiệm độc học với phân tích hóa lý cho việc đánh giá chất lượng nước cũng như hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

  pdf5p lalala05 30-11-2015 65 5   Download

 • báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của việt nam. dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.

  pdf48p sobinhoangson 17-10-2018 67 5   Download

 • Phân tích rủi ro môi trường có một công cụ tốt dùng để nhận diện và hỗ trợ đánh giá tác động môi trường của các hoạt động của khai thác mỏ. Đối với hoạt động khai thác cát trên sông Thị Tính, quản lý vấn đề môi trường và quản lý hoạt động sản xuất là hai vấn đề cần suy xét và đánh giá đúng đắn. Áp dụng phân tích rủi ro môi trường xác định mức độ tác động chấp nhận được từ hoạt động khai thác cát để bảo vệ môi trường và đảm bảo tiến độ phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.

  pdf7p kethamoi1 20-11-2019 38 4   Download

 • Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu những lợi ích kinh tế xã hội do hoạt động tái chế phế liệu nhựa mang lại đồng thời cảnh báo những rủi ro tới chất lượng môi trường sống của những người dân ở làng nghề này.

  pdf6p angicungduoc1 28-11-2019 42 1   Download

 • Khai thác và chế biến quặng apatit là một trong những hoạt động khoáng sản chính của tỉnh Lào Cai. Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm, hầu hết các sông, suối chảy qua khu vực khai thác và chế biến apatit như suối chữ O, Ngòi Đum, Ngòi Đường, Đông Hồ,suối Cóc,… đều bị ô nhiễm bởi hàm lượng COD, BOD, TSS,

  pdf8p vikiba2711 12-05-2020 26 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Phân tích hệ thống môi trường tiếp" tục trình bày cách đánh giá rủi ro môi trường, đánh giá công nghệ môi trường, phân tích hệ thống áp dụng trong các hệ kỹ thuật, phân tích các hệ sinh thái và các ứng dụng,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p vizeus 02-03-2019 54 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá rủi ro môi trường là việc lượng hóa khả năng gây hại đến môi trường của các nhân tố nhân sinh, từ đó có thể giảm thiểu, ngăn ngừa rủi ro môi trường có thể xảy ra tại khu vực nghiên cứu để tối ưu về chi phí xử lý hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Đánh giá rủi ro môi trường nước biển ven bờ khu vực khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ.

  pdf8p hanh_tv23 27-03-2019 35 0   Download

 • Việc cần thiết phải xây dựng và áp dụng các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa SCMT chính là quá trình quản trị các rủi ro môi trường. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để quản trị rủi ro môi trường và các phương pháp này được xếp chung là quy trình đánh giá rủi ro SCMT.

  pdf3p vitunis2711 13-12-2019 20 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng Stress Test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các NHTM Việt Nam tập trung đo lường cũng như kiểm tra sức chịu đựng của các NHTM Việt Nam đối với rủi ro lãi suất và tỉ giá. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 88 12   Download

 • Kiểm định sức chịu đựng rủi ro- Stress test (ST) ngày càng được quan tâm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007- 2009 nhưng thực tế ST đã được các ngân hàng quốc tế sử dụng từ những năm 1990. Nội dung chi tiết của ST trong ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào từng nền kinh tế và các nhà điều hành chính sách, nhưng về cơ bản, chúng thường dùng để kiểm tra tình hình hoạt động các ngân hàng khi môi trường kinh tế có những diễn biến bất lợi bao gồm cả yếu tố vĩ mô, tài sản- nợ và các hoạt động ngoại bảng.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 59 3   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó; cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

  pdf16p kethamoi11 24-03-2021 18 3   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ về vai trò của báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp lớn và đang niêm yết trên sàn; và thông qua bức tranh về thực trạng áp dụng của các doanh nghiệp này, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

  pdf7p vioklahoma2711 18-11-2020 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rủi ro môi trường
p_strCode=ruiromoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2