intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Xem 1-11 trên 11 kết quả Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 • Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ­CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc12p kieuvinha321 11-09-2018 20 0   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  pdf45p huongruoutinhnong123 25-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc9p daoquocmanh28 13-12-2017 18 0   Download

 • Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  pdf26p conduongmauxanh1234 24-03-2014 31 0   Download

 • BỘ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

  pdf17p zing1209 20-12-2010 135 10   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

  pdf17p zing1209 20-12-2010 74 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf8p coolandclean 21-05-2012 44 3   Download

 • Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc3p holoesinin 05-06-2014 37 1   Download

 • Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  pdf12p thanhthienhoang23 13-05-2014 29 0   Download

 • BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP RAU, QUẢ, CHÈ (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT 1. Chỉ tiêu 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất không? Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh vật, vật lý do vùng sản xuất có thể gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? ...

  pdf11p banhbeonhanthit 31-07-2013 208 25   Download

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc: “Sắp xếp lại các liên xí nghiệp, Tổng Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường ” ngày 07 tháng 03 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ) và ủy quyền ký...

  pdf28p chopchop1122 19-03-2013 47 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
p_strCode=sanphamcongnghiepnongthontieubieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2