intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản xuất phân hữu cơ

Xem 1-20 trên 1395 kết quả Sản xuất phân hữu cơ
 • Bài viết "Sản xuất thành công phân bón hữu cơ từ phụ phẩm cá tra" đã nghiên cứu, sản xuất thành công phân bón hữu cơ từ các nguồn phế/phụ phẩm trong quá trình chế biến cá tra, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tận thu nguồn phế/phụ phẩm của quá trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây!

  pdf2p phuong62310 31-01-2023 0 0   Download

 • Sáng chế là một dạng tài sản vô hình (Intangible asset), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế, tài sản vô hình là thuật ngữ dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (Non-physical resources) và có giá trị cho người sở hữu nó.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 4 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm cung cấp một số luận cứ khoa học hữu ích để Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để tiếp tục phát triển kinh tế truyền thông. Hội thảo cũng góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về kinh tế truyền thông, từ đó gợi mở cho những cơ quan truyền thông phát triển tốt hơn, tạo ra nguồn thu chính đáng giúp cộng đồng truyền thông Việt Nam ngày càng vững mạnh để vươn tầm khu vực và thế giới.

  pdf890p damtuyetha 09-01-2023 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật để tạo chế phẩm phân bón vi sinh từ một số chất thải hữu cơ" nhằm phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng tạo phân bón hữu cơ vi sinh; Nghiên cứu tạo chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh từ các chủng vi khuẩn Bacillus đã tuyển chọn được.

  pdf71p tranghong0906 02-01-2023 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập hóa kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật vô cơ; Kỹ thuật sản xuất các loại axit; Kỹ thuật sản xuất các bazơ; Sản xuất một số muối vô cơ quan trọng; Sản xuất một số vật liệu silicat và vật liệu kết dính; Kỹ thuật hữu cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf160p vigeorge 15-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018–2020" tìm hiểu tình hình thực tế và nhu cầu thiết yếu của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chúng ta có thể phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn của quá trình này và góp phần rút ngắn các trình tự bất hợp lý và đề xuất một vài giải pháp để công tác cấp giấy chứng nhận diễn ra đúng tiến độ.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xử lý xơ dừa bằng vi sinh vật để tạo phân hữu cơ ở quy mô nông hộ" cho thấy tiềm năng sử dụng xơ dừa để sản xuất phân hữu cơ ở quy mô nông hộ, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị" tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn của hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất phụ tùng ô tô (Thaco Auto)" đã hệ thống hoá các cơ sở lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô (Thaco Auto); phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, giảm những mặt chưa đạt được của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty; đề xuất những giải pháp có tính khả thi để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty.

  pdf140p bigdargon09 20-12-2022 3 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xử lý xác gà và phân gà bằng lò gia nhiệt để sản xuất phân hữu cơ nghiên cứu xây dựng lò gia nhiệt dùng xử lý xác gà và phân gà làm phân hữu cơ; Đề xuất quy trình sản xuất phân hữu cơ bằng xác gà.

  pdf7p viharry 15-12-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất phụ tùng ô tô (Thaco Auto)" hệ thống hoá các cơ sở lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô (Thaco Auto); phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, giảm những mặt chưa đạt được của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty; đề xuất những giải pháp có tính khả thi để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch gồm các nội dung chính như sau: quy định chung; chuẩn bị vị trí ủ rơm rạ; chuẩn bị thiết bị, máy móc, dụng cụ và nguyên liệu ủ; xử lý và phối trộn nguyên liệu; kiểm tra và duy trì cân bằng các chỉ tiêu của đống ủ; kiểm tra độ chín của đống ủ; kiểm tra chất lượng phân bón; hướng dẫn bảo vệ môi trường trong sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ từ rơm rạ; hướng dẫn sử dụng sản phẩm làm phân bón hữu cơ.

  pdf36p trangcam0906 15-12-2022 7 2   Download

 • Berberin được phân lập từ cây Coscinium fenestratum và một số cây trong họ Ranunculaceae có tác dụng chữa vết thương, vết bỏng. Nghiên cứu xác tính kích ứng da lành thỏ của gel nano Berberine do Bệnh viện Bỏng quốc Lê Hữu Trác gia sản xuất. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, OECD. Tiến hành trên 3 thỏ, đắp gạc tẩm gel nano Berberin 0,5g lên vùng da lành 2,5 x 2,5cm; sau 4 giờ bóc bỏ gạc, làm sạch. Đánh giá chỉ số kích ứng sau 24, 48 và 72 giờ sau bóc bỏ gạc.

  pdf10p runthenight01 18-11-2022 1 0   Download

 • Berberin được phân lập từ cây Coscinium fenestratum và một số cây trong họ Ranunculaceae có tác dụng chữa vết thương do bỏng. Nghiên cứu xác định độc tính bán cấp tính trên lâm sàng của gel nano Berberine do Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác sản xuất qua đường uống ở chuột cống trắng. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, OECD. Tiến hành trên 30 con chuột, chia thành 3 nhóm, nhóm thử liều 1 uống liều 3,5g/1kg/24h, nhóm thử liều 2 uống 10,5g/1kg/24h, nhóm chứng uống nước cất với liều 10,2ml/1kg/24h. Uống liều liên tục trong 28 ngày.

  pdf9p runthenight01 18-11-2022 5 0   Download

 • Berberin được phân lập từ cây Coscinium fenestratum và một số cây trong họ Ranunculaceae có tác dụng chữa vết thương (VT), vết bỏng. "Nghiên cứu tác dụng điều trị vết thương thực nghiệm của gel nano Berberin trên lâm sàng" nhằm xác định tác dụng điều trị vết thương mất da ở thỏ của gel nano Berberine do Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác sản xuất. Tiến hành trên 45 con thỏ, tạo vết thương mất da đường kính 3,5cm ở 2 bên da lưng thỏ (2 vết thương/thỏ), thỏ được chia thành 3 nhóm (15 thỏ, 30 vết thương/nhóm).

  pdf15p runthenight01 18-11-2022 9 0   Download

 • Tài liệu "Hữu cơ hóa dầu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sản xuất olefin; Sản xuất hiđrocacbon thơm; Sản xuất Parafin; Sản xuất H2, CO và khí tổng hợp; Sản xuất axetilen;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf131p vimaybach 16-11-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hữu cơ hóa dầu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Oxi hóa; Quá trình halogen hóa; Sản xuất các monome vinyl; Quá trình ankyl hóa; Tổng hợp oxo và cacbonyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf165p vimaybach 16-11-2022 5 0   Download

 • Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Một số tác phẩm của CMác Ph Ăngghen VI Lênin về Chủ nghĩa xã hội năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

  pdf2p trangvang0906 28-11-2022 4 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng nghiên cứu chỉ ra rằng, trong bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng có hàm lượng C, N, P, K và vi sinh cố định nitơ (Rhizobium) cao, phù hợp làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 2 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nước xứ Quảng tân biên (Xuất bản năm 1969)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: thi ca Quảng Ngãi; bờ xe nước; nông lâm sản; các nghề cố hữu; thú vui đồng quê; món ăn đặc biệt; bản đồ Quảng Ngãi; sách báo tham khảo về Quảng Ngãi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hanlamcoman 26-11-2022 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất phân hữu cơ
p_strCode=sanxuatphanhuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2