Share permission

Xem 1-20 trên 52 kết quả Share permission
 • SHARE PERMISSION Chuẩn bị: - Bài lab sử dụng ít nhất 2 máy: 192.168.0.2 Máy 1 - Máy 2 Đảm bảo đường truyền đã thông Đổi password Administrator: Máy 1 password Administrator: P@ssmay1 Máy 2 password Administrator:

  doc13p thanhfnt 01-04-2010 347 133   Download

 • Việc chia sẻ các tài nguyên trên mạng là điều không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống mạng nào, tuy nhiên việc chia sẻ này còn tùy thuộc vào nhu cầu người sử dụng & ý đồ của nhà quản trị mạng. VD: Trong công ty chúng ta có nhiều phòng ban và các phòng ban trong công ty có nhu cầu chia sẻ tài nguyên cho nhau tuy nhiên nhà quản trị mạng muốn không phải phòng ban nào cũng có thể truy cập vô tư các dữ liệu của phòng ban khác. ...

  pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 237 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'part 8 - share permission', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nguyen3 13-11-2009 131 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần 8: share permission', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p tranthequynh10091990 10-01-2011 79 19   Download

 • Chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy - Phân quyền sử dụng khi máy khác truy cập dữ liệu được chia sẻ - Bài lab gồm các nội dung chính sau : * Share Folder * Tạo Share Folder ẩn * Phân quyền trên thư mục share * Map netword driver * Offline File

  pdf7p lyduonghcm 24-11-2009 264 87   Download

 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịu tác động của Permission có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng nếu User đó từ máy Client truy cập vào còn nếu User đó ngồi trên Server thì mọi tác động của Share Permission hoàn toàn vô nghĩa, vì thế để giới hạn quyền của User tại local người ta sử dụng NTFS Permission Khi đó khi User truy cập vào một tài nguyên nào đó đó mạng sẽ chịu tác động của 2...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 206 71   Download

 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịuc có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền.

  pdf12p tranthequynh10091990 10-01-2011 130 37   Download

 • Sharing Your Calendar For Exchange Server users, sharing your calendar is as simple as giving another person delegate permission to access it.

  pdf7p chutieuchuathieulam 23-07-2010 48 4   Download

 • Share & NTFS Permissions

  pdf0p nguyen2 10-11-2009 373 121   Download

 • Mục đích: Nắm rõ các loại quyền truy cập. Tạo và quản lí các Folder chia sẽ trên mạng kết hợp Share Permission và NTFS Permission. Triển khai hệ thống DFS.

  pdf30p vanlidochanhxg 10-10-2010 254 112   Download

 • NTFS Permission dùng để phân quyền sử dụng chi tiết trên từng thư mục - Bài lab gồm nhưng nội dung chính sau : * Sử dụng standard permission * Sử dụng special permission * Take owership * Kết hợp NTFS permission và Share Permission * Take owner ship

  pdf13p lyduonghcm 24-11-2009 147 73   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 5: Quản trị truy xuất tài nguyên file - printer người học nắm được các mức độ truy cập tài nguyên, nắm được ý nghĩa của Share Permission và NTFS Permission, thiết lập và quản lí các thư mục dùng chung kết hợp giữa Share permission và NTFS permission, làm việc ngoại tuyến Offline file, xử lý các sự cố về Share folder và NTFS Permission, triển khai được hệ thống File server DFS.

  pdf55p minhminhnguyen32 12-06-2014 56 16   Download

 • Nếu OS X nổi tiếng về độ ổn định, tính an toàn, giao diện trực quan, dễ sử dụng và đặc biệt mạnh về đồ họa thì Linux thu hút người dùng nhờ vào lợi thế của HĐH mã nguồn mở ít tốn kém phí bản quyền, khả năng tùy biến cao, phần mềm phong phú. Tuy nhiên, việc chia sẻ tập tin dữ liệu, máy in, kết nối Internet và nhiều tài nguyên khác giữa các máy tính chạy Windows, OS X và Linux là một vấn đề khá đau đầu cho nhà quản trị mạng cũng như người dùng...

  pdf4p bibocumi29 24-01-2013 30 9   Download

 • Lecture Managing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 environment - Module 4: Managing access to resources. The main contents of the chapter consist of the following: Overview of managing access to resources, managing access to shared folders, managing access to files and folders using NTFS permissions, determining effective permissions, managing access to shared files using offline caching.

  ppt37p nomoney2 10-02-2017 10 2   Download

 • Module 4: Managing access to resources. The main contents of the chapter consist of the following: Overview of managing access to resources, managing access to shared folders , managing access to files and folders using NTFS permissions, determining effective permissions, managing access to shared files using offline caching.

  ppt37p nomoney2 10-02-2017 5 2   Download

 • We discussed differential reporting in Chapter 1. Essentially, if an organization has no pub- lic accountability and all owners consent, including those not otherwise entitled to vote, simpler accounting rules may be adopted in certain areas. Remember that the entities that are eligible for this GAAP treatment are private com- panies—those with no shares or debt traded on public markets. Usually, this is the smaller business sector, but not always. There are some large private companies in Canada.

  pdf58p bocapchetnguoi 06-12-2012 36 1   Download

 • Chỉ cần share thư mục dùng để chứa file ghost, nhớ để permission quyền Full Control.

  doc6p tini6010 06-06-2011 321 125   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách ghost và bung ghost qua mạng LAN, vấn đề đặt ra là làm thế nào để máy tính cần Ghost (Máy 2) ban đầu chưa có hệ điều hành có thể nhìn thấy Máy 1 đang share file ghost nào để bung ghost. Dưới đây là các bước thực hiện: Trên Máy 1 (máy lưu cất file ghost): Share thư mục dùng chứa file ghost và đặt permission có quyền là Full Control. Trên Máy 2 (máy cần bung ghost): Đến đây chúng tôi sử dụng đĩa boot Hiren, để boot Máy 2 và...

  doc4p anhba89 01-06-2011 288 121   Download

 • Cài đặt phần mềm cho toàn hệ thống tự động (Windows Server 2008) Deploy Software là giải pháp cài đặt phần mềm vào hàng loạt máy trong hệ thống mạng. Tại server, bạn cần tạo thư mục chứa bộ cài đặt phần mềm (phải có file MSI trong bộ cài), nhấn phải vào thư mục, chọn Properties trong thẻ Sharing, nhấn Advanced Sharing, đánh dấu vào ô Share this folder OK, nhấn Permissions và phân quyền Full Control cho nhóm Everyone. ...

  pdf7p camry1357 25-12-2010 344 70   Download

 • M ục Do not share this folder Share this folder Share name Comment User Limit Permissions Offline Settings Mô tả Chỉ định thư mục này chỉ được phép truy cập cục bộ Chỉ định thư mục này được phép truy cập cục bộ và truy cập qua mạng Tên thư mục mà người dùng mạng nhìn thấy và truy cập Cho phép người dùng mô tả thêm thông tin về

  pdf21p tuannv90it 07-02-2012 141 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản