intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh viên ngành Kế toán

Xem 1-20 trên 751 kết quả Sinh viên ngành Kế toán
 • Luận văn "Nghiên cứu nhận thức của sinh viên ngành Kế toán về mỗi liên hệ giữa bối cảnh giảng dạy, phương pháp học và kết quả đầu ra tại trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng" hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về mối liên hệ giữa bối cảnh giảng dạy, phương pháp học và kết quả đầu ra ở bậc đại học đồng thời xác định mô hình về mối liên hệ này để thực hiện nghiên cứu nhận thức của sinh viên kế toán tại trường; đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố trong bối cảnh giảng dạy, phương pháp học và kết quả đầu ra của sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Thương Mại.

  pdf123p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán thể hiện những nội dung cơ bản giúp học viên nắm được phương pháp, nội dung tổ chức công tác kế toán, và kiến thức nền tảng để học tập các môn chuyên ngành kế toán khác, vận dụng vào thực tiễn sinh động. Giáo trình được biên soạn với 5 chương, trong đó phần 1 giáo trình sau đây gồm có 3 chương như sau: Chương I những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán, chương II tổ chức bộ máy kế toán, chương III tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p runordie6 06-08-2022 52 3   Download

 • Môn kế toán du lịch khách sạn được phân bổ vào các môn chuyên ngành, sau khi học xong các môn đại cương và cơ sở, sinh viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường làm việc của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p viastonmartin 15-08-2022 8 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Ngoại ngữ chuyên ngành Toán năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf3p troinangxanh25 23-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán;...

  pdf51p hayatogokudera 18-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;...

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hayatogokudera 18-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tính toán, chế tạo và điều khiển mô hình con lắc ngược" là thiết lập phương trình vi phân chuyển động của mô hình con lắc ngược. Sau đó thiết kế bộ điều khiển PID để ổn định vị trí cân bằng không ổn định của con lắc ngược. Qua đó xây dựng một mô hình minh họa lý thuyết cho sinh viên ngành cơ điện tử học tập và nghiên cứu.

  pdf88p bakerboys08 15-07-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Kiểm toán (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) không chỉ cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán tin học những kiến thức cơ bản mang tính lý luận mà còn giúp sinh viên nắm được những phương pháp, trình tự, thủ tục của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hayatogokudera 18-07-2022 18 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ và khả năng vận dụng kiến thức Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, để từ đó đề xuất những biện pháp dạy học phù hợp.

  pdf9p vichristinelagarde 11-07-2022 9 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p ryomaechizen 01-07-2022 17 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ;...

  pdf90p ryomaechizen 01-07-2022 14 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát kế toán quản trị; chi phí và các phương pháp xác định chi phí; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 15 2   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thống kê toán; lý thuyết mẫu; ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf171p ryomaechizen 01-07-2022 12 2   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 38 5   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 27 4   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính công; thu nhập công và chi tiêu công; hệ thống Ngân sách Nhà nước; quản lý thu Ngân sách Nhà nước;...

  pdf151p ryomaechizen 01-07-2022 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sinh viên ngành Kế toán
p_strCode=sinhviennganhketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2