Sử dụng ontology

Xem 1-20 trên 21 kết quả Sử dụng ontology
 • Hỏi đáp (question answering) là nhiệm vụ tự động trả lời câu hỏi dưới dạng ngônngữ tự nhiên. Nghiên cứu các hệ thống hỏi đáp đang nhận được nhiều quan tâm trên thế giới. Các nghiên cứu hiện nay sử dụng nhiều phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiêncùng với Ontology được sử dụng làm cơ sở tri thức.

  pdf83p chieu_mua 29-08-2012 240 119   Download

 • Trong truy xuất thông tin (Information Retrieval, IR), do những yếu tố khác nhau, người sử dụng thường dùng các truy vấn dạng đơn giản biểu diễn yêu cầu cần tìm. Việc này dẫn đến kết quả tìm được không đáp ứng đủ nhu cầu mong muốn, hoặc chất lượng thấp. Do đó, mở rộng truy vấn là vấn đề cần thiết, để từ đó giúp hệ thống truy xuất thông tin có thêm thông tin theo ngữ cảnh nhằm cải tiến các kết quả truy vấn.

  pdf223p teambqt 17-09-2013 54 22   Download

 • Trong bài báo này tác giả đề xuất một phương pháp sử dụng dữ liệu sinh học để phân lớp các protein vận chuyển trên màng tế bào dựa vào cơ chất mà chúng vận chuyển. Dựa trên ý tưởng của các Operon, các tác giả sử dụng dữ liệu biểu hiện gene và các GO terms của các gene hàng xóm để tạo dữ liệu đầu vào cho máy vector hỗ trợ.

  pdf10p nganga_06 29-09-2015 14 3   Download

 • This paper deals with the problem of handling semantic heterogeneity during schema integration. We present an approach on the basis of formal ontologies presented in a logical language to identification of relationship between different local schemas. Semantic similarity relations between definitions in formal ontologies are defined, verified and used for merging formal ontologies. It is found that the result of the merging process can be used for global schema generation.

  pdf7p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 6 1   Download

 • Ngày nay cùng với sự phát triển của internet thì dữ liệu của ngành công nghệ thông tin ngày càng gia tăng. Nhu cầu quản lý, chia sẻ, tìm kiếm thông tin trong ngành này cũng đƣợc đặt ra và đáp ứng một phần nhờ các công cụ tìm kiếm. Một số công cụ tìm kiếm nổi tiếng hiện nay nhƣ Google hay Yahoo đều có thể cho phép ngƣời dùng tìm kiếm dữ liệu có liên quan bằng cách nhập từ khóa và tìm những tài liệu có chứa từ khóa đó. Với phƣơng pháp tìm nhƣ vậy thì...

  pdf102p lebronjamesuit 23-08-2012 199 88   Download

 • Sử dụng một cách tiếp cận lập trình khai báo để viết các quy tắc xác nhận hợp lệ dữ liệu XML của bạn Puneet Kathuria, Kiến trúc sư tư vấn CNTT, IBM David Webber, Kiến trúc sư cao cấp, INTEGRITYOne Partners Martin Roberts, Nhà phát triển/nhà thiết kế dự án nguồn mở CAM, Ontology Systems Tóm tắt: Trong bài này, chúng tôi trình bày một cách tiếp cận để xác nhận hợp lệ XML bằng cách sử dụng các khuôn mẫu CAM (Content Assembly Mechanism ...

  pdf14p hoathietmoclan 13-09-2011 39 2   Download

 • Trích chọn thông tin y tế nhằm xây dựng được một tập dữ liệu tốt, đầy đủ để hỗ trợ việc tìm kiếm ngữ nghĩa đang là nhu cầu thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Ontology là cách biểu diễn khái niệm, thuộc tính, quan hệ trong miền ứng dụng đảm bảo tính nhất quán và đủ phong phú.

  pdf67p chieu_mua 24-08-2012 92 48   Download

 • Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng phổ biến nhất trong công nghệ phần mềm nhưng lại không đủ chặt chẽ và chưa có công cụ hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của đặc tả. Do vậy, chúng ta thường phải kết hợp với các ngôn ngữ đặc tả khác để thu được bản đặc tả hệ thống vừa trực quan, dễ hiểu vừa có ngữ nghĩa chặt chẽ, được kiểm tra tự động bởi các công cụ.

  pdf105p truongnghen 30-08-2012 104 48   Download

 • Bài viết này gồm có 5 nội dung chính. Phần 1 trình bày về khái niệm, và kích hoạt lan truyền trên ontology sự kiện theo các quan hệ được thể hiện trong truy vấn. Phần 2 trình bày cơ sở kiến thức và công trình liên quan. Phần 3 giới thiệu về giải thuật kích hoạt lan truyền. Phần 4 mô tả kiến trúc và phương pháp mở rộng truy vấn bằng giải thuật kích hoạt lan truyền có ràng buộc quan hệ. Phần 5 trình bày sự đánh giá và thảo luận trên các kết quả thí nghiệm.

  pdf21p nganga_03 21-09-2015 19 3   Download

 • Bài giảng Tác tử - Công nghệ phần mềm dựa tác tử: Ngôn ngữ và công cụ Ontology trình bày các nội dung như: Lịch sử các ngôn ngữ biểu diễn, các ngôn ngữ biểu diễn, RDF resource description frame,...và các nội dung liên quan khác.

  pdf7p hihihaha10 06-02-2017 7 3   Download

 • Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Trong đó cộng đồng người sử dụng đóng vai trò hạt nhân, cung cấp các nguồn tài nguyên cũng như tri thức được chia sẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p bautroibinhyen16 09-02-2017 2 1   Download

 • Bài báo này giới thiệu một phương pháp tổng hợp hồ sơ mối quan tâm của các nhà khoa học thông qua quá trình tương tác của họ trên cộng đồng, và phương pháp so trùng các hồ sơ dựa trên các phân tích về mặt ngữ nghĩa. Các phương pháp này không cần sử dụng ontology, nhưng vẫn có khả năng thực hiện các so sánh liên quan đến ngữ nghĩa, dựa vào các phương pháp thống kê.

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 1 0   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 3: Hiểu về RDF và ngôn ngữ lược đồ RDF Tóm tắt: Sức mạnh của Ultimate mashup là trí tuệ mà bạn phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật Web ngữ nghĩa, đặc biệt là Web ngôn ngữ bản thể luận (Web Ontology Language - OWL). Nhưng trước khi bạn có thể sử dụng OWL, bạn cần quen với ngôn ngữ cơ bản của chương trình này, đó là Resource Description Framework (RDF) và RDF Schema Language (RDFs).

  pdf54p hoa_kimngan 13-09-2011 99 45   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa, Phần 5: Thay đổi các dịch vụ Web Tóm tắt: Loạt bài viết này trình bày chi tiết việc tạo ra một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát các dữ liệu được hiển thị với người sử dụng.

  pdf92p hoa_kimngan 13-09-2011 74 31   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Lập trình hướng Agent tập trung nghiên cứu các đặc trưng của agent và hệ đa agent; một số vấn đề cơ bản liên quan đến phát triển hệ phần mềm agent bao gồm xây dựng ontology và tương tác; các bước trong phân tích và thiết kế hệ đa agent và sử dụng công cụ agentTool trong các bước này; phương pháp luận MaSE trong phân tích và thiết kế hệ dịch vụ thương mại điện tử TraNeS.

   

  doc200p namdmcist 24-05-2015 78 28   Download

 • Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của Mẫu thiết kế (design pattern) nói chung và mẫu thiết kế hợp nhất nói chúng cũng như việc áp dụng mẫu thiết kế hợp nhất (union design pattern) - Thực hiện chuyển biểu đồ lớp UML sang dạng đặc tả OWL Ontology trên cơ sở lý thuyết bài khóa luận của sinh viên Giáp Thị Ngọc Thúy đã thực hiện. - Tìm hiểu một số công cụ đã có hỗ trợ việc so sánh hai OWL Ontology, phân tích những ưu nhược điểm của chúng. - Tìm kiếm giải pháp cho...

  pdf58p truongnghen 30-08-2012 59 27   Download

 • Web Ontology Language: OWL Expressivity RDF và RDF Schema mà chúng tôi mô tả trong chương trước là cố ý rất hạn chế: RDF là (khoảng) giới hạn các vị mặt đất nhị phân, và RDF Schema là (khoảng) giới hạn trong một hệ thống phân cấp phân lớp và hệ thống phân cấp một tài sản, với tên miền và phạm vi định nghĩa của các đặc tính này.

  pdf41p hoatuongvihong 06-11-2011 61 15   Download

 • Để con người hoặc máy móc có thể giao tiếp được với nhau thì cần một sự thống nhất chung về một tập khác khái niệm, được định nghĩa trong các ontology. Kể từ khi ra đời cho đến nay, đi đôi với sự phát triển của Web ngữ nghĩa, ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân xây dựng các ontology cho chính các ứng dụng riêng lẽ của họ.

  pdf15p phalinh17 11-08-2011 40 14   Download

 • Ontology Engineering Trong cuốn sách này, chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào các kỹ thuật là cần thiết để Semantic Web: đại diện ngôn ngữ, ngôn ngữ truy vấn, chuyển đổi và suy luận kỹ thuật, các công cụ.

  pdf17p hoatuongvihong 06-11-2011 61 10   Download

 • Bài giảng Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa trình bày lịch sử hình thành và nhu cầu phát triển web ngữ nghĩa, Ontology nền tảng xây dựng web ngữ nghĩa, ngôn ngữ truy vấn SPARQL, công nghệ XML và các xu hướng phát triển.

  pdf0p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản