intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
27
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu về các phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology. Các điểm mới trong luận án: đề xuất phương pháp sử dụng khoảng cách ngữ nghĩa theo ontology tham chiếu trong hàm chọn của khung lập luận với ontology không nhất quán. Đề xuất phương pháp dựa trên lý thuyết đồng thuận để xử lý xung đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Đề xuất phương pháp dựa trên lý thuyết đồng thuận để xử lý xung đột mức tiên đề trong quá trình tích hợp ontology. Luận án cũng góp phần giải quyết bài toán truy vẫn với ontology không nhất quán và giải quyết xung đột trong quá trình tích hợp ontology theo hướng xấy dựng trí tuệ nhóm. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN TRUNG<br /> <br /> MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP<br /> XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN<br /> TRONG ONTOLOGY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> <br /> HUẾ - NĂM 2018<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN TRUNG<br /> <br /> MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP<br /> XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN<br /> TRONG ONTOLOGY<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> MÃ SỐ: 62.48.01.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS. TS. HOÀNG HỮU HẠNH<br /> <br /> HUẾ - NĂM 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng<br /> dẫn của PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh. Những nội dung trong các công trình đã công bố<br /> chung với các tác giả khác đã được sự đồng ý của đồng tác giả khi đưa vào luận án.<br /> Các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực, khách quan<br /> và chưa được công bố bởi tác giả nào trong bất cứ công trình nào khác.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Văn Trung<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án này được thực hiện và hoàn thành tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường<br /> Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án,<br /> tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn,<br /> thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Đào tạo Sau đại học và Ban<br /> giám hiệu Trường Đại học Khoa học.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh là người thầy<br /> tận tình hướng dẫn, động viên và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên<br /> cứu khoa học để tôi có thể hoàn thành luận án này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin đã<br /> tạo điều kiện thuận lợi trong công tác để tôi có thể hoàn thành công việc nghiên cứu<br /> của mình. Tôi xin cảm ơn quý thầy cô và cán bộ của Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban<br /> giám hiệu Trường Đại học Khoa học đã giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành kế hoạch<br /> học tập.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo trong Hội đồng Khoa học của Khoa<br /> Công nghệ Thông tin đã đọc và đưa ra những góp ý xác đáng cho luận án này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo và các anh chị đồng nghiệp trong Khoa<br /> Công nghệ Thông tin đã giúp đỡ, chia sẻ trong quá trình công tác, học tập, nghiên cứu<br /> và thực hiện luận án.<br /> Cuối cùng tôi xin cảm ơn những người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, chia sẻ<br /> khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Văn Trung<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> i<br /> Lời cảm ơn<br /> ii<br /> Mục lục<br /> iii<br /> Danh mục từ viết tắt, thuật ngữ<br /> v<br /> Danh mục ký hiệu<br /> vi<br /> Danh mục bảng, biểu<br /> vii<br /> Danh mục hình vẽ<br /> viii<br /> Mở đầu<br /> 1<br /> Chương 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT<br /> 1.1<br /> 1.2<br /> <br /> QUÁN TRONG ONTOLOGY<br /> Ontology và tri thức không nhất quán . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Khung lập luận với ontology không nhất quán sử dụng chiến lược phát<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> <br /> triển tuyến tính tập tiên đề diễn giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 1.2.1 Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 1.2.2 Hàm chọn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 1.2.3 Phép suy luận không chuẩn sử dụng hàm chọn đơn điệu . . . .<br /> 1.2.4 Phép suy luận không chuẩn sử dụng hàm chọn dựa trên sự liên<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 19<br /> 20<br /> <br /> quan cú pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Các nghiên cứu liên quan đến khung lập luận với ontology không<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> nhất quán sử dụng chiến lược mở rộng tuyến tính tập tiên đề<br /> diễn giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Xử lý tri thức không nhất quán trong quá trình tích hợp ontology theo<br /> <br /> 28<br /> <br /> phương pháp đồng thuận . . . . . .<br /> 1.3.1 Hồ sơ xung đột . . . . . . .<br /> 1.3.2 Sự không nhất quán tri thức<br /> 1.3.3 Hàm đồng thuận . . . . . .<br /> 1.3.4 Các nghiên cứu liên quan xử<br /> <br /> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> lý không nhất quán tri thức trong<br /> <br /> 32<br /> 32<br /> 33<br /> 40<br /> <br /> quá trình tích hợp ontology bằng phương pháp đồng thuận . . .<br /> 1.4 Tiểu kết Chương 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Chương 2. SUY LUẬN VỚI ONTOLOGY KHÔNG NHẤT QUÁN SỬ<br /> <br /> 44<br /> 46<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> DỤNG HÀM CHỌN DỰA TRÊN ĐỘ LIÊN QUAN NGỮ<br /> 2.1<br /> <br /> NGHĨA<br /> Khoảng cách ngữ nghĩa giữa hai khái niệm trong ontology . . . . . . .<br /> <br /> iii<br /> <br /> 47<br /> 48<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản