intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Sinh học 9 trường THCS

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

115
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Sinh học 9 trường THCS" Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn DH theo QĐSPTT, vận dụng quan điểm này vào DH Sinh học 9 trường THCS phù hợp với PCHT của HS nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập bộ môn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Sinh học 9 trường THCS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -----------KHOA SƯ PHẠM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> TRẦN VĂN THẾ<br /> <br /> VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC VÀO<br /> DẠY HỌC SINH HỌC 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> :<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> :<br /> <br /> Lớp<br /> :<br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. MAI VĂN HƯNG<br /> 2. PGS. TS. DƯƠNG TIẾN SỸ<br /> <br /> Hµ néi - -2009<br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi, các kết quả của Luận án là trung thực và chưa từng được ai<br /> công bố trong bất kì công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Văn Thế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU...................................................................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ....................................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu....................................................................3<br /> 4. Giả thuyết khoa học ..............................................................................................................3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................................................3<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................3<br /> 7. Những đóng góp mới của luận án:......................................................................................4<br /> 8. Cấu trúc của luận án..............................................................................................................5<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI..................................6<br /> 1.1. Lược sử nghiên cứu về vận dụng QĐSPTT trong DH trên thế giới và<br /> ở Việt Nam ..............................................................................................................................6<br /> 1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................6<br /> 1.1.2. Ở Việt Nam .............................................................................................10<br /> 1.2. Cơ sở lí luận.....................................................................................................................13<br /> 1.2.1. Quan điểm sư phạm tương tác ...............................................................13<br /> 1.2.2. Mô hình dạy học.....................................................................................21<br /> 1.2.3. Phong cách học tập (PCHT)..................................................................34<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn................................................................................................................41<br /> 1.3.1. Điều tra về phong cách học tập của học sinh........................................41<br /> <br /> 1.3.2. Thực trạng DH theo QĐSPTT ở trường THCS .....................................42<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ...................................................................................................57<br /> Chương 2. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC VÀO DẠY<br /> HỌC SINH HỌC 9 TRƯỜNG THCS............................................................................58<br /> 2.1. Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học 9............................................................58<br /> 2.2. Nguyên tắc vận dụng QĐSPTT vào DH Sinh học 9 trường THCS .........61<br /> 2.2.1. Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ biện chứng giữa dạy học và mục tiêu<br /> phát triển năng lực người học..........................................................................62<br /> 2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa vai trò chủ thể tích cực, tự<br /> giác và độc lập của HS với vai trò chủ đạo của GV trong quá trình DH........................62<br /> 2.2.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung DH và phong cách học<br /> tập của HS ..............................................................................................................................63<br /> 2.2.4. Nguyên tắc đảm bảo vận dụng phù hợp các HTTCDH với PCHT của HS .64<br /> 2.2.5. Nguyên tắc đảm bảo vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật<br /> DH phù hợp với từng PCHT ............................................................................65<br /> 2.3. Vận dụng QĐSPTT trong DH Sinh học 9 THCS phù hợp PCHT của HS65<br /> 2.3.1. Xây dựng MHDH phù hợp PCHT của HS theo QĐSPTT .....................65<br /> 2.3.2. Quy trình DH theo QĐSPTT phù hợp với PCHT của HS......................70<br /> 2.3.3. Ví dụ minh họa .......................................................................................76<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ...................................................................................................98<br /> Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.................................................................... 103<br /> 3.1. Mục đích thực nghiệm............................................................................................... 103<br /> 3.2. Nội dung thực nghiệm................................................................................................ 103<br /> 3.3. Phương pháp thực nghiệm....................................................................................... 104<br /> 3.3.1. Chọn đối tượng thực nghiệm................................................................104<br /> 3.3.2. Bố trí thực nghiệm................................................................................106<br /> 3.3.3. Phương pháp đánh giá.........................................................................106<br /> <br /> 3.4. Kết quả và biện luận................................................................................................... 107<br /> 3.4.1. Kết quả phân tích về mặt định lượng ...................................................107<br /> 3.4.2. Kết quả phân tích về mặt định tính ......................................................119<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 122<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................................................ 123<br /> 1. KẾT LUẬN..................................................................................................................... 123<br /> 2. KHUYẾN NGHỊ............................................................................................................ 124<br /> CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ..................................................... 125<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 126<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2